X

סקר מכון "מדגם" בראשות מנו גבע קובע: תושבי טירת כרמל רוצים ראש עירייה חדש

סקר מכון "מדגם" בראשות מנו גבע, קובע כי מרבית תושבי טירת כרמל מעדיפים ראש עירייה חדש. רק 19 אחוזים מהמשתתפים בסקר היו מצביעים היום לראש העירייה המכהן, מה שמשקף שפל חסר תקדים במעמדו של אריה טל

 

בשנה הבאה, 2023, ייגשו בעלי זכות הבחירה בעיר טירת כרמל לקלפי, ויבחרו במי שיעמוד בראש העירייה ויוביל אותה לפחות עוד חמש שנים.

כיום יושב אריה טל על כיסא ראש העירייה, אולם סקר מיוחד ומקיף, שבוצע עבור "ניוז חיפה קריות" על ידי מכון מדגם בראשות מנו גבע, קובע כי מרבית תושבי טירת כרמל מעדיפים ראש עירייה חדש וכי למעלה ממחצית מהתושבים – אינם שבעי רצון מתפקודו של ראש העירייה המכהן.


 

67 אחוז רוצים ראש עיר חדש. ראש העירייה המכהן, אריה טל

 

על פני השטח, שומרים המועמדים לראשות העירייה על שקט יחסי, אולם מתחת לפני השטח כבר נערכות הכנות לקראת מערכת הבחירות המקומית, במיוחד לאור העובדה שטירת כרמל קלטה בשנים האחרונות עוד אלפי בעלי זכות בחירה, שהגיעו אליה מיישובים סמוכים, כמו חיפה.

נקודת ההנחה המרכזית היא שהתושבים החדשים מגיעים עם ציפיות לקבל איכות חיים גבוהה וטובה יותר, מאשר זו שהיתה להם ביישוב שעזבו.

עוד קובע הסקר, כי גם שכבות הגיל הצעירות יותר בטירת כרמל, אינן מוכנות לקבל את מה שהדורות הקודמים קיבלו וכי גם הם מבקשים לעצמם איכות חיים גבוהה, שמתבטאת בין היתר בנושאים כמו חינוך ותרבות.

 

הסקר המיוחד פנה לתושבים מגיל 17 ועד 65+ על מנת לכסות את כלל הנושאים הנוגעים לחייהם של תושבי העיר. בתמונה, הכניסה לעיר טירת כרמל. צילום פייסבוק

 

בסקר רחב ההיקף, נשאלו 401 מתושבי העיר, 204 גברים ו-197 נשים, על שורה של נושאים הנוגעים לחיי היום-יום ולהובלתה של טירת כרמל לשנים הבאות.

מרבית המשתתפים בסקר, 81.2 אחוז, הם תושבי העיר למעלה מ-10 שנים. 13.1 אחוז מתגוררים בעיר עד חמש שנים ו-5.7 אחוז מתגוררים בעיר בין חמש ל-10 שנים.

הסקר המיוחד פנה לתושבי העיר, בעלי זכות הצבעה , בגילאי 17 ומעלה.

45.2 אחוז מגדירים עצמם חילונים, מרביתם משכבת הגיל 35-44 (61.4 אחוז).

42 אחוז מגדירים עצמם מסורתיים, בעיקר שכבת הגיל 65+ (50.1 אחוז).

10 אחוז מגדירים עצמם דתיים, בעיקר בשכבות הגיל של בני 17-24 (11.2 אחוז) ובני 55-64 (11.2 אחוז).

רק 1.3 אחוז הגדירו עצמם חרדים ועוד 1.3 אחוז הגדירו עצמם כבני דת אחרת.

 

66 אחוזים מבין המשתתפים בסקר של מנו גבע, אינם שבעי רצון מתפקידו של ראש העיר המכהן ומההשקעה בשכונה בה הם גרים.

 

על פי הלמ"ס מתגוררים כיום בטירת כרמל 26,591 תושבים. הסקר של מכון מדגם הקיף את כל שכונות העיר.

31 אחוזים מתגוררים בצפון העיר, בשכונות נאות כרמל, ביאליק, ברנר, מעלה נוף, נווה אליאס ורמב"ם.

39.5 אחוזים מתגוררים במרכז העיר בשכונות גלי כרמל, החותרים, כלניות, נווה גלים, שז"ר/דקר, עמידר, שיטרית ושרת.

29.5 אחוזים מתגוררים בדרום העיר בשכונות אשכול, ויצמן, כהן, רמת בגין, איילת הכרמל, בן צבי וגיורא. טעות הדגימה המירבית עומדת על 4.9 אחוז.

 

מנו גבע. צילום: איל יצהר

סקר רחב ההיקף, נשאלו 401 מתושבי העיר, 204 גברים ו-197 נשים, על שורה של נושאים הנוגעים לחיי היום-יום ולהובלתה של טירת כרמל לשנים הבאות. מנו גבע, בעלים ומנכ"ל מכון "מדגם". צילום: איל יצהר

 

לדברי מנו גבע, שנה ושמונה חודשים לפני הבחירות, לו היו מתקיימות היום הבחירות לראשות העיר, היה ראש העיר המכהן, אריה טל, זוכה ל – 19 אחוזי תמיכה בלבד. 

רוב התושבים בטירת כרמל (67 אחוזים), סבורים כי ראש עיר צריך לסיים את תפקידו לאחר שלוש קדנציות. 

חשוב לציין שבשלב הזה בו נערך הסקר, הרחק מקיומן של הבחירות, ללא רשימת סופית של המתמודדים לראשות העיר, אין לראות בממצאי הסקר תחזית, אלא תמונת מצב בלבד נכונה ליום ביצוע הסקר.

 

סקר מכון מדגם בראשות מנו גבע קובע: תושבי טירת כרמל רוצים ראש עירייה חדש. בתמונה, אריה טל ראש העיר המכהן תמונה: פייסבוק

 

הסקר בדק את שביעות הרצון מטיפול העירייה הנוכחית, בשורה של נושאים מרכזיים שכולם נוגעים לאיכות החיים האישית והכללית.

הסקר בדק את שביעות הרצון מההשקעה של העירייה ברחוב/שכונת מגורים. 7.7 אחוז ציינו שהם מאוד שבעי רצון בעיקר בשכבת הגיל 65+ (16.3 אחוז). 24.3 אמרו במידה רבה בעיקר בשכבת הגיל 65+ (29.6 אחוז) וסך הכל 32  אחוז. יותר מכפול מזה הביעו אי שביעות רצון.

29.7 אחוז הביעו שביעות מעטה בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (44.4 אחוז). רוב הנשאלים, 36.2 אחוז אמרו שכלל אינם שבעי רצון, בעיקר בשכבת הגיל 55-64 (49.5 אחוז) ורק 2.1 אחוז מבין המשתתפים אמרו שאינם יודעים.

סך הכל 65.9 אחוז הביעו אי שביעות רצון מהשקעת העירייה בשכונה שבה הם מתגוררים.

 

טל מקבל 18.8 אחוז תמיכה בלבד לראשות העירייה, בעיקר בשכבת הגיל 65+

 

בנושא ניקיון העיר הביעו 11.1 אחוז שביעות רצון במידה רבה מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 65+ (19.1 אחוז). 35.3 אחוז הביעו שביעות רצון רבה, בעיקר בשכבת הגיל 25-34 (38.7 אחוז) וסך הכל הביעו שביעות רצון 46.4 אחוז. 29.4 אחוז הביעו שביעות רצון מעטה, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (44.9 אחוז).

22.1 אחוז כלל לא שבעי רצון, בעיקר בשכבת הגיל 25-34 (30.4 אחוז). 2.1 אחוז לא הביעו עמדה.

בנושא תרבות ופנאי נרשם רוב מוחץ לאי שביעות רצון מטיפול העירייה. רק 6.9 אחוז מרוצים במידה רבה מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 65+ (17.9 אחוז). 19.5 שבעי רצון במידה רבה, בעיקר בשכבת הגיל 45-54 (23 אחוז).

בסך הכל 26.4 אחוז הביעו שביעות רצון. 29.8 אחוז הביעו שביעות רצון במידה מעטה, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (55.1 אחוז). 28.9 אחוז אמרו שהם כלל לא מרוצים, בעיקר בשכבת הגיל 25-34 (37.4 אחוז) ובסך הכל הביעו אי שביעות רצון 58.7 אחוז. 14.9 אחוז לא הביעו דעה בנושא.

תהליך ההתחדשות העירונית שמקבל עכשיו תנופה בכל הרשויות המקומיות, נכלל גם הוא בסקר.

16.2 אחוז הביעו שביעות רצון במידה רבה מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (33.2 אחוז).

27.9 הביעו מידה רבה של שביעות רצון, בעיקר בשכבת הגיל 45-54 (38 אחוז) ובסך הכל הביעו 44.2 אחוז שביעות רצון.

29.9 אחוז הביעו מידה מעטה של שביעות רצון, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (56.1 אחוז).

20 אחוז כלל לא שבעי רצון, בעיקר בשכבת הגיל 25-34 (28.9 אחוז) וסך הכל הביעו 49.9 אחוז אי שביעות רצון. ל-5.9 אחוז מהמשתתפים לא הייתה דעה.

 

הסקר קובע שמרבית תושבי העיר רוצים ראש עיר חדש. בתמונה, העיר טירת כרמל. צילום אורי עקרי, ויקיפדיה

 

בשאלת שביעות הרצון של השירות לתושב-המוקד העירוני, רק 8.2 אחוז הביעו שביעות רצון במידה רבה מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 65+ (15.1 אחוז).

שביעות רצון במידה רבה הביעו 32.1 אחוז גם בשכבת הגיל 65+ (37.4 אחוז) ובסך הכל הביעו 40.3 אחוז שביעות רצון.

27.1 אחוז הביעו שביעות רצון במידה מעטה, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (33.2 אחוז). 18.2 אחוז ציינו שכלל אינם שבעי רצון, גם בשכבת הגיל 17-24 (33.7 אחוז) ובסך הכל הביעו 45.3 אי שביעות רצון. ל-14.4 אחוז לא הייתה דעה בנושא.

בתחום החינוך הביעו 36.3 אחוז שביעות רצון כאשר רק 11 אחוז הביעו שביעות רצון במידה רבה מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 65+ (15.1אחוז).

25.4 הביעו שביעות רצון במידה רבה, בעיקר בשכבת הגיל 45-54 (25.4 אחוז). 36.9 הביעו אי שביעות רצון ממערכת החינוך בעיר על פי החלוקה, 23.3 אחוז הביעו מידה מעטה בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (44.4 אחוז) ו-13.6 אחוז כלל אינם שבעי רצון גם בשכבת הגיל 17-24 (24.6 אחוז).

נתון קשה מעלה כי ל-26.8 אחוז לא הייתה כלל דעה על מערכת החינוך בעיר.

 

36.9 אחוז הביעו אי שביעות רצון ממערכת החינוך בעיר

 

כל הנתונים האלו מובילים אל אי שביעות רצונם של תושבי העיר, מתפקודו של מי שעומד בראש העירייה ואמור לספק לתושבים את איכות החיים שלה הם מצפים.

תוצאות הסקר של מכון מנו גבע מראים חד-משמעית שראש העירייה, אריה טל, נוחל כישלון:

רק 12.5 אחוז הביעו שביעות רצון רבה מאוד מתפקודו של ראש העירייה, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (33.2 אחוז).

23.6 אחוז הביעו שביעות רצון רבה, בעיקר בשכבת הגיל 45-54 (39.1 אחוז) ובסך הכל 36.1 אחוז הביעו שביעות רצון. יותר ממחצית הביעו אי שביעות רצון באריה טל. על פי הסקר 24.5 אחוז טענו ששביעות הרצון שלהם מעטה, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (44.4 אחוז).

יותר מרבע מהנשאלים, 27.6 אחוז אמרו שהם כלל אינם שבעי רצון מתפקודו של אריה טל, בעיקר בשכבת הגיל 35-44 (36.6 אחוז).

בסך הכל 52.1 מהמשתתפים טענו שאינם שבעי רצון במידה זו או אחרת. נתח של 11.7 אחוז ציינו שאין להם דעה לגבי תפקודו של ראש העירייה.

 

הסקר קובע כי רק 36% מהמשתתפים שבעי רצון מתפקודו של אריה טל

 

נתוני מכון מדגם מצביעים על כך שתושבי טירת כרמל מעניקים לאריה טל רק אחוז תמיכה נמוך מאוד לראשות העירייה, בעיקר בקרב בני הגיל המבוגר.

הסקר קובע כי ראש העיר המכהן, אריה טל, מקבל 18.8 אחוז תמיכה בלבד, בעיקר בשכבת הגיל 65+ (31.9 אחוז).

זהו נתון נמוך מאוד לראש עירייה מכהן, בעיקר לאחר כמה קדנציות רצופות.

הבא בתור אחרי טל, כמועמד לראשות העירייה, כפיר עובדיה, זוכה לתמיכה של 15.8 אחוז, בעיקר בשכבות הגיל 35-44 ו-45-54 (19.1 אחוז).

 

הסקר קובע כי ראש העיר המכהן, אריה טל, מקבל 18.8 אחוז תמיכה בלבד,

 

בנוגע למועמדים נוספים, גם אלו שלא הודיעו באופן רשמי על התמודדות לראשות העיר, מעלה הסקר את הנתונים הבאים: דוד שחר זוכה ל- 7.6 אחוז תמיכה והמועמדת אפרת דוד זוכה ל- 5.6 אחוז.  10 אחוז ציינו שמות של מועמדים אחרים.

נתון מעניין מעלה כי 32.2 אחוז ציינו "לא יודע/לא החלטתי" בנוגע לשאלה למי להצביע לראשות העירייה. 10.5 אחוז אמרו כי לא יצביעו בבחירות לרשות המקומית.

נתונים נוספים שעולים מן הסקר, מצביעים אף הם על חוסר שביעות רצון מתפקודו של אריה טל.

כך למשל, הסקר כלל שאלה אודות הסכמתם של התושבים לכך שראש העירייה המכהן "דואג לתושבים כמוני".

רק 10.3 אחוז ענו שהם מסכימים מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 65+ (20.3 אחוז). 23.4 אמרו שהם די מסכימים, בעיקר בשכבת הגיל 55-64 (26.7 אחוז).

בסך הכל רק 34.4 מסכימים שראש העירייה דואג להם. מנגד, 23.6 "לא כל כך" הסכימו שראש העירייה דואג להם, בעיקר שכבת הגיל הצעירה 17-24 (44.9 אחוז).

רוב של 32 אחוז טענו ש"כלל לא מסכים" שראש העירייה דואג להם, בעיקר בשכבת הגיל 35-44 (40 אחוז) ול-10.1 לא הייתה תשובה.

 

69 אחוז סבורים כי לאחר שלוש קדנציות ראש עיר צריך לסיים את תפקידו

 

גם תושבי טירת כרמל טוענים שיש להגביל את משך השלטון של ראש העירייה לשלוש קדנציות. 46.9 אחוז אמרו שהם מסכימים מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 45-54 (59 אחוז). 22.1 אחוז "די מסכים" בעיקר בשכבת הגיל 25-34 (73.9 אחוז).

סך הכל 69 אחוז מסכימים שיש להגביל את כהונת ראש העירייה לשלוש קדנציות.

11.3 אחוז לא מסכימים להגביל כהונת ראש עירייה, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (22.4 אחוז).

12.2 כלל לא מסכימים להגביל בעיקר בשכבת הגיל 65+ (18 אחוז) ול-7.5 אחוז לא היתה דעה בנושא.

על פי הסקר, רוב מוחלט של 66.7 אחוז קובע כי ראש עירייה חדש יכול להוביל את טירת כרמל לעתיד טוב יותר.

על פי הסקר, רוב מוחלט של 66.7 אחוז קובע כי ראש עירייה חדש יכול להוביל את טירת כרמל לעתיד טוב יותר

 

37.2  אחוז "מסכים מאוד" בעיקר בשכבת הגיל 35-44 (44.4 אחוז). 29.5 אחוז "די מסכים" בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (44.4 אחוז).

12.3 אחוז "לא כל כך מסכים" בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (22.4 אחוז). 6.6 אחוז ציינו "כלל לא מסכים" בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (10.7 אחוז) ובסך הכל רק 19 אחוז לא הסכימו עם זה. ל-14.4 אחוז לא ייתה תשובה.

יצויין כי סקר שנערך לפני הבחירות המקומיות האחרונות, בשנת 2018, העלה כי לאריה טל הייתה תמיכה רחבה של 48 אחוז, אולם על אף זאת הוא נבחר לראשות העירייה רק לאחר סיבוב שני.

נכון להיום, מצביע הסקר על צניחה חדה בכוחו ובמעמדו של טל, בקרב בעלי זכות הבחירה בעיר, כשכוחו בעיקר בקרב שכבת הגיל המבוגרת, של 65+.

עבור המתמודדים האחרים, זוהי הזדמנות לעשות עבודת שטח, בעיקר בקרב התושבים החדשים ושכבות הגיל הצעירות יותר, שמוכנים יותר לקבל שינויים שלדעתם יובילו את העיר טירת כרמל, לעתיד טוב יותר.

תאריכי הדגימה 09-12.1.2022 הסקר נערך בשילוב טלפון ואינטרנט

טעות דגימה 4.9% .

 
משאל גולשים ניוז חיפה והקריות

האם הייתם מעוניינים לתרום לקראת פסח למשפחה נזקקת?

צפה בתוצאות

Loading ... Loading ...

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בטירת כרמל

 • עכשיו זה רשמי: אלי כהן מתמודד לראשות טירת כרמל

  בכנס חגיגי הציג אלי כהן את שותפתו אפרת דוד ששון והכריז על מועמדותו לראשות העיר טירת כרמל. כהן: "אני מתכוון להפוך את טירת כרמל לעיר מובילה, עיר של חדשנות, פיתוח והתחדשות, עם מערכת חינוך איכותית ושירות לתושב שמטפל באמת בצרכי התושבים"
 • אלי כהן ואפרת דוד ששון: המסע המשותף עבור הקהילה בטירת כרמל

  שני האנשים, שנקודת שבר אחת בחייהם גרמה להם להפוך לשליחי ציבור ולצאת לדרך הפוליטית, החליטו לאחד כוחות יחד ועם הרבה ערכים משותפים לצאת לדרך חדשה ולרוץ ברשימה אחת לראשות העיר, שבראשה עומד אלי כהן
 • מצוקת התחבורה לסמי עופר

  האם יהיו שאטלים מטירת כרמל למשחקי מכבי חיפה? בשבוע הבא אמורה להתקיים ישיבת עבודה למצוא פתרון
 • מערכת הבחירות בטירת כרמל מתחממת

  לאחר הקמפיין של הזמנה אישית לכוס קפה עם כל תושב\ת בעיר, יצא אלי כהן עם קמפיין שילוט חוצות ענק. כהן: נציג תוכנית עבודה מגובשת שנעשתה בשיתוף עם התושבים היקרים""
 • הפתעה: מה חיכה לתושבי טירת כרמל על ידית דלת ביתם?

  הבחירות המקומיות מספקות הזדמנות למועמדים להציג את המצע שלהם בדרך קריאטיבית ומקורית , כפי שנעשה על ידי אלי כהן שהודיע בדרך ייחודית על התמודדותו לראשות העיר טירת כרמל.
 • אלי כהן: לסייעות מגיע תנאים הוגנים. זה הזמן להרים את הכפפה

  סגן ראש עיריית קריית ים לשעבר ויו"ר איגוד ערים, אלי כהן: שולחים את היקר מכל לאחריותן של הסייעות, אבל לא מעניקים להן תנאים כראוי לעבודתן
 • סגן יו"ר הכנסת בביקור אצל יו"ר איגוד ערים

  יו"ר איגוד ערים חיפה אלי כהן אירח את סגן יו"ר הכנסת וחבר ועדות חוץ וביטחון ניסים ואטורי, במסגרת הביקור דנו השניים במספר נושאים לשיתופי פעולה איזורים
 • בני נוער מטירת כרמל יוכשרו להיות שופטי כדורגל

  רוצים להיות שופטי כדורגל? ההתאחדות לכדורגל ואיגוד השופטים, בשיתוף עיריית טירת כרמל ומרכז הנוער, יקיימו במהלך חודש דצמבר 2022 קורס שופטי כדורגל המיועד לבני נוער מגיל 14.
 • החיים בוורוד

  אירוע השיא לסיכום חודש המודעות לסרטן השד בטירת כרמל
 • יום ההליכה העולמי בטירת כרמל: כל דקה נחשבת

  יש להצטייד בנעליים סגורות ובכובע. ההשתתפות בפעילות הינה ללא עלות, אך כרוכה בהרשמה מראש
 • בתי הספר לוקחים אחריות על הסביבה

  שני בתי ספר בטירת כרמל התחדשו השבוע בציוד שקיבלו מהקרן הקיימת לישראל, במסגרת שיתוף פעולה עם העירייה באמצעות האגף לקשרי קהילה
 • שיא כל הזמנים במספר התלמידים בטירת כרמל

  מספר שיא של 5,879 תלמידות ותלמידים יפתחו בטירת כרמל את שנת הלימודים תשפ"ג: בגני הילדים ילמדו השנה 1,706 תלמידים, בבתי הספר היסודיים – 2,762, ובבתי הספר העל יסודיים – 1,411 תלמידים.
 • הצלחה מסחררת לפסטיבל הנוער

  מאות בני נוער, בוגרי כיתות ז'-י"ב, השתתפו בפסטיבל הנוער של טירת כרמל, שנערך במרכז הנוער בעיר.
 • קיץ 2022: שבוע הנוער בטירת כרמל

  עיריית טירת כרמל חוגגת עם הצעירים ומזמינה את בני הנוער לשורה של אירועי "קיץ הכי עשר", שיגיעו בשבועיים הקרובים לשיאם עם צאתו לדרך של "שבוע הנוער" ובסיומו – פסטיבל הנוער 2022
 • נחנך המבנה המשולב של מרכז הפעו"ט וטיפת חלב 

  המבנה החדש והייחודי נחנך בטקס חגיגי, במעמד ראש העיר טירת כרמל, אריה טל; ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, פרופ' מנואל טרכטנברג, מנהלת מרכז הפעו"ט, ד"ר ענת בר, ורופאת המחוז, ד"ר סוניה חביב, ובהשתתפות מנהלות בתחום הגיל הרך מרחבי הארץ.
 • תרומות לשיפוץ בית הכנסת של עולי עיראק

  קהילת המתפללים של בית הכנסת יהודה אליאס מחפשת בימים אלו תרומות להשלמת שיפוצו של בית הכנסת שהוקם לפני 65 שנה
 • הו ברצלונה ברצלונה: "עיר חכמה"? לא בגני הילדים בטירת כרמל

  ראש עיריית טירת כרמל, אריה טל, מתגאה בכך שמערכת החינוך נמצאת בראש סדר העדיפויות. הוא גם מקפיד לטוס לכנס "הערים החכמות" שנערך בברצלונה. אך דבר בסיסי כמו חיבור לרשת האינטרנט, לא קיים בגני הילדים בעיר ולכן הם אינם יכולים ליהנות מהתכנים החינוכיים כמו ברשויות הסמוכות. העירייה: "נושא האינטרנט אינו רלוונטי לנסיעתו השנה, מכיוון שהוא בשלבים מתקדמים עוד טרם נסיעתו". טירת כרמל 2022. ניוז חיפה קריות ימשיך לעקוב
 • תושבים מתרעמים: "אלה לא כבישים בכפר בלבנון - אלא בעיר 'הבוטיק' טירת כרמל"

  כל רשות מקומית מחויבת לדאוג לתחזוקה נאותה של הכבישים בתחומה, אך נראה שבטירת כרמל מחכים לרגע האחרון כדי לפתור בעיות שעלולות לגבות קורבנות בנפש והיא חשופה לתביעות משפטיות. אחד התושבים: "יש לי רכב חדש ובכל נסיעה אני נכנס לבורות שהורסים את הבולמים והצמיגים". מומחה לתחבורה: "נזקים שלא מתקנים כמו מעברי חצייה או פסי הפרדה דהויים – בין הגורמים המשמעותיים לתאונות דרכים". טירת כרמל 2022
 • בניגוד לטענות גורמים פוליטיים: המשרד להגנת הסביבה תומך בפיתוח חוף רחצה לתושבי טירת כרמל

  עיריית טירת כרמל סגרה את חוף הים שלה בפני התושבים באמצעות שער ברזל וסלעים. גורמים פוליטיים בעיר, טענו כי המשרד להגנת הסביבה הוא זה שלא מאשר פיתוח בחוף, אך בתגובה רשמית לפניית "ניוז חיפה קריות" הודיע המשרד כי הוא תומך בפיתוח חוף רחצה לטובת התושבים. בעיריית טירת כרמל בחרו שלא להתייחס
 • תאונת דרכים עם חזיר בר בטירת כרמל. צילום: אודי אמסלם

  הנה זה מתחיל: תאונת דרכים ראשונה עם חזיר בר בטירת כרמל

  רק בשבוע שעבר סיפרו תושבים בטירת כרמל ל"ניוז חיפה קריות", על החששות מחזירי הבר שנצפים לאחרונה יותר ויותר בשכונות העיר. הלילה (ראשון) אירעה תאונת דרכים בין רכב פרטי לבין חזיר בר ברחוב מוצקין
 • מדוע מונעת עיריית טירת כרמל מתושביה את הגישה אל חוף הים?

  חוף טירת כרמל זכה לציון גבוה על ידי המשרד להגנת הסביבה, אבל את התושבים, בהם גם חברי מועצת העיר, זה לא מנחם. הסיבה: העירייה סגרה כבר לפני שנים את חוף הים ואינה מאפשרת להם ליהנות ממנו: "לדעת שיש כאן חוף ים שיכול להיות מדהים, אבל הוא סגור, זה נורא מרגיז ומקומם", רותחים התושבים: "עד מתי נהיה כמו קבצנים שמתארחים בחופים של ערים אחרות?" מעיריית טירת כרמל לא נתקבלה תגובה
 • תושבים בטירת כרמל: "אין תרבות ופנאי. האטרקציה הכי גדולה בעיר זאת הגלידריה"

  סקר של מכון מדגם מצביע שמרבית תושבי העיר טירת כרמל, אינם שבעי רצון מפעילויות התרבות והפנאי בעירם. תושבים בעיר טוענים שתחום התרבות והפנאי מוזנח קשות וחלקם אף התייאשו והחלו יוזמים בעצמם פעילויות: "כשאני חוזר מהעבודה ורוצה לצאת לאיזה מקום, אין לאן לצאת, אז יוצאים לעשות קניות. העיר נחרבת". תמונת מצב 2022
 • "חזרה במנהרת הזמן": קרוואנים לתלמידים ביוזמת עיריית טירת כרמל

  העירייה הציבה שני קרוואנים שישמשו ככיתות לימוד לתלמידי בית הספר "אריאל". ההורים מוחים וטוענים שמדובר בתכנון לקוי: "שלוש שנים שתקציב החינוך בעיר לא עולה וזה בדיוק מה שמשקף ומנציח את הפערים בתחום החינוך", הפעיל החברתי דור אדרי: "שום חזון, שום תכנון קדימה. כאילו מודעים לכך שתגיע המכה אבל מסתפקים בפלסטר ואומרים עשינו מאמץ. זה לא עובד ככה! לא ידעתם שיגיעו תלמידים נוספים לעיר? למה ילדים צריכים ללמוד בקראוון כמו לפני שנים?"
 • סקר מכון "מדגם" בראשות מנו גבע קובע: תושבי טירת כרמל רוצים ראש עירייה חדש

  סקר מכון "מדגם" בראשות מנו גבע, קובע כי מרבית תושבי טירת כרמל מעדיפים ראש עירייה חדש. רק 19 אחוזים מהמשתתפים בסקר היו מצביעים היום לראש העירייה המכהן, מה שמשקף שפל חסר תקדים במעמדו של אריה טל
 • "השנה מחדשים את המתחם השכונתי יחד"

  פעילות קהילתית מרגשת ומוצלחת נערכה  על ידי אגף הרווחה והשירותים החברתיים ואגף קשרי קהילה בהשתתפות קהילות ותיקים, צעירים הורים וילדים מהשכונות הוותיקות והחדשות בעיר בסימן "השנה מחדשים את המתחם השכונתי יחד"
 • עגלה ניידת

  השבוע חנכנו לראשונה את העגלה הניידת של הרשות לביטחון קהילתי טירת כרמל.
 • טירת כרמל מובילת שינוי לאורח חיים בריא

  הפנינג בריאות קהילתי בפארק גלי כרמל בשיתוף אגף קשרי קהילה ,המתנ״ס ומכבי שירותי בריאות.
 • הפנינג שוקחתן שני בסימן קיימות

  כחלק מחזונה של טירת כרמל כעיר אקולוגית נערך בחמישי האחרון בפארק נחל גלים הפנינג שוקחתן שני בסימן קיימות.
 • חדש  בטירת כרמל! קורס הנחית קבוצות לגיל השלישי

  הקורס חלק מתוכנית של אגף לשירותים חברתיים ,מרכז גישור ודיאלוג בקהילה  אשר מקנה למנחים יכולת הובלת תהליכים במערכת של שינויים ותנאי אי ודאות .
 • הקרנבל הסביבתי של תאגיד מ.א.י הגיע לטירת הכרמל

  מרכז המבקרים מהמתקדמים והחדשניים בעולם למיחזור פסולת אלקטרונית וסוללות – מ.א.י פקטורי, הגיע לטירת הכרמל,  בנוכחות ראש העיר אריה טל,  מנהל מחלקת חזות העיר אריה וגנר ,מנכ"ל תאגיד מאי דן הלמן וסמנכ"ל התאגיד דןתן קבק.
 •  "ראש העיר ליום אחד"

  הזוכה השלישי והאחרון בהגרלת "ראש העיר ליום אחד",  ליאור סוקולבסקי הגיע הבוקר ללשכת ראש העיר אריה טל.
 • ראש עיר ליום אחד בטירת כרמל

  ראש העיר אריה טל אמר הבוקר: "זו חוויה מדהימה לשמוע דעה של הדור הצעיר, הדור הזה הוא העתיד של טירת כרמל"
 • גינה קהילתית בפארק נחל גלים

  אחת מפנינות העיר טירת כרמל היא הגינה הקהילתית הפורחת בפארק נחל גלים במערב העיר. קבוצת מתנדבים נהדרת שעושה לילות כימים בכדי להפוך את הגינה לאחת היפות באזור.
 • טירת כרמל: ביה"ס "החותרים" פתח לראשונה את שעריו

  מלבד בית הספר החדשני נחנכו הבוקר בטירת כרמל גם שישה גני ילדים
 • אריה טל: "המשימה המיידית היא להתחיל את שנת הלימודים בזמן"

  ראש העיר אריה טל בירך במהלך כנס הנהגה חינוכית בטירת כרמל, את הצוותים החינוכיים ואיחל להם שנה מוצלחת
 • ראש העיר אריה טל קורא לבני הנוער ללכת להתחסן

  ראש העיר אריה טל, קורא היום לבני הנוער להגיע למתחמי החיסון של קופות החולים השונות ולהתחסן כדי למנוע סגירה של מוסדות חינוך בעיר כבר בתחילת שנת הלימודים תשפ"ב.
 • שני תיכונים בטירת כרמל זכו בפרס הצטיינות  

  שני בתי הספר התיכוניים בעיר שיפמן ואריאל זכו בתגמול דיפרנציאלי בדירוג 4 , צוותי החינוך בבתי ספר אלו יקבלו תגמול כספי על עבודתם ממשרד החינוך.
 • ראש עיריית טירת כרמל ערך סיור במוסדות החינוך העיר

  נערכים לשנת הלימודים החדשה: מנהלי המחלקות דיווחו לראש העיר אריה טל על ההתקדמות בעבודות ועל הצפי לסיומם
 • מבצע ניקיון רחב לקראת חגי תשרי

  במסגרת היערכות של עיריית טירת כרמל ומחלקת חזות העיר לחגי תשרי, החלו בימים אלה במבצע ניקיון רחב לקראת החגים הקרבים.
 • ביקור בכירי הנהלת בנק מרכנתיל

  ראש העיר הציג את ההתפתחות העיר והבעיות הכלכליות העומדות בפניה, כולל פיתוח עסקים והתמיכה בהם.
 • הפנינג בפארק הכלבים בטירת כרמל.

  הפנינג בשיתוף פעולה של אגף קשרי קהילה עם מרכז הצעירים ובחסות חברת פט צויס, שכל מטרתו לעורר מודעות לשמירה על עיר נקייה.
 • אזרחים וותיקים בטירת כרמל חוגגים סוף שנה של פעילויות

  בוקר אנרגטי עם מאיה טולדנו התקיים עבור האזרחים הוותיקים במעמד, ראש העיר אריה טל ומנהלת אגף לשירותים חברתיים, איתנה שר-שלום.
 • לראשונה בטירת כרמל: יום ייחודי לענף הספורט נינג'ה

  יום פעילות מיוחד בסימן ספורט הנינג'ה התקיים באולם הפיס ביום רביעי האחרון. במסגרת האירוע, הוקם בתוך האולם מסלול נינג'ה קידס שכלל טבעות, סולמות, מסלול דילוג וקיר.
 • יריד צעירים וסטודנטים

  כ-60 צעירות וצעירים השתתפו אמש ביריד "צעירים וסטודנטים" במרכז הצעירים בטירת כרמל.
 • נפתח פארק הכלבים בטירת כרמל

  עיריית טירת כרמל שמחה לבשר, כי למרות מחלוקות משפטיות לגבי פארק הכלבים שנפתח בשכונת נוף ים (החותרים), ראה בית המשפט עין בעין עם עיריית טירת כרמל והוועדה המקומית לתכנון ובנייה ודחה את טענות התביעה.
 • במהלך השנים 2020 -2019 בוצע סקר טבע עירוני בתשתיות הטבעיות  של טירת כרמל, במסגרת הסקר מופו ערכי הצומח והחי המצויים בתחומי העיר.
 • תוכנית אב שנתית

  במפגש שנערך בשבוע שעבר, נפגשו נשים מכלל המחלקות בעירייה והקהילות בעיר במטרה לקיים תוכנית אב שנתית באירועים שקשורים לנשים והעצמה נשית.
 • נבחרה מנהלת לבית ספר החדש "החותרים"

  שושי אבידן תושבת קרית טבעון, נשואה +3 , בעלת תואר שני במנהל מערכות חינוך מאוניברסיטת חיפה , יועצת ארגונית ובוגרת תוכנית הכשרה ליועצים ארגוניים , מכללת אורנים.
 • חיילים משוחררים

  בשבוע שעבר התקיימה סדנה לפני שחרור לחיילות וחיילים תושבי טירת כרמל.
 • שוק קח-תן קהילתי

  אגף קשרי קהילה בשיתוף פעולה עם מרכז צעירים שי עטיה ואפרת זומר, ערכו בחמישי האחרון בפארק נחל גלים שוק קח-תן קהילתי שכלל גם מעגל מתופפים ושלל הפתעות.
 • חוף הים של טירת כרמל

  ראש העיר אריה טל, מנכ"ל העירייה אבישי כהן והגזבר הרצל רגב, החליטו לקחת את נושא החוף הלא מוכרז צעד אחד קדימה
 • יום ללא עישון 

  בבית ספר "עליזה ארבילי דגניה בטירת כרמל" חברו סגנית בית ספר לני בוגנים והמורה גלית שפירא לתכנית יישובית בטירת כרמל בריכוזה של אתי כהן.
 • מתנדבי זה"ב בגן חוזרים לשגרה

  זה"ב בגן הינה תכנית מדהימה המשלבת מתנדבים המלמדים בגני הילדים את נושא הזהירות בדרכים.
 • פארק כלבים בטירת כרמל

  ראש העיר אריה טל, מנכ"ל העירייה אבישי כהן,  מנהלת אגף קשרי קהילה אירמה אלואשוילי וסגן מנהל אגף שפ"ע, בני פינטו, הגיעו אמש לחנוך את פארק הכלבים הראשון בטירת כרמל.
 • יום הזכרון לעולים מאתיופיה שנספו בסודן

  בטקס מרגש במעמד ראש העיר, אריה טל , צוין יום הזכרון בערב יום ירושלים.
 • אירוע יום הניצחון בטירת כרמל

  ביום ראשון השבוע (9.5.21) התקיים טקס מרגש באנדרטת הנופלים במלחמת העולם השנייה, במעמד ראש העיר אריה טל.
 • שיתוף פעולה בין מחלקת החינוך ואגף קשרי קהילה

  שיתוף פעולה בין מחלקת החינוך ואגף קשרי קהילה עם רשות העתיקות, הביא לפרויקט מבורך, בו משתתפים בתי הספר היסודיים בעיר.
 • ערב שכולו על טהרת הבריאות

  השבוע בספרייה העירונית, נערך ערב שכולו על טהרת הבריאות, ערב אותו יזמה, אתי כהן רכזת המתנדבים בעיר. הערב כולו בשיתוף פעולה של אגף קשרי קהילה בניהולה של אירמה אלואשוילי ומתנ"ס טירת כרמל.
 • הענקת אות המצטיין ע"ש אלעד ריבן ז"ל

  ב19.02.2021 הוענקה לויולטה אבייב אות הצטיינות במתכונת זום, בשל מגבלות הקורונה. השבוע, פגש בלישכתו ראש העיר אריה טל, את טיולטה אבייב והעניק לה את תעודת ההצטיינות באופן רשמי.
 • "אני ישראלי"

  ראש העיר אריה טל, סגניו, יאיר סיידה ומוריס בנימין ביחד עם מנהל החינוך, ציון סודרי,  הגיעו לבית ספר דגניה ע"ש עליזה ארבילי, לברך את הילדים בטקס "אני ישראלי" לקראת יום העצמאות.
 • ראש העיר אריה טל סייר באתר חפירה ארכיאולוגי בטירת כרמל

  הצוות אשר ביקר היום בשטחי החפירה המערביים, התרשם מהממצאים החדשים
 • האסון השחור של חופי הים

  כבר כמעט חודשיים שמדינת ישראל מתמודדת עם האסון השחור של חופי הים, כמויות גדולות של זפת הושלכו לים והציפו את החופים.
 • חגיגות המימונה המסורתית

  בשנה שעברה עצרה המסורת בשל משבר הקורונה, השנה חזרנו לשיגרה ושוב הגעתי לכבד משפחות בטירת כרמל.
 • סדנת תגבור לימודית

  עם תחילת חופשת הפסח נפתחה במתנ"ס סדנת תגבור לימודית לתלמידי כיתות ז'-ט'.
 • ועדת ההיגוי לקידום ועידוד 5 יחידות מתמטיקה

  ביום ראשון האחרון התכנסה וועדת ההיגוי לקידום ועידוד 5 יחידות מתמטיקה. הוועדה אשר פועלת לצורך הטמעת פרויקט "קרן טראמפ" בחסות מכון דוידסון כוללת את צוותי ההנהלה והפדגוגיה משני מוסדות החינוך העל יסודיים ברשות, "שיפמן" ו-"אריאל", נציגות קהילת מורי ומורות המתמטיקה, מנהל אגף החינוך,  ציון סודרי, המנהלת על בתי הספר העל יסודיים,  אירית זליג והמלווה מטעם מכון דוידסון,  יפעת נחשון.
 • העצמה נשית בטירת כרמל

  יום האישה הבינלאומי שחל בשבוע שעבר בתוספת החזרה למופעי התרבות הביא איתו ערב בלתי נשכח בסימן העצמה נשית בטירת כרמל
 • צעירים - זה הזמן לתת כתף ולחזור לעבודה

  עם פתיחת המשק, שוק העבודה זועק לצעירים לחזור באופן בהול אך 30% מהם טרם התחסנו כלל. הם מצידם בכלל מנופפים בחל"ת שקרוב לסיום. ומה אז ?
 • יחד נשנה את כיוון הרוח

  מרכז צעירים וחדשנות קיים הרצאה מקוונת לרגל יום האישה הבינלאומי.
 • במחלקת חזות העיר עובדים במרץ לקראת החג

  חג הפסח בפתח ובמחלקת חזות העיר עובדים במרץ בכדי לסיים את עבודות הגינון בבתי הכנסת בעיר.
 • אולמפיאדת רמון לחלל

  תלמידי הנבחרת אשר עבדו בשיתוף פעולה, בהתמדה ובמסירות רבה צלחו עד כה את שלושת השלבים הראשונים ועל ידי כך גברו על קרוב ל-300 בתי הספר שונים. בשלב חצי הגמר הם יתמודדו מול 30 בתי הספר האחרונים המשתתפים בתחרות. אנו מאמינים בהם באמונה שלמה ומאחלים להם המון הצלחה. עדי ברקוביץ, מנהלת אשכול הפיס , טירת כרמל […]
 • גאווה מקומית

  התלמיד גלעד קורובין נבחר לנגן כסולן עם התזמורת הסימפונית חיפה.
 • הורים בטוחים ברשת

  "בכל הקשור בשמירה על ביטחון ילדינו, יש אינספור תוכנות בקרת הורים ואמצעי בקרה לניידים ולמחשבים של הילדים, אבל הדבר החשוב כשמדובר בילדים שלנו- זה לשמור איתם על תקשורת פתוחה, להתעניין ולהביע עניין אמיתי בעולם שלהם…..  תהיו פתוחים איתם ותסבירו בלי להטיף…"
 • טירת כרמל: שיירת השמחה של פורים ברחובות העיר

  חוגגים פורים בטירת כרמל, גם בתקופה מורכבת זאת בשיירת שמחה שעברה ברחובות העיר והקפיצה בשירה ובריקודים את התושבים שהודו לראש העיר ולצוות המשמח
 • מבצע ניקיון והצלה

  מאות מתנדבים משתתפים במבצע הניקוי וההצלה של בעלי חיים ימיים ברצועת החוף של טירת כרמל.
 • תלמידים ומחנכים שלא יתחסנו, לא יוכלו ללמוד וללמד

  כך קבע היום מנכ"ל עיריית טירת כרמל במהלך עוד ישיבת חירום בנושא נגיף הקורונה.