X

עד סוף השנה יגיע מספר הנרצחים בחברה הערבית לכמעט 200 קורבנות

על המשטרה להתרכז ביישובים הערביים בהם עיקר העלייה במקרי הרצח. מאמר משותף של פרופ' נסים בן דוד וניצב (בדימ') זהר דביר על היקף הרציחות ביישובים בחברה הערבית ומצביע על היישובים שהכי זקוקים לטיפול בפשיעה הקשה
במהלך שנת 2023 חל גידול ניכר ביותר במספר מקרי הרצח ביישובים הערביים בישראל, וכפי שניתן לראות בטבלה 1, עד לתאריך 22.5.23 נרצחו 77 אנשים מיישובים ערביים, מתוכם 71 גברים ו-6 נשים. בהנחה שבהמשכה של שנת 2023 ימשך היקף מקרי הרצח כמו בתחילתה של שנה זו, יסתכם מספרם הכולל של הנרצחים בחברה הערבית בשנת 2023 בכ-193 נרצחים, נתון המשקף עליה של 77 נרצחים ומהווה עלייה בשיעור של 66 אחוז לעומת השנה הקודמת.

נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי, פרופסור נסים בן דוד. צילום: דורון גולן


טבלה 1: מספר הנרצחים בשנים 2022 ו-2023.


נרצחים במהלך כל שנת 2022 נרצחים עד 22.5 בשנת 2023 מספר נרצחים ב-2023 מנורמל לשנה שלימה (מוכפל ב-365/142) שינוי במספר הנרצחים עד 22.5.23 לעומת מספר הנרצחים הכולל ב-2022 שינוי במספר הנרצחים המנורמל לשנה שלימה ב-2023 לעומת מספר הנרצחים הכולל ב-2022
סה"כ נרצחים 116 77 193 -39 77

 

ישנה חשיבות לזהות את היישובים שבהם חלה העלייה הגבוהה ביותר במספר הנרצחים בשנת 2023 לעומת שנת 2022. את עלייה זו ניתן להעריך על-ידי הצגת מספר הנרצחים הצפוי בשנת 2023, בהנחה שהיקף מקרי הרצח בהמשכה של שנת 2023 יהיה דומה לזה שהתקיים עד לתאריך 22.5.23, נתונים המוצגים בטבלה 2 שבהמשך, שבה דורגו כל היישובים הערביים שבהם חלה עלייה במספר מקרי הרצח, מן היישוב שבו חלה העלייה הגדולה ביותר ועד ליישוב שבו חלה העלייה הנמוכה ביותר במספר מקרי הרצח. נדגיש שביישובים אלו אירעו 73 מתוך 77 מקרי הרצח בשנת 2023.

ניצב (בדימ') זהר דביר. צילום פרטי

תרשים 1 מתאר את מספר הנרצחים המצטבר ביישובים הערביים בחברה הערבית שבהם אירעו 73 מתוך 77 מקרי רצח עד לתאריך 22.5.23, כאשר היישובים המופיעים ראשונים הם אלו שבהם חל הגידול הרב ביותר במספר הנרצחים המנורמל לשנה שלימה בשנת 2023 לעומת מספר הנרצחים בהם בשנת 2022.

[מקור הנתונים: יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות לאומית]

ניתן לראות ששועפאט הינו היישוב שבו חל הגידול הרב ביותר ואילו תל שבע הינו היישוב שבו חל הגידול הנמוך ביותר במספר הנרצחים.

טבלה 2 מציגה את היישובים שבהם היו עיקר הנרצחים במהלך שנת 2023 (עד 22.5.23), את המספר המנורמל לשנה שלימה במספר הנרצחים בהנחה שמספרם במהלך השנה יגדל בקצב לינארי הדומה לזה שהיה עד כה, ואת השינוי שחל במספר הנרצחים המנורמל לשנה שלימה בשנת 2023 לעומת מספר הנרצחים בכל יישוב בשנת 2022.

טבלה 2: השוואת מספר הנרצחים בשנים 2023 לעומת שנת 2022

שם היישוב נרצחים במהלך כל שנת 2022 נרצחים עד 22.5 בשנת 2023 מספר נרצחים ב-2023 מנורמל לשנה שלימה (מוכפל ב-365/142) שינוי במספר הנרצחים עד 22.5.23 לעומת מספר הנרצחים הכולל ב-2022 שינוי במספר הנרצחים המנורמל לשנה שלימה ב-2023 לעומת מספר הנרצחים הכולל ב-2022
שועפאט 1 6 15.42 5 14.42
לוד 8 7 17.99 -1 9.99
בענה 1 4 10.28 3 9.28
נצרת 9 7 17.99 -2 8.99
טייבה 4 5 12.85 1 8.85
כפר יאסיף 0 3 7.71 3 7.71
אום אל פאחם 3 3 7.71 0 4.71
חיפה 1 2 5.14 1 4.14
טובא זנגרייה 1 2 5.14 1 4.14
שפרעם 1 2 5.14 1 4.14
ג'לג'וליה 2 2 5.14 0 3.14
יפו 5 3 7.71 -2 2.71
רהט 5 3 7.71 -2 2.71
רמלה 5 3 7.71 -2 2.71
אכסאל 0 1 2.57 1 2.57
אעבלין 0 1 2.57 1 2.57
בסמת טבעון 0 1 2.57 1 2.57
חדרה 0 1 2.57 1 2.57
כפר מנדא 0 1 2.57 1 2.57
מדאני (שטח שיפוט כסיפה) 0 1 2.57 1 2.57
מוסמוס 0 1 2.57 1 2.57
מכחול 0 1 2.57 1 2.57
סילוואן 0 1 2.57 1 2.57
סנדלה 0 1 2.57 1 2.57
דיר חנא 1 1 2.57 0 1.57
טמרה 1 1 2.57 0 1.57
ערערה 1 1 2.57 0 1.57
ראמה 1 1 2.57 0 1.57
ג'ת 2 1 2.57 -1 0.57
כפר כנא 2 1 2.57 -1 0.57
לקיה 2 1 2.57 -1 0.57
עכו 2 1 2.57 -1 0.57
ערערה בנגב 2 1 2.57 -1 0.57
קלנסווה 3 1 2.57 -2 -0.43
תל שבע 3 1 2.57 -2 -0.43

 

[מקור הנתונים: יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות לאומית]

זירת הרצח של חנאן אבן חייט בחיפה. צילום: דוברות המשטרה

ניתן לראות שבשבעה יישובים חל הגידול הרב ביותר במספר הנרצחים ובהם נרצחו 35 מתוך 77 הנרצחים בחברה הערבית בשנת 2023, והם בסדר יורד: שועפאט, לוד, בענה, נצרת, טייבה, כפר יאסיף ואום אל פאחם.  כמו כן חלה עליה משמעותית (אבל פחותה) ביישובים:  חיפה, טובה זנגרייה, שפרעם, ג'לג'וליה, יפו, רהט ורמלה שבהם נרצחו עוד 17 אנשים. נציין ששועפאט הממוקמת במזרח ירושלים הינה במעמד מעט שונה מזה של יתר היישובים ויתכן שהגורמים לעלייה במספר הנרצחים שם קשורים לגורמים אחרים מאלו שביתר היישובים שהזכרנו.

ראוי להדגיש ישנם יישובים ערביים שבהם חלה ירידה ניכרת במספר מקרי הרצח ובטבלה 2 מוצגים היישובים שבהם ירד מספר הנרצחים במהלך שנת 2023 (עד 22.5.23). גם בטבלה זו מפורט המספר המנורמל לשנה שלימה של מספר הנרצחים בהנחה שמספרם במהלך השנה יגדל בקצב לינארי הדומה לזה שהיה עד כה, ואת השינוי שחל במספר הנרצחים המנורמל לשנה שלימה בשנת 2023 לעומת מספר הנרצחים בכל יישוב בשנת 2022.

שם היישוב נרצחים במהלך כל שנת 2022 נרצחים עד 22.5 בשנת 2023 מספר נרצחים ב-2023 מנורמל לשנה שלימה (מוכפל ב-365/142) שינוי במספר הנרצחים עד 22.5.23 לעומת מספר הנרצחים הכולל ב-2022 שינוי במספר הנרצחים המנורמל לשנה שלימה ב-2023 לעומת מספר הנרצחים הכולל ב-2022
טירה 5 0 0 -5 -5
כפר קרע 4 0 0 -4 -4
ג׳דידה מכר 6 1 2.57 -5 -3.43
באקה אלררבייה 3 0 0 -3 -3
חורה 3 0 0 -3 -3
פורידיס 3 0 0 -3 -3
ג'סר אזרקא 5 1 2.57 -4 -2.43
דיר אלאסד 2 0 0 -2 -2
עיזרייה 2 0 0 -2 -2
עראבה 2 0 0 -2 -2
אבו סנאן 1 0 0 -1 -1
ביר אלמכסור 1 0 0 -1 -1
בית ג׳ן 1 0 0 -1 -1
דבוריה 1 0 0 -1 -1
ואדי אלנעם 1 0 0 -1 -1
זמר 1 0 0 -1 -1
ירושלים  1 0 0 -1 -1
כפר קאסם 1 0 0 -1 -1
מזרעה 1 0 0 -1 -1
מייסר 1 0 0 -1 -1
מעלות תרשיחא 1 0 0 -1 -1
נוף הגליל  1 0 0 -1 -1
נחף 1 0 0 -1 -1
עין אל אסד 1 0 0 -1 -1
עספיא 1 0 0 -1 -1
שגב שלום 1 0 0 -1 -1

 

[מקור הנתונים: יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות לאומית]

ניתן לראות שהיישובים שבהם חלה הירידה הגדולה ביותר במספר מקרי הרצח בסדר יורד הם: טירה, כפר קרע, ג'דידה מכר, באקה אלררביה, חורה, פורידיס, ג'סר אזרקא, דיר אלאסד, עיזרייה ועראבה.

שינויים בהיקפי הרצח תלויים בהתפתחויות הקשורות לעולם הפשע אבל הם גם מושפעים מהפעילות המשטרתית, מפילוח כוח האדם האיכותי לאזורי הפשיעה, מהקצאת משאבים מתאימה למוקדי הפשיעה  ומגורמים נוספים אחרים. כדי לטפל כראוי בפשיעה הגואה ובעלייה הניכרת במספר מקרי הרצח שעשוי לעלות אף מעל ומעבר למספרים המשוערים שצוינו במאמר זה, ראוי שמשטרת ישראל, שבידיה מידע מודיעיני רלוונטי תבדוק לעומק מהן הסיבות והגורמים לירידה במקרי הרצח ביישובים אלו וכן תנסה ליישם אמצעים ולנתב כוח אדם איכותי לטיפול בפשיעה ביישובים  שועפאט, לוד, בענה, נצרת, טייבה, כפר יאסיף ואום אל פאחם, ולאחר מכן ביישובים:  חיפה, טובה זנגרייה, שפרעם, ג'לג'וליה, יפו, רהט ורמלה.

כותבי הדו"ח הם נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי הכלכלן פרופ' נסים בן דוד וניצב (דימוס) זהר דביר, לשעבר סמפכ"ל המשטרה. השניים מכהנים במשותף כראשי המכון לחקר הבטחון האישי והחוסן הקהילתי במכללה.

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחוק ומשפט

<