X

עורך דין הוצאה לפועל חיפה מסביר על האפשרויות העומדות בפני חייב שקיבל אזהרה בהוצאה לפועל

האפשרויות אשר עומדות בפני אדם שקיבל הודעה על פתיחת תיק הוצאה לפועל נגדו – עו"ד שי דנה

במאמר זה עורך דין הוצאה לפועל חיפה, נשר והקריות, עו"ד שי דנה, יפרט מהן האפשרויות אשר עומדות בפני אדם שקיבל הודעה על פתיחת תיק הוצאה לפועל נגדו. המאמר נכתב על ידי עורך דין שי דנה, בעל ניסיון של מעל 20 שנה כעורך דין הוצאה לפועל בחיפה נשר והקריות  ועורך דין פשיטת רגל בחיפה נשר והקריות. המאמר מתייחס לתיק הוצאה לפועל שנפתח עקב חוב כספי.

מיד לאחר שהזוכה פותח תיק הוצאה לפועל כנגד החייב,  יקבל החייב לכתובתו טופס הנקרא  "אזהרה". האזהרה כוללת מידע על פתיחת התיק : פרטי הזוכה בתיק, מהו גובה החוב בתיק, וכד'). בשלב זה  יצטרך החייב להחליט האם לפעול באחת הדרכים אותן נפרט בהמשך מאמר זה. נפתח ונאמר שההמלצה היא לפנות כבר בשלב זה לעורך דין הוצאה לפועל בקריות נשר וחיפה, וזאת גם אם מדובר בתיק הראשון או היחיד שנפתח כנגד האדם (בעיקר אם מדובר בחוב כספי גבוה). ברור שאם כבר נפתחו כנגדו בעבר כמה  תיקים בהוצאה לפועל, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום חדלות הפירעון, וזאת כדי לגבש אסטרטגיה לטיפול בחובות כולם, באופן מאוחד.


עורך דין הוצאה לפועל בחיפה, שי דנה, מסביר על אחת האפשרויות – לשלם את החוב בתשלום אחד, או במספר תשלומים:  

האפשרות הראשונה היא לשלם כמובן את החוב לפי התשלומים שנקבעו באזהרה, או לשלם את התשלומים בתשלום אחד. תשלום מלא של החוב אמנם קשה יותר כלכלית, אך עשוי למנוע מהחייב את הצורך לשלם תשלומים נוספים בעתיד (כמו: שכר טרחת עו"ד נוסף, הפרשי הצמדה וריבית ועלות של פעולות אחרות שיבצע עורך הדין של הזוכה בתיק). את התשלומים ניתן לבצע באשראי (במוקד הטלפוני של ההוצל"פ), בהוראת קבע, בתשלום מזומן בלשכת הוצאה לפועל חיפה, באמצעות העברה בנקאית, או באופן ישיר לזוכה (תשלום ישיר לזוכה פחות  מומלץ).

אפשרות שנייה- להגיש בקשה לשינוי צו תשלומים: 

התשלומים החודשיים ב"אזהרה" נקבעים אוטומטית ולפעמים נוצר מצב, שהחייב לא יכול לעמוד בתשלומים החודשיים שנקבעו לו באזהרה. במקרה כזה הוא רשאי להגיש בקשה לשינוי צו התשלומים לצו נמוך יותר.  במקרה שמגישים בקשה, מומלץ כמובן להגיש באמצעות עו"ד. במידה ומבצעים זאת לבדכם יש לשים לב לתקופות התשלומים: אם החוב בתיק  נמוך מ-100,000 ₪ -אפשר לבקש לפרוס אותו ל- 36 תשלומים מקסימום. אם החוב גבוה מ- 100,000 ₪ : במקרה כזה אפשר לבקש לפרוס אותו ל-48 תשלומים ולא יותר מכך. למרות זאת, ראש ההוצאה לפועל רשאי להפעיל את שיקול דעתו ולהאריך במקרים מתאימים את התקופות שצוינו למעלה בשלוש שנים נוספות (הארכה של יותר משלוש שנים תבוצע רק אם הזוכה הסכים להארכה כזאת).

אפשרות שלישית- להגיש התנגדות:

עורך דין פשיטת רגל בחיפה מסביר כי החייב יכול גם להגיש  התנגדות, גם אם מדובר בהתנגדות לביצוע שטר (למשל שטר חוב א וצ'ק) וגם  אם מדובר בהתנגדות לביצוע "תביעה על סכום קצוב" : ההתנגדות שיגיש החייב צריכה לכלול תצהיר שיפרט את כל העובדות ויבסס את הנימוקים משפטיים להתנגדות. את ההתנגדות יש להגיש בתוך  שלושים ימים מהמועד בו הומצאה  האזהרה לחייב. אם ההתנגדות הוגשה במועד שצוין למעלה, רשם ההוצאה לפועל יעכב את הליך הביצוע ויעביר את ההליך כולו לבית משפט השלום. בית משפט השלום יידון בהתנגדות בדיון מקוצר, כמו שדנים ב"בקשת רשות להתגונן". לאחר שהחייב ייחקר בבית המשפט, יחליט בית המשפט בהתנגדות (עם זאת בית המשפט  רשאי גם לוותר על חקירה זו ולהחליט ללא חקירה). אם בית המשפט מתרשם שלחייב קיימת הגנה, הוא ייתן לו את הזכות להגיש כתב הגנה ואז יימשך ההליך בבית המשפט כמו כל תביעה כספית אחרת. אפשרות נוספת היא שבית המשפט מתרשם שהגנת החייב אינה רצינית ואין שום סיכוי שהיא תתקבל (למשל: "הגנת בדים", או הגנה שאין לה יסוד משפטי), אז רשאי בית המשפט לדחות את ההתנגדות – במקרה כזה יימשך הליך הביצוע בהוצאה לפועל.

גם אם חלף המועד להגשת ההתנגדות (שלושים ימים ממועד המצאת האזהרה לידיו)  ניתן עדיין להגיש בקשה להאריך את המועד להגשת ההתנגדות. כאמור, מומלץ להיוועץ בעורך דין הוצאה לפועל אשר יבחן את פרטי  המקרה ויגבש לחייב את דרך הפעולה הנדרשת בהתאם לנסיבות התיק.

אפשרות רביעית – להתייצב לחקירה של יכולת כלכלית:

עורך דין הוצאה לפועל חיפה מסביר כי החייב יכול גם לבקש להגיע להיחקר בהוצאה לפועל על יכולתו הכלכלית (אין חובה להיחקר בלשכה בה נפתח התיק, אלא אפשר להיחקר בכל לשכת הוצאה לפועל בארץ לפי בחירת החייב). בחקירת היכולת הכלכלית יבדוק ראש ההוצאה לפועל את יכולתו לעמוד בתשלום של החוב בתיק. לפני ההתייצבות לחקירה צריך למלא שאלון  לפי טופס של רשות האכיפה והגבייה. לשאלון זה צריך לצרף כמה מסמכים ובהם:  תלושי שכר, אישורי קבלת קצבה,  תדפיס של חשבון הבנק, תדפיס של כספים המצויים בקופות פנסיה/השתלמות/גמל וכו', תדפיס שימוש בכרטיסי אשראי ופירוט ההוצאות החודשיות של המשפחה או החייב, אישור בנוגע לנכסים על שמו של החייב (אם קיימים).

אפשרות חמישית – להגיש בקשה בטענת "פרעתי"

באפשרות זו צריך לנקוט כאשר החייב טוען שסילק את החוב בתיק, או מילא אחר פסק הדין, או שהוא טוען שמסיבה כלשהי,  הוא לא חייב יותר למלא אחר פסק הדין. למשל: אם פסק דין קבוע תשלום 10,000 ₪ והחייב כבר שילם אותם לזוכה-הוא רשאי להגיש בקשה בטענת "פרעתי". עוד דוגמה: אם פסק הדין קובע שעליו לשלם מזונות עד גיל 18, ובנו כבר הגיע לגיל 18 (וכמובן שכל  תשלומי המזונות החודשיים עד אותו תאריך שולמו)- יוכל להגיש בקשה בטענת "פרעתי".  לבקשה בטענת "פרעתי" יש לצרף ראיות מתאימות שיוכיחו את טענותיו העובדתיות  אשר מוכיחות שפרע את החוב או קיים את פסק הדין. ראש ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שעד להחלטתו הסופית בבקשה שהגיש החייב, הוא מעכב את ביצועו של פסק הדין  (כולו או חלק ממנו). יש לציין כי ראש ההוצאה לפועל מוסמך לעכב את ביצועו של פסק הדין רק אם הוא מתרשם שהחייב הביא ראיות מתאימות, ושיש טעם בנימוקים של החייב ובעיכוב. אם ראש ההוצאה לפועל החליט על עיכוב ביצוע של פסק הדין, הוא רשאי גם להורות לחייב להפקיד ערובה (ערבות בנקאית או סכום כסף) כדי להבטיח את קיומו של פסק הדין בעתיד (במקרה שהבקשה תידחה בסופו של דבר).

אפשרות שישית – להציע הסדר תשלומים  מיוחד

חייב שסכום חובו הוא פחות מ-50,000 ₪ רשאי לשלם אותו לפי הסדר תשלומים מיוחד (אשר כולל תשלומים חודשיים מופחתים), אך תנאי לכך הוא שהחייב שילם את התשלום הראשון בתוך ארבעים וחמישה יום מהמועד בו נמסרה האזהרה לידיו. תשלום לפי הסדר תשלומים מיוחד מקנה לו מספר יתרונות ובהם הפחתת סכומי הריבית, עיכוב של ההליכים והפחתת שכר הטרחה של עורך הדין אשר מייצג את הזוכה.

אפשרות שביעית – להגיש בקשה לאחד את כל תיקים

אם פתוחים כנגד החייב מספר תיקים החייב הוא יכול לבקש לאחד את כל התיקים לתיק אחד (הבקשה  אינה רלוונטית כמובן לחייב שפתוח נגדו תיק אחד בלבד). חייב שמגיש בקשה כזו מתחייב לתשלום חודשי של 3% מסך כל  חובותיו בכל התיקים הפתוחים נגדו. איחוד תיקים לא יכלול : התנגדות לביצוע שטר אשר הועברה לביהמ"ש, תיק בעניין מזונות ותיק בעניין שהוא לא  כספי. רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבל את הבקשה ורשאי כמובן גם לדחות אותה (למשל: אם הוא נוכח לדעת שהחייב לא יצליח לעמוד בתשלום חודשי של 3% מחובותיו וזאת מאחר והכנסותיו נמוכות). רשם ההוצאה לפועל רשאי גם לקיים חקירת יכולת לחייב ולהחליט לאחריה. אם התיקים אוחדו בהחלטת רשם ולאחר מכן נפתח עוד תיק הוצאה לפועל – יש להודיע לרשם, והוא יצרף אותו לתיק האיחוד (במקרה כזה קיימת אפשרות שהוא גם יגדיל את התשלום החודשי בהתאם).

אפשרות שמינית – להגיש בקשה לפי חוק חדלות פירעון

אם לחייב יש חובות בסכום כולל של 50,000 ₪ או למעלה מכך, עליו לשקול ברצינות אפשרות של הגשת בקשה לפי חוק חדלות פירעון, במקום לטפל באופן פרטני בכל תיק הוצל"פ. ברוב המקרים (לא בכל המקרים), עדיפה אפשרות זו על פני בקשת איחוד תיקים. אם אתם במצב כזה, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין הוצאה לפועל בחיפה נשר והקריות ובעורך דין פשיטת רגל בחיפה נשר והקריות, אשר ינתחו את מצבכם ויבהירו לכם את היתרונות והחסרונות בכל אחד מהמצבים כדי לגבש מסקנה בנוגע לאפשרות העדיפה במקרה שלכם.

 

עורך דין פשיטת גל בחיפה, עורך דין שי דנה משמש מעל 20 שנה כעורך דין חובות בקריות נשר וחיפה, עורך דין הוצאה לפועל בקריות נשר וחיפה, עורך דין פשיטת רגל בקריות נשר וחיפה, עורך דין חדלות פירעון בקריות נשר וחיפה ועורך דין דיור ציבורי בקריות נשר וחיפה.

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחוק ומשפט