X

בתי זיקוק: 10 מיליון ש״ח תרומה לקהילה

במסגרת פרסום הדוחות השנתיים הודיעה בזן על מדיניות חדשה שאושרה, הכוללת תרומה לקהילה של חצי אחוז מתוך הרווח לפני מס, בזן סיימה את שנת 2022 על פי הדוחות ברווחי שיא EBITDA שנתי מנוטרל של 776 מיליון דולר ורווח נקי שנתי של 441 מיליון דולר

בתי זקוק לנפט (ת"א: בזן), תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה בישראל, מודיעה היום על פרסום התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2022 כולה.

משה קפלינסקי, יו"ר קבוצת בזן: ״בזן מהווה אי של יציבות במציאות גלובלית מורכבת בתחום האנרגיה והיא תמשיך להיות נדבך משמעותי בביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. ביצענו בחינה של האסטרטגיה שלנו ומיקדנו אותה בהתאם למציאות המשתנה. התוצאות הטובות מאוד השנה מאפשרות לנו להמשיך ולנהל באחריות הן את ההשקעות באסטרטגיה ונכסים, הן את הורדת החוב והן לחלק דיבידנד״.בזן מהווה אי של יציבות במציאות גלובלית מורכבת בתחום האנרגיה והיא תמשיך להיות נדבך משמעותי בביטחון האנרגטי של מדינת ישראל יו"ר בזן משה קפלינסקי. צילום שגיא מורן


בחודש דצמבר נכנס אסף אלמגור לתפקיד מנכ"ל קבוצת בזן, זאת לאחר הודעת מלאכי אלפר על פרישתו. אלמגור צמח בתוך הקבוצה ובתפקידו האחרון שימש במשך 10 שנים כמנכ"ל חברת הבת כרמל אולפינים.

בהתאם למדיניות, אנו נחלק דיבידנד של 220 מיליון דולר לבעלי המניות, מתוכם 20 מיליון דולר יהיו בדרך של רכישה עצמית, וזאת לצד המשך הקטנת החוב של החברה בצורה משמעותית".

אסף אלמגור, מנכ"ל קבוצת בזן: "שנת 2022 מסתיימת עבור הקבוצה עם המשך שיפור בביצועים העסקיים וניצולת כמעט מקסימלית של כל מתקני הזיקוק. למרות האתגרים בשווקים, יכולותיה הגבוהות של בזן הובילו לניצול אפיקי הרווח בתחום הזיקוק ואנו צופים כי המגמה תמשך גם ברבעון הראשון של 2023.

אסף אלמגור, מנכ"ל קבוצת בזן: שנת 2022 מסתיימת עבור הקבוצה עם המשך שיפור בביצועים העסקיים תמונה: דוברות בזן

קבוצת בזן ניצלה את הגמישות הגבוהה במתקניה על מנת למקסם את פעילות מגזר הזיקוק ורווחיות הקבוצה. מרווח הזיקוק המנוטרל השנתי הכפיל את עצמו והסתכם ב-13.9 דולר לחבית, לעומת 7 דולר לחבית בשנת 2021.

ה-EBITDA המנוטרל שהגיע לשיא של 776 מיליון דולר והרווח הנקי של 441 מיליון דולר – פי 2 כמעט משנה שעברה. שנת 2023 נפתחה עם המשך של אותה המגמה והסביבה העסקית ממשיכה להיות חיובית גם ברבעון הראשון של השנה. מרווח הסולר מעל הברנט – המוצר העיקרי שבזן מייצרת המהווה למעלה מ-40% מהתפוקה שלנו, ממשיך להיות גבוה מאוד והגיע בסמוך לפרסום הדוח ל 28 דולר לחבית. מדובר בסביבת שוק מצוינת עבור בזן.

התוצאות המרשימות במגזר הזיקוק הצליחו לכסות על שנה עם תרומה צנועה של מגזר הפולימרים עם EBITDA של 32 מיליון דולר, תוצאה שנבעה בעיקר מצעדים נרחבים בכלכלות ברחבי העולם שננקטו בנסיון לטפל באינפלציה באמצעות העלאת הריבית. הביקוש שנפגע כתוצאה מכך משפיע באופן ישיר על מגזר הפולימרים.

10 מיליון שח תרומה לקהילה

בנוגע לחוב הפיננסי נטו, פעלנו לטובת הורדה משמעותית של החוב מרמה של 841 מיליון דולר בסוף 2021 לרמה של 617 מ' ד' בסוף שנה זו ויחס חוב פיננסי של 0.8. בהמשך ישיר לכך, אתמול פורסם דוח הדירוג של חברת מעלות S&P שהביעה אמון בפעילות שלנו והעלתה את דירוג האשראי של בזן ל'+A' עם תחזית יציבה.

בהמשך לדוח ה-ESG שפורסם בחודש ספטמבר האחרון, אישרנו מדיניות חדשה של תרומה לקהילה – חצי אחוז מתוך הרווח לפני מס (כ-10 מיליון ₪ על בסיס רווחי השנה), ובכך אנו מיישרים קו עם הבנצ'מארק הגלובאלי המקובל בתחום זה לצד החברות המובילות בעולם".

לסיום, במסגרת יישום מדיניות שקיפות מול מחזיקי העניין והמשקיעים, קבוצת בזן החלה לפרסם השבוע לראשונה את מרווחי סולר ובנזין באתר החברה.

עיקרי תוצאות קבוצת בזן (במיליוני דולר)

2022 2021 שינוי        (% או דולר) 10-12.2022 10-12.2021 שינוי

(% או דולר)

EBITDA מנוטרל (1) 776 511 52% 163 170 -4%
פולימרים (כאו"ל ודוקור) (2) 32 301 -89% 11- 51 -122%
מרווח זיקוק מנוטרל (דולר לחבית) (3) 13.9 7.0 6.9 13.7 10.7 3.0
רווח נקי 441 253 74% 122 89 37%
הכנסות* 10,828 6,577 65% 2,470 1,953 26%
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (לפני שינויים בהון חוזר ומס) 824 636 30% 124 182 -32%
רכישת נכסים קבועים 204 103 98% 31 40 -23%

(1) EBITDA מנוטרל מאוחד בתקופת הדוח , אלמלא הטיפול התקופתי בחלק ממתקני החברה, ובפרט במתקן הפצחן הקטליטי  (FCC) ובכלל מתקני כאול, נאמד בכ- 864 מליון דולר. 

(2) EBITDA פולימרים בתקופת הדוח , אלמלא הטיפול התקופתי בכלל מתקני כאול, נאמד בכ-79 מליון דולר. 

(3) מרווח זיקוק מנוטרל פרופורמה בתקופת הדוח  אלמלא הטיפול התקופתי בחלק ממתקני החברה, ובפרט במתקן הפצחן הקטליטי (FCC), נאמד בכ-14.5.

* בתעשיית הזיקוק והפטרוכימיה הגורם העיקרי המשפיע על תוצאות הפעילות אינו מחזור ההכנסות, אלא מרווחי הזיקוק והפטרוכימיה, שהם ההפרש בין ההכנסות ממכירת סל המוצרים לבין עלות חומרי הגלם שהחברה רוכשת.

 

מחזור המכירות ללקוחות חיצוניים לפי תחומי פעילות (מיליוני דולר)

 

2022 2021 שינוי

(% או דולר)

10-12.2022 10-12.2021 שינוי

(% או דולר)

זיקוק  (1) 9,872 5,461 81% 2,259 1,702 33%
פולימרים (2) 925 1,092 -15% 199 245 -19%
אחרים 31 24 29% 12 6 100%
סה"כ 10,828 6,577 65% 2,470 1,953 26%

 

  • העלייה במחזור המכירות של מגזר הזיקוק בתקופת הדוח וברבעון רביעי 2022 ביחס לתקופות מקבילות אשתקד נבעה מעלייה במחיר התזקיקים במקביל לעליית מחיר הנפט הגולמי, לצד עלייה בכמות הנמכרת.
  • הירידה במחזור המכירות של מגזר הפולימרים בתקופת הדוח ביחס לתקופה מקבילה אשתקד נבעה מירידה במחיר הפולימרים, לצד ירידה בכמות הנמכרת בשל הטיפול התקופתי בכלל מתקני כאול בתקופת הדוח.

הירידה במחזור המכירות של מגזר הפולימרים ברבעון רביעי 2022 ביחס לרבעון מקביל אשתקד נבעה בעיקר מירידה במחירי הפולימרים.

 

נתוני שוק עיקריים

2022 2021 שינוי (% או דולר) Q4.2022 Q4.2021 שינוי (% או דולר)
מחיר ברנט (דולר לחבית) 101.3 70.9 43% 88.9 79.8 11%
מרווח סולר (דולר לחבית) 41.7 8.4 33.3 49.9 12.9 37.0
מרווח פוליפרופילן מעל נפטא (דולר לטון) 762 1,292 -530 564 1,110 -546
מרווח פוליאתילן מעל נפטא (דולר לטון) 968 1,430 -462 797 1,288 -491

 

נתונים מאזניים עיקריים (במיליוני דולר)  

31.12.2022 31.12.2021 שינוי
הון עצמי 1,744 1,373 371
חוב פיננסי, נטו 617 841 -224

 

אודות קבוצת בזן

קבוצת בזן הינה תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה בישראל ואחת המובילות באזור. למגזר הזיקוק מורכבות זיקוק גבוהה – ציון של כ-11 במדד המורכבות של נלסון[1], כאשר לבזן מערך מתקנים חדישים בעלי כושר זיקוק של כ- 9.8 מיליון טון נפט גולמי בשנה. מגזר הזיקוק מספק מגוון מוצרים איכותיים לשימוש תעשייתי לתחבורה, לצריכה פרטית, לחקלאות ולתשתיות, לצד מוצרים ארומטיים באמצעות חברת הבת גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ. בנוסף, מייצרת קבוצת בזן מוצרים פולימרים באמצעות חברות בנות נוספות שנמצאות בבעלות מלאה של הקבוצה: כרמל אולפינים בע"מ וחברות הבנות שלה דוקור ו-VPM.

בזן נסחרת בבורסה בתל אביב החל מחודש פברואר 2007.  קבוצת בזן  נכללת במדדים ת"א 90 ות"א 125.

קישור לאתר החברה:  www.bazan.co.il

 כל המידע האמור בהודעה זו המתייחס לתחזיות והערכות עתידיות הינו מידע צופה פני עתיד והינו מבוסס על הנחות, תוכניות והערכות החברה על פי מצב החברה והשוק השוררים היום ובהתאם עשוי בפועל להיות שונה, לרבות בגין אי ודאות וסיכונים שונים, ובכללם אלו המתוארים במסגרת גורמי הסיכון המפורטים בדוחות הכספיים של החברה. החברה איננה מתחייבת לעדכן על כל שינוי כאמור.

 

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחדשות