X

דוח מבקר עיריית חיפה לשנת 2020 חושף שורה של ליקויים

פרק מרכזי בדוח מבקר עיריית חיפה, מתייחס להעסקת היועצים, הדוח חושף שורה של ליקויים כמו ניהול נכסי העירייה, ארכיון העיר, מרכז השיט וכמובן הטיפול בבעיית חזירי הבר

 

אמש (שלישי), בתום ישיבת מועצת עיר סוערת, שנמשכה למעלה מארבע שעות, אישרה מועצת עיריית חיפה את דוח מבקר העירייה לשנת 2020, שהוגש על ידי מבקר העירייה, עופר טל.

הדוח חושף שורה של ליקויים כמו ניהול נכסי העירייה, ארכיון העיר, מרכז השיט וכמובן הטיפול בבעיית חזירי הבר.

עוד בחדשות


הפרק המרכזי שמשך את תשומת הלב בדוח המבקר, היה נושא העסקת היועצים החיצוניים, מהעסקתם, דרך התשלום ועד לסיום העסקתם. הדוח עולה כי התקציב להעסקת היועצים בשנת 2019 הסתכם ב-2.1 מיליון שקלים ובשנת 2020 ב-5.263 מיליון שקלים, עלייה של 250 אחוז. סך כל התקציב שהוקצה לצורך העסקת יועצים בתקציב הייעודי לכך ("סקרים ויועצים") עלה בשנת 2020 ב-126.8 אחוז לעומת התקציב בשנת 2019.

מבקר העירייה מציין כי בנוגע ליועצים המועסקים באמצעות מינהלת 2030, הסעיף התקציבי של המינהלת מחולק לתת סעיף 'שכר' ולתת סעיף 'פעולות'. תת הסעיף 'פעולות' אינו מבחין בין פעולות רגילות הנעשות באמצעותו ובין פעולות שעניינן העסקת יועצים.

לפי הדוח, עובדה המקשה על קביעת ההיקף הכספי המדויק של העסקת היועצים. בבחינת כרטסת הנהלת החשבונות נמצא, שההיקף הכספי להעסקת היועצים במינהלת 2030 במהלך החודשים יוני 2020 ועד דצמבר 2020 הסתכם לכל הפחות ב-878 אלף שקלים.

 

עיריית חיפה. צילום: דורון גולן

דו"ח קשה שחושף שורה של ליקויים. בניין עיריית חיפה. צילום: דורון גולן

 

"כל אגף פונה להעסקת יועצים בהתאם לצרכיו המיידיים, מבלי שקיימת מדיניות עירונית ברורה, אחידה וכתובה וגישה מערכתית כוללנית בכל הקשור לנחיצות העסקת היועצים, לכדאיות ולהשלכות הנובעות מכך", מציין מבקר העירייה. בכמה מן המקרים שנבדקו שנוגעים לתשלום ליועצים מציין מבקר העירייה כי יועץ קיבל תשלום על נסיעות, בניגוד להוראות תקנות כספים ומשק. יועץ נוסף, יועץ שילוט, ועדת מנכ"ל חתמה על אישור ההתקשרות איתו עוד לפני שהגיעה אליה הצעת מחיר רלוונטית.

מבקר העירייה כותב בדוח: "אין אפשרות להפיק ממערכות המידע הקיימות נתונים מלאים ובזמן אמת על העסקתם של היועצים בכל אחד מאגפי העירייה וממילא לא ניתן לדעת מהו ההיקף הכספי הכולל של העסקתם. הדבר חושף את העירייה להעסקה באופן שאינו אפקטיבי ולניצול לא יעיל של כספיה. יתרה מכך, לא ניתן להפיק דוחות בקרה בחתכים שונים, ובכללם מגמות רב שנתיות בהיקפי העסקת היועצים, ניצול בפועל של ההתקשרות עם כל יועץ ופילוח סוג היועצים לפי האגף המקבל שירותיהם".

מבקר העירייה מציין כי בכל הנוגע לחשש לניגוד עיניינים של היועצים החיצוניים, כותב המבקר, נמצא אי סדר. חלק מהשאלונים שניתנים ליועצים למילוי, במטרה לבדוק האם קיים ניגוד עניינים נמצאים ביחידות עצמן וחלקם בשירות המשפטי. במקרים רבים השאלונים לניגוד עניינים לא נסרקו אל המערכת הממוחשבת, כך שלא ניתן לדעת האם קיימים שאלונים והאם הם נבחנו.

מבקר העירייה מציין כי בחינת החשש לניגוד עניינים' צריכה להיעשות על ידי השירות המשפטי ולא על ידי היחידה המבקשת ייעוץ, זאת בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה באמצעות משרד הפנים וגם מהסיבה שאין בידי היחידה את הכלים המקצועיים לבחינת הסוגיה, בשעה שהשירות המשפטי הוא הגוף שאמור לטפל בכך.

הפגמים שציין מבקר העירייה בנוגע להעסקת יועצים חיצוניים: "למרות האמור, ניכר כי קיימים מספר פגמים דומים בהתנהלויות אל מול היועצים, ולהלן הבולטים שבהם:  א. הגשת הצעה יחידה לביצוע עבודת הייעוץ, והיא זו שנבחנה על ידי ועדת מנכ"ל או ועדת המכרזים; ב. מסמכי ההתקשרויות לא אושרו כהלכה במערכות הממוחשבות, ובין השאר, לא נסרקו למערכות. בכך נמנעים שקיפות, בקרה ומעקב אחר התשלומים והתאמתם להסכמים; ג. התקשרות מתמשכת לאורך זמן ובהיקף תשלום גבוה; ד. התקשרויות שלא הועברו לבחינתה של מחלקת תמחיר לבחינת העלויות; ה. נקבעו תעריפים לתשלום ליועצים אשר גבוהים מהתעריפים המוצגים בטבלאות החשכ"ל".

על פי דוח מבקר העירייה, עיריית חיפה ביצעה דילול של חזירים משנת 2009 ועד 31 באוגוסט 2019, המועד שבו הורתה ראש העירייה על הפסקת הדילול באמצעות ירי. "ראש העיר מסרה לביקורת שבדיקות שנעשו על ידי הנהלת העירייה הנוכחית העלו, כי פעולות הציד שבוצעו אינן חוקיות.

מבלי להיכנס לסוגיה המשפטית, האופן שבו נוהל הדילול במשך השנים אינו תקין, שכן אין בידי העירייה אסמכתאות או אישורים בכתב, לא של רשות הטבע והגנים לביצוע ציד במרחק של פחות מ-500 מטר מיישוב ולא של משטרת ישראל"', מכך נכתב.

 

חזירי בר אוכלים שאריות מזון. צילום: דוברות עיריית חיפה

"האופן שבו נוהל הדילול במשך השנים אינו תקין". בתמונה, חזירי בר אוכלים שאריות מזון. צילום: דוברות עיריית חיפה

 

בכל הנוגע לתלונות תושבים צויין כי בין השנים 2018-2014 ממוצע התלונות של תושבים למוקד העירוני עמד על 1436, והשנים 2019 ו-2020 מסתמנות כשנים עם הרבה מאוד פניות, 2225 ו-3575 בהתאמה.

"לא ננקטו פעולות משמעותיות כדי לטפל בבעיית חזירי הבר במקביל להפסקת הדילול (קיבוע פחי אשפה, החלפת פחי אשפה בגנים ציבוריים, גידור גנים ציבוריים). פעולות כאלה החלו באופן אינטנסיבי במחצית השנייה של שנת 2020".

בשנת 2019 תכנן מנהל מחלקת הגנים להחליף כ-200 פחי אשפה בגנים ציבוריים על קו הרכס ובפארקים הגדולים בפחי אשפה כבדים ועמידים נגד חזירי בר, אך התקציב לכך לא אושר. מסגרת תקציבית של 500 אלף שקלים להחלפת פחי אשפה בגינות ציבוריות אושרה בתקציב הפיתוח של שנת 2020. ב-23 במארס 2020 הוגשה בקשה לקבלת הרשאה של 250 אלף שקלים ממסגרת זו, אך גם בקשה זו לא אושרה. כתוצאה מכך הוחלפו בשנת 2019 כ-35 פחים בלבד בגינות הציבוריות, ובשנת 2020, עד למועד סיום הביקורת, הוחלפו כעשרה פחים. מבקר העירייה מציין כי במחצית השנייה של שנת 2020 החלו להתבצע פעולות אינטנסיביות יותר, ונכון ל-15 בדצמבר 2020 הוחלפו כ-100 פחים.

בנוגע לגידור גינות ציבוריות למניעת כניסת חזירי בר, אומר מבקר העירייה: "פעולות הגידור אשר בוצעו הן מועטות מאוד. בשנת 2019 לא גודרה אף גינה ציבורית, ונכון ל-15 בדצמבר 2020 גודרו שלוש גינות ציבוריות". עם זאת מציין המבקר שבסוף שנת 2020 יזמה העירייה מתן מענה לטיפול בבעיית החזירים באמצעות הקמה של קרן גידור, שבמסגרתה משתתפת העירייה בהקמת גידור נגד חזירים בחצרות של בנייני מגורים.

מצבו של ארכיון העיר נבדק גם הוא על ידי מבקר העירייה שמצא ליקויים רבים. גובה התקציב הרגיל של ארכיון העיר עמד על כ-100 אלף שקלים בשנת 2019 ועל כ-75 אלף שקלים בשנת 2020. לדברי המבקר, הארכיון לא יכול לתת מענה לפיתוחו וקידומו, כיאה לארכיון של עיר בעלת חשיבות כחיפה.

"אין מזגנים במבנים המשמשים כחללי ארכיון, פרט למזגן בודד, הטמפרטורה ואחוזי הלחות אינם תואמים, בחלק מעונות השנה, את דרישות אחזקת חומר ארכיוני המפורטים במדריך לאחזקת רשומות בארכיון שפרסם איגוד הארכיונים; טמפרטורה גבוהה הופכת את הנייר לשביר ולהתפוררותו במגע יד אדם. לחות גבוהה גורמת לחלודה של חלקי מתכת, לעובש ופטריות" מציין מבקר העירייה.

מצבו הפיזי של ארכיון העירייה נמצא בהתדרדרות, כל על פי מבקר העירייה שמציין "לא ניתן מענה הולם לניקוי וחיטוי על פי הנדרש, גג המבנה אינו אטום ומי גשמים חודרים למבנה. כמו כן, מתזי המים מותקנים בכל חללי הארכיון. במידה ויפעלו, חומר ארכיוני עלול להינזק. בהתאם למצב הקיים, אין באפשרות ארכיון העיר לעמוד במילוי ההנחיות. ביצוע שיפורים במבני הארכיון, שנבנו בשנות ה-50 של המאה הקודמת, הינו מוגבל ביותר. על מנת שאולמות אחסון ארכיון העיר יהיו הולמים לאחסון ושמירה של חומרים ארכיוניים, ויכבדו את עברה של העיר, יש לבדוק היתכנות העברת הארכיון למבנה אחר".

בנוגע לניהול נכסי העירייה נכתב בדוח כי ישנם מקרים בהם המשתמשים בנכסים אלו הם מתנ"סים קהילתיים ושלוחותיהם, מבלי שהשימוש הוסדר. הוא מציין כי יש לבצע מיפוי של כל הנכסים בבעלות העירייה, אשר בשימושם של תאגידים אחרים ולהסדיר את השימוש בנכסים אלו. בבדיקה מדגמית שערכה הביקורת נמצא כי בחלק מהנכסים נצברו חובות עבור דמי שכירות שלא שולמו לעירייה.

דוח הביקורת כולל גם בדיקת התקשרויות עם משרדי רואי חשבון וביקורת לייעוץ כספי ותקציבי לשנת הכספים 2020 והוא מציין: "הביקורת מעירה, כי ההתקשרות לא נוהלה במערכת הממוחשבת 'ניהול התקשרויות', אלא הובאה ישירות לאישור ועדת מנכ"ל, כך שהיא לא אושרה על ידי הגורמים האמונים על כך, וממילא עלויותיה לא נבחנו ולא נותחו על ידי מחלקת תמחיר. הסכום המרבי ליועץ, בהתאם לתעריפי החשכ"ל עומד על 327 שקלים בעוד שסוכם עם היועץ הפיננסי על תשלום שעתי של 450 שקלים בתוספת מע"מ, 38 אחוזים מעל לתקרת הסכום המותרת".

 

ראש העיר, עינת קליש רותם. צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

 

מרכז השיט הימי נבדק גם הוא על ידי מבקר העירייה, שציין כי: "ישנם גופים שפעילותם במקום מוסדרת על ידי הסכם מסודר, בין אם מול עיריית חיפה ובין אם מול בית הספר הימי, וישנם גופם אשר יחסי הגומלין בינם לבין העירייה אינם מוסדרים כלל כדלקמן: בביקורות בשנת 2013 ובשנת 2016 נמצא, כי אין הסכם המסדיר את יחסי הגומלין בין עמותת השיט לעיריית חיפה. בבדיקת הביקורת הנוכחית עולה, כי למרות הערות הביקורת, עדיין לא הוסדרו יחסי הגומלין בין עיריית חיפה לבין העמותה. פעילות עמותת 'צופי ים' לא הוסדרה על ידי הסכם מול המרכז הימי או כל גורם אחר. קיים הסכם של עיריית חיפה מול מכללת אוהלו. חתימות מורשי החתימה של נציגי המכללה הינן ידניות, ללא חותמת, וההסכם אינו חתום על ידי השירות המשפטי; יצוין, כי עד למועד עריכת הדוח לא הועבר לעיונה של הביקורת הסכמים קודמים מאושרים בין המרכז הימי לבין הטכניון לשנים קודמות".

על השירות הווטרינרי כותב המבקר "לא מתקיימת כוננות של מפקח בשעות שבין 07:00 ל-22:00, ולכן אין מענה בעיר למקרים דחופים הדורשים מפקח וטרינרי בשעות הלילה בנושאי חילוץ בעלי חיים וטיפול ראשוני". הוא מציין כי בנוגע לכלבים מסוכנים: "רשימת הכלבים בחיפה מונה 17,389 כלבים, מתוכם 450 כלבים מסוכנים. נמצא, כי ישנם 139 כלבים מסוכנים שרישיונם אינו בתוקף, לא חודש מעל שנה וחצי. עוד עולה מן הנתונים, כי במהלך התקופה המבוקרת ניתנו 14 קנסות בלבד בגין כלב מסוכן ללא רישיון. למעשה, בתחומי האחריות של השירות ישנם כלבים מסוכנים שלא חוסנו ואין להם רישיון בתוקף, והשירות אינו פועל בתקיפות על מנת לטפל במצב זה".

"בשנת 2019 ניתנו על ידי מפקחי השירות שלושה קנסות בלבד על אי איסוף גללי כלבים, ובשנת 2020 (עד 31 ביולי) ניתן קנס אחד1 בלבד. לצורך השוואה, גם מפקחי אגף הפיקוח הכללי נותנים קנסות בגין צואת כלבים ובשנים 2019 ו-2020 (עד 31 ביולי) ניתנו 833 ו-287 בהתאמה".

מבקר העירייה בדק גם את הליקויים שציין מבקר המדינה בעמותות העירוניות ושהיה על העירייה לתקן. "מממצאי דוח מבקר המדינה עולה, כי העירייה חתמה עם עמותת בית הגפן, העמותה לתיירות ונופש חיפה, ועמותת המרכז לקידום למידה הסכמים להעמדת נכסים לרשותן, אולם לא חתמה עימן על הסכמים בנוגע לפעילויות ולשירותים שהן יספקו, בנוגע לייעוד ההקצבות השנתיות שמעבירה להן העירייה מדי שנה ובדבר מהות היחסים בינה לבין העמותות. לאור הממצאים המליץ מבקר המדינה, כי על העירייה לחתום עם העמותות העירוניות על הסכמים כתובים שיעגנו את החובות והזכויות של שני הצדדים, יפרטו את הפעילויות והשירותים שהעמותות נדרשות לספק לתושבים ויסדירו את השימוש של העמותות בכל הנכסים העירוניים שהוקצו להן לביצוע פעילויותיהן, לרבות סוגיות הוצאות תחזוקת הנכסים והביטוח שלהם. אלא שבביקורת המעקב נמצא, כי העמותות לא יישמו את המלצת מבקר המדינה".

חברי מועצת העיר הלעומתית מתחו ביקורת חריפה על ראש העירייה, עינת קליש רותם, בטענה שהיא נתנה את התייחסותה רק לחלק מהדברים שהועלו על ידי מבקר העירייה ובין השאר טענו כי היא לא התייחסה לנושא העסקת היועצים החיצוניים.

בנוגע לטיפול בבעיית החזירים, כתבה קליש רותם בהתייחסותה לדוח מבקר העירייה: "מאז הוצאת הדוח באוקטובר 2020, נעשו עוד דברים רבים, ובמיוחד גובשה מדיניות רחבה ומעמיקה על ידי צוות רחב של כל גורמי העירייה, בהובלתו של מ"מ וסגן ראש העיר נחשון צוק. המסקנות והפעולות הרשומות בדוח זה רלוונטיות רק באופן חלקי מאוד. כמו כן, יש לציין שהפסקת הדילול נעשתה מסיבה אחת בלבד: למרות מאמצים רבים לחפש את האישורים הרשמיים, לא הוצגו בפניי היתרי צייד וירי בטווח של 500 מ"ר בתוך העיר.

לאחר חודשים רבים של בקשות חוזרות ונשנות לראות את המסמכים שיעידו על חוקיות הציד שהתרחש בעיר במשך שנים רבות, ומשאלה לא נענו, לא היה מנוס מלקבל החלטה שמשמעותה לפעול אך ורק באופן חוקי בנושא. ולראיה, לאחר כמה חודשים, בהם ניסו במינהל התפעול להסדיר את היתרי הציד מחדש, הללו נתקלו בחומה בצורה ובחוסר יכולת להשיג את האישורים הנדרשים מהמשטרה בכתב. את כל הפרטים על חוסר ההיענות בנושא אפשר לקבל מראש מנהל התפעול".

בנוגע לליקויים בניהול נכסי העירייה ענתה ראש העירייה: "מאז כניסתי לתפקיד גיליתי שכל הנושא הזה, על שלל רבדיו, אינו מנוהל כראוי. בחודשים האחרונים אני בוחנת ומגלה שיש צורך בעוד ועוד בדיקות של נושא זה, מעבר לרשימת הדרישות שהועלתה בדוח הביקורת הנ"ל. בכוונתי לחזק את המנגנונים שיאפשרו ניהול נכסים תקין וגם ליזום גוף שיודע לנהל אותם בראייה יזמית-עסקית וחברתית. עיריית חיפה הפסידה הון עצום, בכסף ובפעילות, בגלל מאות נכסים נטושים, בגלל השתלטות של גופים באופן לא מוסדר  ובגלל היעדר חשיבה יוזמת בנושא".

 
משאל גולשים ניוז חיפה והקריות

האם קיימת בך היכולת לקבל את הקהילה הלהט"בית?

צפה בתוצאות

Loading ... Loading ...

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחדשות


<
<<