X

"הצפון ו-1.43 מיליון תושביו נשארו הרחק מאחור"

דוח מדד הגליל 2020 המתפרסם השבוע חושף: בבריאות, בייצוגיות, בכלכלה – מצב הצפון הורע והפערים אל מול המרכז והמחוזות האחרים גדלו
דוח מדד הגליל 2020 המתפרסם השבוע חושף: בבריאות, בייצוגיות, בכלכלה – מצב הצפון הורע והפערים אל מול המרכז והמחוזות האחרים גדלו. עוד חושף הדוח, כי מדינת ישראל מזניחה את איסוף הנתונים המאפשרים קבלת החלטות מועילות ומושכלות עבור מחוז הגליל בפרט והמדינה בכלל

הפער הגדול בין היותו של אזור הגליל אחד האזורים העניים ביותר בישראל לבין היותו של האזור בעל פוטנציאל הפיתוח הגדול ביותר, גדל השנה ביחס לשנה שעברה, כך עולה מהנתונים החדשים המתפרסמים בימים אלה בדוח מדד הגליל 2020 של המכון לחקר הגליל של האקדמית גליל מערבי.


נתוני הדו"ח, המשווה את מצבו של מחוז צפון לממצאי דוח מדד הגליל 2019, מעלים כי לא רק שלא חל שינוי לטובה במצבו של מחוז צפון, אלא שבנושאים מסוימים חלה אף הרעה.


קמפוס האקדמית צילום ליאור אביטן

כך לדוגמה, בתחום הבריאות, שעמד בשנה החולפת במרכז השיח והעיסוק הציבורי בארץ ובעולם, על פי נתוני הדוח ברוב המדדים שנבדקו מצב הבריאות של מחוז צפון הוא הקשה ביותר. כחלק מכך, תוחלת החיים במחוז צפון נמוכה מבכל שאר המחוזות למעט מחוז דרום; תמותת תינוקות במחוז צפון מצויה במקום השלישי לאחר מחוזות דרום וירושלים; אחוז הרופאים המועסקים במחוז צפון הוא הנמוך ביותר מבין המחוזות בהשוואה לאחוז האוכלוסייה במחוז; ואחוז המיטות לאשפוז של מחוז צפון הוא הנמוך ביותר בהשוואה לאחוז תושבי המחוז מסך האוכלוסייה בישראל.

גם בכל הקשור לייצוגיות, על פי נתוני הדוח, סובל מחוז צפון באופן עקבי, וכן בכנסת ה-23, מייצוגיות חסר במידה משמעותית בהשוואה למחוזות אחרים, הן מבחינת שיעור חברי כנסת והן מבחינת שיעור השרים. כך, במחוז חיפה מצוי הפער השלילי הגדול ביותר בין שיעור חברי הכנסת המתגוררים במחוז (5%) לבין שיעור תושבי המחוז באוכלוסייה (12%). כמו כן, במחוז צפון מצוי הפער השלילי הגדול ביותר בין שיעור השרים המתגוררים במחוז (3.03%) לשיעור תושבי המחוז באוכלוסייה (16.8%). לשם השוואה, בו בזמן, מחוז דרום נהנה דווקא מייצוגיות יתר (בהשוואה בין הכנסת ה-22 לכנסת ה-23), זאת למרות היותו מוגדר כפריפריה. מעבר להיבט הכמותי, הדוח חושף כי ניתוח מאפייני חברי הכנסת של מחוז צפון בכנסת ה-23, מעלה כי 58% מהם אינם יהודים (נתון המתאים לשיעורם במחוז העומד על 53%), כך שבפועל יכולת השפעתם בקרב מקבלי ההחלטות מועטה והייצוגיות שלהם נמוכה. זאת לאור העובדה, שבכנסת ה-23, כמו לאורך מרבית שנותיה של המדינה, מרבית חברי הכנסת הערבים ממחוז צפון יושבים באופוזיציה.

בהיבט הכלכלי, על פי הדוח קיים פער משמעותי בנגישותם של תושבי מחוז הצפון לכלל השירותים הבנקאיים ביחס למחוזות האחרים בישראל. כך לדוגמה, במחוז צפון השיעור הגבוה ביותר של סניפי בנק שנסגרו מאז 2016 (24%). מצב זה, עלול להוביל לדברי כותבי הדוח, להנצחת מעמדה הסוציו-כלכלי הנמוך של אוכלוסיית הצפון, לצמצום התחרות בין הבנקים ולהתייקרות השירותים הבנקאיים במחוז.

תחום חדש שנבחן השנה לראשונה בדוח, הינו תחום החקלאות. על פי הממצאים, רוב הייצור החקלאי בענפי החיי מרוכז במחוז צפון (בעיקר בגליל), וגם הייצור החקלאי בענף הצומח עיקרו מרוכז במחוזות צפון ודרום. כמו כן, מרבית המועסקים בענף החקלאות מרוכזים במחוז צפון (41% מכלל המועסקים התחום), מכאן ברורה חשיבות הענף לפרנסת תושבי הצפון. לאור נתונים אלה והעובדה שבשנים האחרונות נשמעים קולות של התייעלות כלכלית, דאגה לרווחת בעלי חיים, שמירה על איכות הסביבה ועוד, כותבי הדוח מזהירים כי ביצוע רפורמות וביטול התכנון בענף ללא מנגנון פיצוי הולם לחקלאים, עלול לחסל את המשק המשפחתי ולפגוע מאד ביישובים החקלאיים בצפון.

נשיא האקדמית גליל מערבי, פרופ' ניסים בן דוד: "עוד בשנת 2015 התקבלה החלטת ממשלה לפיתוח כלכלי-אזורי של מחוז הצפון, ובה הוגדרה השקעה ממשלתית כוללת של 15 מיליארד ₪ לשנים 2017-2021. היה ניתן לצפות, כי תקציב זה לצד החלטות ממשלה שהתקבלו בהמשך לפיתוח הצפון, יביאו לצמצום הפערים וצמיחה מואצת של המחוז. אולם, שנת 2020 כבר מאחורינו, ועם סיומה, נתוני דוח מדד הגליל מראים זו השנה השנייה, כי ההחלטות לא בוצעו במלואן והתקציבים לא התקבלו או נוצלו, מה שהשאיר את מחוז הצפון  ו-1.43 מיליון תושביו, הרחק מאחור כפריפריה גאוגרפית וחברתית. במיוחד בימים אלה, של אתגרים כלכלים קשים בארץ ובעולם, המכון לחקר הגליל ימשיך להציג בפני קובעי המדיניות בישראל נתונים אשר יעלו את האזור למודעות הציבורית, בתקווה שאלה יוכלו לראות את הפוטנציאל הרב הטמון בפיתוחו של אזור חשוב זה עבור מדינת ישראל".

נשיא האקדמית גליל מערבי, פרופ' ניסים בן דוד. צילום: ניוז חיפה קריות

מגמה חמורה נוספת שחושף השנה דוח מדד הגליל 2020, הינה זניחת והזנחת משימת איסוף וריכוז נתונים עדכניים בתחומי חיים רבים ומרכזיים, ביניהם תעסוקה, חינוך, פשיעה ועוד.

עוד בשנה  שעברה, נתקלו חוקרי המכון לחקר הגליל במחסור חמור בבסיס נתונים אחיד, עדכני ושקוף שיציג תמונה בהירה ואמינה של המציאות בה אנו חיים. אולם, נראה כי השנה הקושי הפך לחמור עוד יותר, לאור העובדה שבתחומים רבים לא נערך כלל איסוף נתונים בשנה החולפת. בין הדוגמאות לנתונים החסרים ניתן למצוא: שיעור אחיות בפרישה ארצית, שיעור השתתפות בכוח העבודה במחוזות השונים, שיעורי האבטלה, הפשיעה, והזכאות ובגרויות במחוזות, ועוד.

ראש המכון לחקר הגליל, פרופ' אסנת עקירב: "הקושי באיתור נתונים איכותיים המסתמכים על קריטריונים מקיפים אשר נאספים בעקביות לאורך שנים, מביא עימו קושי בהצגת תמונה מלאה ואמינה לאורך מספר שנים, שבלעדיה קשה ביותר לקבל החלטות מושכלות לגבי מדיניות. כמו כן, מצב זה מצביע על ליקוי מהותי בשקיפות הנדרשת כלפי הציבור מצד הגופים והמשרדים הממשלתיים האמונים על תחומים כה מרכזיים בחייו של כל אחד ואחת מאתנו".

עוד מוסיפה פרופ' עקירב כי "החסר הקיים – בסנכרון, בנגישות ובייצור עקבי וקפדני של מאגרי נתונים, פוגע אנושות ביכולתנו להתקדם ולצמוח כחברה ומדינה וכן פוגע ביכולתם של קובעי מדיניות לקבל החלטות מועילות ומושכלות עבור אזורים כמו הגליל, שפוטנציאל הצמיחה שלבם אינו מוטל בספק והוא אך ממתין להחלטות וביצוע. בערפל הנתונים, משרדי הממשלה מתקשים לזהות את הצרכים של מחוז הצפון ואת השינויים החלים במצבו לאורך זמן, ולכן תורמים לאפליה של אזור הצפון. שכן אם לא ניתן למדוד פערים, כיצד אפשר לפתח וליישם מדיניות לצמצומם?. לאור האמור, המלצתנו העיקרית והמרכזית בדוח הגליל 2020 הינה הקמת רשות לאומית למדידה והערכה אשר תעסוק באיסוף נתונים אמינים ומקיפים לאורך זמן ותאפשר קבלת החלטות מבוססת נתונים".

 

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחינוך

<<<

<

<