X

דו"ח חמור של מבקר עיריית חיפה: מספר התקנים לעובדים גדל ב-12.1 אחוז

הדו"ח שפורסם אתמול בערב, בישיבת מועצת עיר, מגלה כי מצבת העובדים גדלה ב-6.6% ומספר העובדים בפועל עלה ב-839. כצפוי, חברי המועצה מתחו ביקורת חריפה ותקפו את ראש העיר עינת קליש-רותם  וממלא מקומה נחשון צוק

מבקר העירייה עופר טל הגיש דו"ח ביקורת בנושא גיוס עובדים, תקני כח אדם ותקצובם. הממצאים מתייחסים לשנים 2019 עד יוני 2021. במהלך הבדיקה עזבו את עבודתם מנכ"ל העירייה וסמנכ"ל משאבי אנוש ולא נקלטו בעלי תפקידים במקומם. בתקופה זו לא קיימת חריגה בתקציב השכר מול הביצוע. בין השנים 2019 ל-יוני 2022 לא קיימת חריגה בתקציב השכר מול הביצוע. נמצאה עלייה בתקציב השכר בשיעור של 10.9% ואילו עלות הביצוע של תקציב השכר עלתה בין השנים 2019 ו-2021 בכ-5.9%.

לעניין תקן כח האדם. בתקופה המבוקרת נעשו שינויים ארגוניים רבים,  נפתחו תקנים חדשים ובמקרים רבים לא קדמה בחינה מקצועית של אגף ארגון ושיטות לשינויים אלה.


נפתחו 666 תקנים חדשים. במרבית המקרים לא קיימים מסמכים המתעדים את הבקשות להוספת תקנים חדשים ואת המניעים לכך.

מתוך 666 התקנים שנפתחו, 372 תקנים (55.8%) לא אושרו על ידי ועדת הכספים, או מועצת העיר. בשנת 2019 אף תקן חדש שנפתח (ונפתחו 111 תקנים) לא הועבר לאישור ועדת הכספים או מועצת העיר.

מספר התקנים בעירייה גדל ב-510.83 (12.1 אחוז), מצבת העובדים עלתה ב-317.57 (6.6 אחוז) ומספר העובדים בפועל עלה ב-639 (11.4 אחוז).המבקר טוען כי בחלק גדול מהמקרים לא ניתן לדעת מיהו הגורם שיזם ודרש את הגדלת התקנים. מההתכתבות באמצעות הדואר האלקטרוני עולה כי בחלק מהמקרים, הדרישה לפתיחת תקנים הגיעה מ"הנהלת העירייה, כאשר אין בהירות במי המדובר.

המבקר עופר טל מסביר כי הגידול במספר העובדים נובע בין היתר תוספת של 63 עובדים שהועסקו לפני כן במתנ"ס הדר ומאוחר יותק נקלטו במערכת הרווחה. 190 משרות (כ-300 עובדים) כללו מלוות, רכזי חינוך וסייעות. 61 משרות כללו גידול במחלקה לנקיון, 37 משרות הן גידול באגף לפיקוח ואכיפה עירונית.

חסרים מסמכים רבים המתעדים את הבקשות לשינויים ארגוניים.

"לרוב לא היו סיכומי דיון". חברת המועצה, שרית גולן שטיינברג. צילום: דורון גולן

חברת המועצה שרית גולן שטיינברג: "כשאנחנו מחפשים מיהי אותה עירייה עלומה המאשרת 700 תקנים נוספים,. אנו מוצאים את קליש וסגנה. לרוב לא היו סיכומי דיון. קליש בהתייחסותה לוועדת ביקורת, סיפרה שיש פרוטקולים, אז הם ישנם, אבל הם לא נוגעים לתהליכים. קיים סיכון שעיריית חיפה תאבד את המעמד שלה כעיר איתנה.

גולן שטיינברג מציינת עוד כי לא ניתן לדעת מי הגורם שהביא לפתיחת התקנים. "קליש מינתה שלושה סגני מינהלים. הם קיבלו דרגה של מנהלי אגף, אבל הם לא יכולים לקבל תקן כזה", היא טוענת, "פורסם מכרז שבו הסגנית הזוכה לא יכולה להיות כפופה לראש מינהל חינוך ולא הפעילו תהליכים תקינים".

"ב-15 שנות שלטונו של יהב מספר התקנים שתפח היה רבע מהמספר שבתקופת קליש", טענה. עוד עולה מהביקורת כי לא כולם יכולים להגיד כמה רכבי ליסינג ניתנו לעובדי עירייה. עוד נטען כי ראש העיר עברה על בקשות לשדרוג  משרות ופסלה מינויים לפי רצונה.

דו"ח מבקר העירייה מגלה כי בעיריית חיפה מועסקים 653 עובדים שאינם מופיעים בתקן. לעובדים אלה קורא המבקר עב"מים- עובדים לא מתוקננים. מדובר לדבריו ב-11% משיעור המשרות שתפח בין השנים שבדו"ח

מבקר העירייה מציין כי יש לעגן בכתב את הנהלים לקבלת רכב צמוד. לא קיים נוהל המגדיר את הרכב ועדת הליסינג. בפועל, חברי הוועדה הם מנכ"ל וגזבר העירייה. הביקורת מציינת כי לא קיימים נהלים ברורים להקצבת רכב.

"דוח ביקורת רביעי חמור". מוטי בליצבלאו. צילום: יח"צ

מוטי בליצבלאו: "אילו היה מינהל תקין בעירייה. לא היינו צריכים את הדוח הזה. זה דוח ביקורת רביעי חמור. שמצביע על ליקוי עקרוני בהחלטות של ראש העיר".

"בסוף האמת תצא לאור". אור ברק. צילום: דורון גולן

אור ברק: "קשה שלא להתרשם מחומרת הדברים. כולם יודעים שעד שהדברים נידונים במשרד הפנים לוקח זמן. אבל בסוף האמת תצא לאור".

יוסי שלום צילום ראובן קפוצ'ינסקי

יוסי שלום: "עזבתי את הנהלת העיר כי לא קורה כלום עם הדוח. הוא הופך חמור יותר משנה לשנה. לא קיבלנו את הדו"ח כי קליש עיכבה את המשלוח אלינו. זו השיחותות הכי גדולה שהיתה בעירייה. הוספת התקנים זה שחיתות. מדברים כאן על תוספת של 660 תקנים. ו-91 תקנים שנקלטו בשנים האחרונות".

חדוה אלמוג: "יש פה התנהלות של מינהל לא תקין. נראה לי שלראש עיריית חיפה יש אגף שלם של חקירות במשרד הפנים. יש כאן דברים קשים לעיכול. צריך להעביר את זה למבקר המדינה, ליאח"ה. מינהל לא תקין זה הניסוח העדין. מנהל משאבי אנוש אמור היה להיות פה ולהתמודד עם הטענות".

יוסי שלום: "יש סיכום לא מחייב של ראש הלשכה. הכל היה במיילים. לרוב לא היו סיכומי דיון. אתם זוג מושחתים. לא היו לכם פרוטוקולים מסודרים".

עופר טל מאשר: "לא מצאתי סיכומים מסודרים".

קיריל קארטניק. צילום: מיכה בריקמן

"מנגנון עובדים מנופח". קיריל קארטניק. צילום: מיכה בריקמן

קיריל קארטניק: "מנגנון עובדי העירייה הוא מנופח מאוד. כשקראתי את הדוח, נדהמתי לגלות כי עיריית חיפה דורגה נמוך במדד משרד הפנים. תקציב השכר עלה בתקופת הדו"ח בעשרה אחוז. 666 תקנים חדשים באותה תקופה. לא יכול להיות שדברים יתנהלו בעירייה ללא פרוטוקולים. ועד העובדים של עיריית חיפה מתנהל כמו מפיה. שדרג עובדים לפי רצונו. לא יכול להיות ש-42% מתקציב העירייה הולך לשכר העובדים. חסרים כאן שישה רכבים של העירייה. לאן הם נעלמו?".

בפוסט שהעלתה בעמוד הפייסבוק שלה כתבה ראש העירייה את התייחסותה ובין השאר: "לגבי המלצות וועדת הביקורת –רובן ככולן, נגועות במחלת הפוליטיקה שפשתה באופן סופני בחלק מחברי המועצה הנוכחיים ועיוורה את עיניהם, ולכן אינם ראויים להתייחסות. כוח אדם הוא נושא שבו מחויב לטפל מנכ"ל של עירייה על פי חוק, ויתרה מזאת – תחומים רבים בכוח אדם שאינם קשורים בקביעת מדיניות – אף אוסרים על ראש העיר מלנהל אותם ישירות, על פי חוק. אני מודה לדוח המבקר גם על ההזדמנות להאיר את הדו-פרצופיות של מי שמובילים את המועצה באובססיביות נגדי, תוך פגיעה בתושבי העיר. כשנוח, מאשימים את ראש העיר על מה שכלל אינו תחת אחריותה וניהולה הרישמי, וכשנוח, מאשימים אותה על שאינה משחררת למנהלי העירייה.תחליטו. אני שמחה על כל מידע משמעותי שיביא לתיקון המערכת העירונית ועל כן מודה לכל מי שהאיר את עיניי לאורך הדרך ואפשר לזהות תקלות. אני שמחה שכל התקלות נעצרו בזמן ושהאחראים אינם עובדים איתנו עוד. אני גאה בתהליך שאותו עוברת העירייה בשנות כהונתי, מודעת לעבודה הרבה שעוד נכונה לפנינו, ומתכוונת להמשיך לבצע אותה ביתר שאת ובלי פשרות".
משאל גולשים ניוז חיפה והקריות

האם אתם אוהדי כדורגל?

צפה בתוצאות

Loading ... Loading ...
אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בלוקאל פוליטי


<
<