ברבריסטה לביאנלה

לא, זה לא שם קוד או צופן מוזר. זו תכנית מרתקת שנבנתה עבור ילדיכם ותוצג בביאנלה למעצבי עתיד בחינוך 2022. טור אישי מהיזם, סטודנט במכללת אורנים
שלום, שמי בר אמסלאם ואני סטודנט לתואר ראשון בחוגים לסוציולוגיה ולחינוך חברתי קהילתי – מלח מנהיגות שנה ב' במכללת אורנים. בעשורים האחרונים הולכת וגוברת ההתעניינות של מדינות, ארגונים ויחידים בנושא האוריינות הפיננסית בכלל ובחינוך הפיננסי בפרט. סקר בין-לאומי שנערך על ידי חברת P&S בשיתוף גאלופ והבנק העולמי בקרב 140 מדינות ב 2015 מצא כי רק כשליש מהאזרחים הבוגרים במדינות שנבחנו הם בעלי אוריינות פיננסית, לפי הגדרת הסקר.

התמונות באדיבות מכללת אורנים

המיזם Barbaristaשהקמתי יופיע בביאנלה למעצבי עתיד בחינוך 2022 ומטרתו בין היתר היא לענות על הבעיה באמצעות עבודת הדרכה עם בנות ובני נוער המעוניינים להתמקצע כבריסטות (ברמני קפה) וללמוד את המקצוע הנדרש בסדרת מפגשים המשלבים תיאוריה מול עבודה מעשית ומהנה, אשר מהווה כמתודה להשגת חינוך פיננסי-יזמי, חינוך מקצועי, חברתי וקהילתי, מתוך התנסות שבאמצעותה רוכשים מיומנויות פיננסיות בסיסיות, אוריינות פיננסית, מסוגלות פיננסית ובמטרה להוות אבן דרך נוספת בחייהם להגעתם לרווחה פיננסית, משמע שיהיו מסוגלים לנהל את ענייניהם הפיננסיים בשגרה ולהיות מוכנים לזעזועים בלתי צפויים.


התמונות באדיבות מכללת אורנים

העידן הגלובלי הביא למצב בו אנשים מתמודדים עם החלטות בתחומי הכלכלה והפיננסים יותר מאי פעם, רמת החיים עולה, תוחלת החיים עולה ומכאן גם התארכות תקופת הפנסיה, גובר השימוש באשראי, גדלה החשיפה למוצרים ולמסחר והצריכה שלנו הולכת וגוברת. התפיסה הרווחת כיום היא שניהול העניינים הכלכליים הוא באחריות הפרט, שירותי הרווחה מצטמצמים וניתן להבחין במגמות דמוגרפיות של הזדקנות האוכלוסייה והגירת עבודה. העניין בנושא גובר מדי פעם כשיש משברים כלכליים, כמו זה שאירוע בארצות הברית ובעולם ב 2008 בשל נטילת סיכונים פיננסיים גדולים על ידי רבים בתחום המשכנתאות, כמו המחאה ב2011 וכמו הזעזועים הכלכליים שנגרמו במדינות רבות בעקבות מגפת הקורונה בשנים האחרונות – אלו חשפו את הפגיעות וחוסר היציבות התעסוקתית והפיננסית של רבים בארץ ובעולם.
חשוב לציין כי החינוך הפיננסי לא נועד רק להגביר את הרווחה האישית של הפרט ואת יכולתו לקיים משק בית מאוזן ויציב כלכלית, אלא יש בו ערך ציבורי חשוב: הוא עשוי לסייע ליציבות הפיננסית בארץ, ויתרום לצמצום פערים חברתיים, שכן נמצא כי פערים באוריינות הפיננסית עשויים להחמיר הבדלים מעמדיים בהקשר של הכנסה ועושר – בשנת 2012 במבחן PISA נמצא כי הציון הממוצע של תלמידים דוברי עברית בישראל היה 503, והממוצע של דוברי הערבית היה 395, כשממוצע ה OECD הוא 500.

על פי מסמך של ארגון ה OECD תכנים של חינוך פיננסי משולבים בתוכנית הלימודים בכ 14 מדינות, לרוב דרך שילובו במקצועות אחרים. בחמש ממדינות ארה"ב זהו מקצוע חובה הנדרש לשם זכאות לבגרות, בפינלנד משולבים תוכני החינוך הפיננסי בתוכנית הלימודים כבר משנות התשעים וגם בליטא זהו מקצוע חובה בשלב החינוך היסודי ואף הקדם יסודי. אצלנו בארץ במסגרת רפורמת בכר בשוק ההון משנת 2005 נקבע בחוק כי תוקם קרן ממשלתית לחינוך פינני וכי שר האוצר רשאי להתקין תקנות בנושא – הקרן לא הוקמה ותקנות לא הותקנו. בשנת 2011 התקבלה החלטת ממשלה 3926 על הגברת החינוך הפיננסי בישראל ובה נקבע כי אגף שוק ההון במשרד האוצר יגבש תוכנת אסטרטגית לאומית בנושא. בשנת 2012 פרסם אגף שוק ההון במשרד האוצר אסטרטגיה לאומית לקידום חינוך פיננסי בישראל והחל לגבש תכנית לימודים בנושא בשת"פ עם משרד החינוך, ולמרות כל זאת, החל מ 2018 אין תקציב לקידום התחום ואין כיום בנמצא שום גוף ממשלתי האחראי לנושא החינוך הפיננסי בארץ ומרכז אותו בפועל, אע"פ כי התחום הוגדר כיעד שרת החינוך ומשרד החינוך ממשיך לגבש תוכנית לימודים רב-גילית בנושא מגיל גן ועד על-יסודי.
בשנת 2021 נערכה הבחנה בין כמה מושגים קרובים המשמשים בתחום אך מדגישים היבטים שונים בו : אוריינות פיננסית מדגישה יותר יכולות של ידע, הבנה ומודעות. ארגון ה OECD מגדיר זאת כשילוב של מודעות, ידע, מיומנויות, עמדות והתנהגויות פיננסיות הנדרשים לצורך קבלת החלטות פיננסיות מושכלות לקידום רווחתו הפיננסית של האדם. מסוגלות פיננסית מדגישה התנהגות, תפקוד ויכולת לפעול נכון מבחינה פיננסית, מתוך התחשבות ברקע החברתי ובתנאים הסביבתיים של האדם. חינוך פיננסי הוא התהליך שנועד להקנות לאדם אוריינות פיננסי, ואילו רווחה פיננסית היא המטרה, התכלית המתבקשת של התהליך, היא המצב שבו אדם יהיה מסוגל לנהל את ענייניו הפיננסיים בשגרה ולהיות מוכן לאירועים וזעזועים בלתי מתוכננים. במצב כזה – אנשים ייהנו מחופש קבלת החלטות פיננסיות ויזכו להגשים מטרות שבהם\ן בחרו.
מיומנויות הליבה שחשוב לי לשים עליהן דגש באמצעות Barbarista קשורות בחוויה פרקטית וטעימה השלובה בנושאי היסוד שמגדיר ארגון הOECD בהקשר של חינוך פיננסי, תוך שילובן עם קפה, שהוא הסחורה השנייה הכי נסחרת בעולם, אחרי נפט, והמשקה השני הכי נשתה בעולם, אחרי מים, ונוסף על כל זאת מקצוע הבריסטה הוא נדרש מאוד כיום ויהיה נדרש גם בעתיד ובטווח המיידי והרלוונטי לגילם ולשלב בו הם נמצאים בחייהם. לאמור, הוסבר לנערים כי באפשרותם לממש את הידע שהם רכשו בהדרכות ובכל תחום לימודים בכלל, הן כשכירים והן כעצמאיים. לאמור במהלך סדרת המפגשים הלימודיים והתכנוניים עוסקים הנערים בתכנון וניהול של הכנסות מול הוצאות, תכנון תפריט, תמחור, כדאיות כלכלית וחיסכון. בנושא הכסף והתשלומים עוסקים במהות הכסף כאמצעי בעבר וכיום, סוגי הכנסה, אפשרויות תשלום (מזומן, אשראי, אפליקציות תשלום וחלוקה לתשלומי קרדיט, גבייה ואפשרויות ברכישה. באשר לסיכון ורווח מדברים על זיהוי סיכונים (כמו למשל הסיכון בלהפסיד כסף בהשוואה לעבודה תמורת תלוש שכר) , איזון סיכון ורווח, נקודת איזון ונושא הביטוח. חשוב לא פחות מכך הוא למידת המרחב הפיננסי – אסדרה (רגולציה) והגנת הצרכן, זכויות ומחויבויות כצרכנים, כשכירים וכעצמאיים, השפעות חיצוניות על הפעילות העסקית וכמובן נושא המיסים.
חשוב לי להדגיש כי למיזם כבר יש תוצאות מוחשיות – חלקן מן הנערות והנערים כבר עובדים כשכירים בבתי קפה מקומיים, מתראיינים למשרות באזור המועצה המקומית טבעון , חלקם\ן לוקחים חלק פעיל בהקמת דוכן קפה עסקי בטבעון, וחלקם\ן משתמשים בכלים שנרכשו בחיי היום-יום האישיים והמקצועיים שלהם\ן – אותם יציגו לאורחים בביאנלה למעצבי עתיד בחינוך 2022 בירושלים יחד איתי.
אני נרגש ושמח מאוד לקחת חלק פעיל בחברה הישראלית, לפצות על חוסר החינוך הפיננסי שקיבלתי בבית ובמערכת החינוך, לפעול גם בזירה החינוכית ובקהילה המקומית והאקדמית אליהן אני שייך, וגאה לעבוד וללוות את בנות ובני הנוער המדהימים שיש לנו כאן. אני שמח מאוד שהמיזם שלי מתווך לבני הנוער את שלוש הצדדים של המטבע בהקשר הפיננסי בצורה פשוטה ונעימה באמצעות החינוך החברתי קהילתי וגורם להם לחשוב, להבין ולפעול, ולא לשנן ולהיות מוסללים כמו ברוב המקרים בה מערכת החינוך שלנו נמצאת בתמונה. יתרה מזאת אני שמח ללוות פרויקט נוסף במועצה , שח"קים, ובו נערים ונערות (המטאורים) בוגרים בעלי צרכים מיוחדים בתפקוד בינוני – גבוהה . יוקם עבורם מועדון חברתי-תעסוקתי שמטרתו לשלבם בקהילה עם האוכלוסייה ה"נורמטיבית" ולא בנפרד ממנה, בין היתר באמצעות מעין בית קפה – מאפייה. אין ספק כי עבודה רבה עוד לפנינו, וההגעה לרווחה פיננסית בחברה הישראלית היא יעד שאפתני ועדיין רחוק, אך אני בטוח כי העבודה עם בני הנוער הנהדרים שלנו ועם המטאורים מיוחדים שלנו , ההשתתפות בביאנלה והמודעות שמתעוררת בשנים האחרונות תביא לעוד אנשים לפעול בנושא ולהשפיע על עתיד החינוך והחברה שלנו כאן בישראל ובהמשך בעולם כולו.
משאל גולשים ניוז חיפה והקריות

  • האם לדעתכם יש להתיר לנשים לבצע הפלות?

    צפה בתוצאות

    Loading ... Loading ...


אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחינוך