המסמך ששומר על הנוף החיפאי

בחיפה שומרים על האיזון בין הירוק לבטון: במסמך מדיניות שפורסם בישיבת הוועדה המקומית נקבעו, בין היתר, הנחיות בנוגע לשמירת הסביבה, הנוף והעיצוב האדריכלי בשכונות השונות

 

"רוצים להגן על האיזון בין הירוק והבטון". צילום: עיריית חיפה

"רוצים להגן על האיזון בין הירוק והבטון". צילום: עיריית חיפה

במליאת הוועדה המקומית שנערכה בתחילת דצמבר האחרון הוצג מסמך מדיניות ושינויים חדש. מסמך המדיניות מבחין בין מספר אזורים שכונות ומבנים בעיר וקובע לגביהם הנחיות בהתאמה:
· מרבית שכונות העיר הוותיקות – בשכונות אלה נקבעו הנחיות כלליות לנושא השתלבות בסביבה, שמירת השקפי נוף ומניעת הסתרות, עיצוב אדריכלי, חומרי גמר, הנחיות פיתוח, קווי בניין וכדומה וכן, נקבעו גם הנחיות ספציפיות לכל אזור כמו צפיפות מירבית (מספר יחידות דיור) המושפעת מהמצב המאושר, תקן חניה – המושפע מרמת השירות הקיימת ועוד. ההנחיות מתייחסות לשני סוגי בקשות: בקשה לתוספת בניה מעל מבנה קיים ובקשה להריסת מבנה קיים ובניה חדשה תחתיו.
· שכונת דניה, קרית חיים מערבית, קרית שמואל, "הגגות האדומים" בנוה שאנן – שכונות בהן הוגבלה תספת הזכויות מכח התמ"א.
· הכרמל הוותיק, המושבה הגרמנית, חזית הים בשכונת בת גלים, קמפוס הנמל (צבע סגול במפה), הדר הכרמל, עיר תחתית: איזורים הכוללים ערכים מיוחדים שלהם נקבעו הוראות
· מיוחדות בהתאמה. לדוגמה: בכרמל הוותיק נקבע כי סך כל גובה המבנים לא יעלה על 5 קומות ומספר יחידות הדיור או הדירות לא יעלה על 10 יחידות דיור או דירות – זאת בשני סוגי הבקשות.
· אזורים בהן יש התחדשות עירונית: הנחיות בהתאמה.
· מבני שיכון – מבנים טוריים מרובי כניסות: נקבעו הנחיות בהתאמה.
· איזורים בהם חלות תכניות הקובעות הוראות מיוחדות – שמירה ככל הניתן על ההוראות המהוות הוראות עיצוב ארכיטקטוני.
· צירים עירוניים: הנחיות בהתאמה לתכנית המתאר ולמסמכי מדיניות שאומצו בוועדות התכנון.
· מבנים ומתחמים לשימור: הנחיות בהתאמה.
· אזורים בהם התמ"א אינה חלה – לקראת הדיון בוועדה המקומית נערכה בדיקה לגבי יכולת הקיבולת של מבנים ציבוריים והצמתים בדרכים לתוספות המוצעות. בדיון במליאה הוצגו גם תיקונים שינויים והבהרות לטיוטת המסמך אשר עיקרם:
o מתן שיקול דעת לוועדה המקומית להגביל את תוספת הזכויות מכח תמ"א 38 לתוספת של 1.6 קומות בלבד בשכונות בהן קיים כבר כיום עומס על תשתיות התחבורה, גני הילדים וביה"ס, בהם הצפי למיצוי המקום בגני הילדים ובביה"ס עומד על שנים ספורות.
-הוספת מתחמי שימור נוספים: מתחם היינה ומתחם שדרות הנדיב כמתחמים בעלי ערכים מיוחדים בהם ייקבעו כללים בדומה לאלה שנקבעו למתחם הכרמל הוותיק.
– הגבלת מימוש זכויות מכח תמ"א 38 במגרשים בהם אושרה תכנית עד 10 שנים אחורה אשר תיגברה זכויות בניה מעבר לכפל הזכויות המאושרות אשר טרם מומשו.
– קביעת הנחיות לשטח פנוי מבינוי על ותת קרקעי – הגדלת הרצועה של 1 מ' לאורך חזית המגרש ל-2 מ' לשמירת חזות ירוקה של הרחוב ונטיעת עצים בוגרים ורצועה של 1 מ' לאורך שאר חזיתות המגרש.
– קביעת הוראות בינוי במגרשים בהם קיימת חובת בניית 2 בניינים על פי תכנית מאושרת חפ/718א'.
יו"ר ועדת המשנה חדוה אלמוג: "מהלכי הפיתוח הנרחבים שהעיר חיפה עוברת בשנים האחרונות, באים לידי ביטוי בבניית 3 שכונות חדשות ועוד 2 נוספות הנמצאות בהליך תכנון מתקדם – וכן בקידום מספר רב של פרויקטים במסגרת תמ"א 38. הדבר מחייב אותנו, באופן דחוף, להגן על האיזון בין הירוק והבטון ולשמור על אופייה הירוק של העיר וצורכי הציבור ובין אינטרסים כלכליים ויזמיים. מסמך המדיניות החדש שניסחנו ונביא לאישור מועצת העיר, שומר על מרקם החיים בשכונה, ומקפיד כי יוזמות קבלניות, לא יפגעו באלה המבקשים להמשיך לחיות בסביבה בעלת אופי מתון. לכל פרויקט נדל"ני ישנן השלכות על מספר התושבים ברחוב, צרכי מבני החינוך, נפח התנועה, והמופע הירוק. את זאת יש לקחת בחשבון עוד קודם שמגיעים מערבלי הבטון. בתוך כך, אני מברכת על המעורבות הפעילה של כל הגורמים אשר מיצבו את חיפה כמובילה בתחום ההתחדשות העירונית והתמ"א בישראל, ומבטיחה כי תנופה זו תמשך גם בעתיד".


יש לכם סיפור מעניין שתרצו שיתפרסם? שתפו אותנו במייל newshaifa.net1@gmail.comעוד בחיפה