X

סקר מכון "מדגם" בראשות מנו גבע קובע: תושבי טירת כרמל רוצים ראש עירייה חדש

סקר מכון "מדגם" בראשות מנו גבע, קובע כי מרבית תושבי טירת כרמל מעדיפים ראש עירייה חדש. רק 19 אחוזים מהמשתתפים בסקר היו מצביעים היום לראש העירייה המכהן, מה שמשקף שפל חסר תקדים במעמדו של אריה טל

 

בשנה הבאה, 2023, ייגשו בעלי זכות הבחירה בעיר טירת כרמל לקלפי, ויבחרו במי שיעמוד בראש העירייה ויוביל אותה לפחות עוד חמש שנים.


כיום יושב אריה טל על כיסא ראש העירייה, אולם סקר מיוחד ומקיף, שבוצע עבור "ניוז חיפה קריות" על ידי מכון מדגם בראשות מנו גבע, קובע כי מרבית תושבי טירת כרמל מעדיפים ראש עירייה חדש וכי למעלה ממחצית מהתושבים – אינם שבעי רצון מתפקודו של ראש העירייה המכהן.


 

67 אחוז רוצים ראש עיר חדש. ראש העירייה המכהן, אריה טל

 

על פני השטח, שומרים המועמדים לראשות העירייה על שקט יחסי, אולם מתחת לפני השטח כבר נערכות הכנות לקראת מערכת הבחירות המקומית, במיוחד לאור העובדה שטירת כרמל קלטה בשנים האחרונות עוד אלפי בעלי זכות בחירה, שהגיעו אליה מיישובים סמוכים, כמו חיפה.

נקודת ההנחה המרכזית היא שהתושבים החדשים מגיעים עם ציפיות לקבל איכות חיים גבוהה וטובה יותר, מאשר זו שהיתה להם ביישוב שעזבו.

עוד קובע הסקר, כי גם שכבות הגיל הצעירות יותר בטירת כרמל, אינן מוכנות לקבל את מה שהדורות הקודמים קיבלו וכי גם הם מבקשים לעצמם איכות חיים גבוהה, שמתבטאת בין היתר בנושאים כמו חינוך ותרבות.

 

הסקר המיוחד פנה לתושבים מגיל 17 ועד 65+ על מנת לכסות את כלל הנושאים הנוגעים לחייהם של תושבי העיר. בתמונה, הכניסה לעיר טירת כרמל. צילום פייסבוק

 

בסקר רחב ההיקף, נשאלו 401 מתושבי העיר, 204 גברים ו-197 נשים, על שורה של נושאים הנוגעים לחיי היום-יום ולהובלתה של טירת כרמל לשנים הבאות.

מרבית המשתתפים בסקר, 81.2 אחוז, הם תושבי העיר למעלה מ-10 שנים. 13.1 אחוז מתגוררים בעיר עד חמש שנים ו-5.7 אחוז מתגוררים בעיר בין חמש ל-10 שנים.

הסקר המיוחד פנה לתושבי העיר, בעלי זכות הצבעה , בגילאי 17 ומעלה.

45.2 אחוז מגדירים עצמם חילונים, מרביתם משכבת הגיל 35-44 (61.4 אחוז).

42 אחוז מגדירים עצמם מסורתיים, בעיקר שכבת הגיל 65+ (50.1 אחוז).

10 אחוז מגדירים עצמם דתיים, בעיקר בשכבות הגיל של בני 17-24 (11.2 אחוז) ובני 55-64 (11.2 אחוז).

רק 1.3 אחוז הגדירו עצמם חרדים ועוד 1.3 אחוז הגדירו עצמם כבני דת אחרת.

 

66 אחוזים מבין המשתתפים בסקר של מנו גבע, אינם שבעי רצון מתפקידו של ראש העיר המכהן ומההשקעה בשכונה בה הם גרים.

 

על פי הלמ"ס מתגוררים כיום בטירת כרמל 26,591 תושבים. הסקר של מכון מדגם הקיף את כל שכונות העיר.

31 אחוזים מתגוררים בצפון העיר, בשכונות נאות כרמל, ביאליק, ברנר, מעלה נוף, נווה אליאס ורמב"ם.

39.5 אחוזים מתגוררים במרכז העיר בשכונות גלי כרמל, החותרים, כלניות, נווה גלים, שז"ר/דקר, עמידר, שיטרית ושרת.

29.5 אחוזים מתגוררים בדרום העיר בשכונות אשכול, ויצמן, כהן, רמת בגין, איילת הכרמל, בן צבי וגיורא. טעות הדגימה המירבית עומדת על 4.9 אחוז.

 

מנו גבע. צילום: איל יצהר

סקר רחב ההיקף, נשאלו 401 מתושבי העיר, 204 גברים ו-197 נשים, על שורה של נושאים הנוגעים לחיי היום-יום ולהובלתה של טירת כרמל לשנים הבאות. מנו גבע, בעלים ומנכ"ל מכון "מדגם". צילום: איל יצהר

 

לדברי מנו גבע, שנה ושמונה חודשים לפני הבחירות, לו היו מתקיימות היום הבחירות לראשות העיר, היה ראש העיר המכהן, אריה טל, זוכה ל – 19 אחוזי תמיכה בלבד. 

רוב התושבים בטירת כרמל (67 אחוזים), סבורים כי ראש עיר צריך לסיים את תפקידו לאחר שלוש קדנציות. 

חשוב לציין שבשלב הזה בו נערך הסקר, הרחק מקיומן של הבחירות, ללא רשימת סופית של המתמודדים לראשות העיר, אין לראות בממצאי הסקר תחזית, אלא תמונת מצב בלבד נכונה ליום ביצוע הסקר.

 

סקר מכון מדגם בראשות מנו גבע קובע: תושבי טירת כרמל רוצים ראש עירייה חדש. בתמונה, אריה טל ראש העיר המכהן תמונה: פייסבוק

 

הסקר בדק את שביעות הרצון מטיפול העירייה הנוכחית, בשורה של נושאים מרכזיים שכולם נוגעים לאיכות החיים האישית והכללית.

הסקר בדק את שביעות הרצון מההשקעה של העירייה ברחוב/שכונת מגורים. 7.7 אחוז ציינו שהם מאוד שבעי רצון בעיקר בשכבת הגיל 65+ (16.3 אחוז). 24.3 אמרו במידה רבה בעיקר בשכבת הגיל 65+ (29.6 אחוז) וסך הכל 32  אחוז. יותר מכפול מזה הביעו אי שביעות רצון.

29.7 אחוז הביעו שביעות מעטה בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (44.4 אחוז). רוב הנשאלים, 36.2 אחוז אמרו שכלל אינם שבעי רצון, בעיקר בשכבת הגיל 55-64 (49.5 אחוז) ורק 2.1 אחוז מבין המשתתפים אמרו שאינם יודעים.

סך הכל 65.9 אחוז הביעו אי שביעות רצון מהשקעת העירייה בשכונה שבה הם מתגוררים.

 

טל מקבל 18.8 אחוז תמיכה בלבד לראשות העירייה, בעיקר בשכבת הגיל 65+

 

בנושא ניקיון העיר הביעו 11.1 אחוז שביעות רצון במידה רבה מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 65+ (19.1 אחוז). 35.3 אחוז הביעו שביעות רצון רבה, בעיקר בשכבת הגיל 25-34 (38.7 אחוז) וסך הכל הביעו שביעות רצון 46.4 אחוז. 29.4 אחוז הביעו שביעות רצון מעטה, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (44.9 אחוז).

22.1 אחוז כלל לא שבעי רצון, בעיקר בשכבת הגיל 25-34 (30.4 אחוז). 2.1 אחוז לא הביעו עמדה.

בנושא תרבות ופנאי נרשם רוב מוחץ לאי שביעות רצון מטיפול העירייה. רק 6.9 אחוז מרוצים במידה רבה מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 65+ (17.9 אחוז). 19.5 שבעי רצון במידה רבה, בעיקר בשכבת הגיל 45-54 (23 אחוז).

בסך הכל 26.4 אחוז הביעו שביעות רצון. 29.8 אחוז הביעו שביעות רצון במידה מעטה, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (55.1 אחוז). 28.9 אחוז אמרו שהם כלל לא מרוצים, בעיקר בשכבת הגיל 25-34 (37.4 אחוז) ובסך הכל הביעו אי שביעות רצון 58.7 אחוז. 14.9 אחוז לא הביעו דעה בנושא.

תהליך ההתחדשות העירונית שמקבל עכשיו תנופה בכל הרשויות המקומיות, נכלל גם הוא בסקר.

16.2 אחוז הביעו שביעות רצון במידה רבה מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (33.2 אחוז).

27.9 הביעו מידה רבה של שביעות רצון, בעיקר בשכבת הגיל 45-54 (38 אחוז) ובסך הכל הביעו 44.2 אחוז שביעות רצון.

29.9 אחוז הביעו מידה מעטה של שביעות רצון, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (56.1 אחוז).

20 אחוז כלל לא שבעי רצון, בעיקר בשכבת הגיל 25-34 (28.9 אחוז) וסך הכל הביעו 49.9 אחוז אי שביעות רצון. ל-5.9 אחוז מהמשתתפים לא הייתה דעה.

 

הסקר קובע שמרבית תושבי העיר רוצים ראש עיר חדש. בתמונה, העיר טירת כרמל. צילום אורי עקרי, ויקיפדיה

 

בשאלת שביעות הרצון של השירות לתושב-המוקד העירוני, רק 8.2 אחוז הביעו שביעות רצון במידה רבה מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 65+ (15.1 אחוז).

שביעות רצון במידה רבה הביעו 32.1 אחוז גם בשכבת הגיל 65+ (37.4 אחוז) ובסך הכל הביעו 40.3 אחוז שביעות רצון.

27.1 אחוז הביעו שביעות רצון במידה מעטה, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (33.2 אחוז). 18.2 אחוז ציינו שכלל אינם שבעי רצון, גם בשכבת הגיל 17-24 (33.7 אחוז) ובסך הכל הביעו 45.3 אי שביעות רצון. ל-14.4 אחוז לא הייתה דעה בנושא.

בתחום החינוך הביעו 36.3 אחוז שביעות רצון כאשר רק 11 אחוז הביעו שביעות רצון במידה רבה מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 65+ (15.1אחוז).

25.4 הביעו שביעות רצון במידה רבה, בעיקר בשכבת הגיל 45-54 (25.4 אחוז). 36.9 הביעו אי שביעות רצון ממערכת החינוך בעיר על פי החלוקה, 23.3 אחוז הביעו מידה מעטה בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (44.4 אחוז) ו-13.6 אחוז כלל אינם שבעי רצון גם בשכבת הגיל 17-24 (24.6 אחוז).

נתון קשה מעלה כי ל-26.8 אחוז לא הייתה כלל דעה על מערכת החינוך בעיר.

 

36.9 אחוז הביעו אי שביעות רצון ממערכת החינוך בעיר

 

כל הנתונים האלו מובילים אל אי שביעות רצונם של תושבי העיר, מתפקודו של מי שעומד בראש העירייה ואמור לספק לתושבים את איכות החיים שלה הם מצפים.

תוצאות הסקר של מכון מנו גבע מראים חד-משמעית שראש העירייה, אריה טל, נוחל כישלון:

רק 12.5 אחוז הביעו שביעות רצון רבה מאוד מתפקודו של ראש העירייה, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (33.2 אחוז).

23.6 אחוז הביעו שביעות רצון רבה, בעיקר בשכבת הגיל 45-54 (39.1 אחוז) ובסך הכל 36.1 אחוז הביעו שביעות רצון. יותר ממחצית הביעו אי שביעות רצון באריה טל. על פי הסקר 24.5 אחוז טענו ששביעות הרצון שלהם מעטה, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (44.4 אחוז).

יותר מרבע מהנשאלים, 27.6 אחוז אמרו שהם כלל אינם שבעי רצון מתפקודו של אריה טל, בעיקר בשכבת הגיל 35-44 (36.6 אחוז).

בסך הכל 52.1 מהמשתתפים טענו שאינם שבעי רצון במידה זו או אחרת. נתח של 11.7 אחוז ציינו שאין להם דעה לגבי תפקודו של ראש העירייה.

 

הסקר קובע כי רק 36% מהמשתתפים שבעי רצון מתפקודו של אריה טל

 

נתוני מכון מדגם מצביעים על כך שתושבי טירת כרמל מעניקים לאריה טל רק אחוז תמיכה נמוך מאוד לראשות העירייה, בעיקר בקרב בני הגיל המבוגר.

הסקר קובע כי ראש העיר המכהן, אריה טל, מקבל 18.8 אחוז תמיכה בלבד, בעיקר בשכבת הגיל 65+ (31.9 אחוז).

זהו נתון נמוך מאוד לראש עירייה מכהן, בעיקר לאחר כמה קדנציות רצופות.

הבא בתור אחרי טל, כמועמד לראשות העירייה, כפיר עובדיה, זוכה לתמיכה של 15.8 אחוז, בעיקר בשכבות הגיל 35-44 ו-45-54 (19.1 אחוז).

 

הסקר קובע כי ראש העיר המכהן, אריה טל, מקבל 18.8 אחוז תמיכה בלבד,

 

בנוגע למועמדים נוספים, גם אלו שלא הודיעו באופן רשמי על התמודדות לראשות העיר, מעלה הסקר את הנתונים הבאים: דוד שחר זוכה ל- 7.6 אחוז תמיכה והמועמדת אפרת דוד זוכה ל- 5.6 אחוז.  10 אחוז ציינו שמות של מועמדים אחרים.

נתון מעניין מעלה כי 32.2 אחוז ציינו "לא יודע/לא החלטתי" בנוגע לשאלה למי להצביע לראשות העירייה. 10.5 אחוז אמרו כי לא יצביעו בבחירות לרשות המקומית.

נתונים נוספים שעולים מן הסקר, מצביעים אף הם על חוסר שביעות רצון מתפקודו של אריה טל.

כך למשל, הסקר כלל שאלה אודות הסכמתם של התושבים לכך שראש העירייה המכהן "דואג לתושבים כמוני".

רק 10.3 אחוז ענו שהם מסכימים מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 65+ (20.3 אחוז). 23.4 אמרו שהם די מסכימים, בעיקר בשכבת הגיל 55-64 (26.7 אחוז).

בסך הכל רק 34.4 מסכימים שראש העירייה דואג להם. מנגד, 23.6 "לא כל כך" הסכימו שראש העירייה דואג להם, בעיקר שכבת הגיל הצעירה 17-24 (44.9 אחוז).

רוב של 32 אחוז טענו ש"כלל לא מסכים" שראש העירייה דואג להם, בעיקר בשכבת הגיל 35-44 (40 אחוז) ול-10.1 לא הייתה תשובה.

 

69 אחוז סבורים כי לאחר שלוש קדנציות ראש עיר צריך לסיים את תפקידו

 

גם תושבי טירת כרמל טוענים שיש להגביל את משך השלטון של ראש העירייה לשלוש קדנציות. 46.9 אחוז אמרו שהם מסכימים מאוד, בעיקר בשכבת הגיל 45-54 (59 אחוז). 22.1 אחוז "די מסכים" בעיקר בשכבת הגיל 25-34 (73.9 אחוז).

סך הכל 69 אחוז מסכימים שיש להגביל את כהונת ראש העירייה לשלוש קדנציות.

11.3 אחוז לא מסכימים להגביל כהונת ראש עירייה, בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (22.4 אחוז).

12.2 כלל לא מסכימים להגביל בעיקר בשכבת הגיל 65+ (18 אחוז) ול-7.5 אחוז לא היתה דעה בנושא.

על פי הסקר, רוב מוחלט של 66.7 אחוז קובע כי ראש עירייה חדש יכול להוביל את טירת כרמל לעתיד טוב יותר.

על פי הסקר, רוב מוחלט של 66.7 אחוז קובע כי ראש עירייה חדש יכול להוביל את טירת כרמל לעתיד טוב יותר

 

37.2  אחוז "מסכים מאוד" בעיקר בשכבת הגיל 35-44 (44.4 אחוז). 29.5 אחוז "די מסכים" בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (44.4 אחוז).

12.3 אחוז "לא כל כך מסכים" בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (22.4 אחוז). 6.6 אחוז ציינו "כלל לא מסכים" בעיקר בשכבת הגיל 17-24 (10.7 אחוז) ובסך הכל רק 19 אחוז לא הסכימו עם זה. ל-14.4 אחוז לא ייתה תשובה.

יצויין כי סקר שנערך לפני הבחירות המקומיות האחרונות, בשנת 2018, העלה כי לאריה טל הייתה תמיכה רחבה של 48 אחוז, אולם על אף זאת הוא נבחר לראשות העירייה רק לאחר סיבוב שני.

נכון להיום, מצביע הסקר על צניחה חדה בכוחו ובמעמדו של טל, בקרב בעלי זכות הבחירה בעיר, כשכוחו בעיקר בקרב שכבת הגיל המבוגרת, של 65+.

עבור המתמודדים האחרים, זוהי הזדמנות לעשות עבודת שטח, בעיקר בקרב התושבים החדשים ושכבות הגיל הצעירות יותר, שמוכנים יותר לקבל שינויים שלדעתם יובילו את העיר טירת כרמל, לעתיד טוב יותר.

תאריכי הדגימה 09-12.1.2022 הסקר נערך בשילוב טלפון ואינטרנט

טעות דגימה 4.9% .

 

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בטירת כרמל


<