מנהלים מדברים תכלס

כנס מנהלים במעמד מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, לכלל מנהלי במחוז חיפה, בתיאטרון חיפה. הכנס החל במעגלי שיח של מנהלי העל יסודיים במחוז עם אנשי המטה של משרד החינוך, בנושא התכנית הלאומית ללמידה משמעותית
 

ביום שני השבוע התקיים כנס מנהלים בנושא מערכת החינוך במאה ה-21, בהשתתפות מנכ"לית המשרד הגב' מיכל כהן, בתיאטרון חיפה.
מנכ"לית משרד החינוך, נעלה את כנס המנהלים אשר התקיים היום במחוז חיפה. המנכ"לית לאורך כל חודש פברואר קיימה כנסים בכל רחבי הארץ בכלל המחוזות.
הכנס החל במעגלי שיח של מנהלי העל יסודיים במחוז עם אנשי המטה של משרד החינוך ומפקחים במחוז, מכלל המגזרים במחוז חיפה. השיח עסק בנושא התכנית הלאומית ללמידה משמעותית, תכנית ההיבחנות בעל יסודי, הגמישות הפדגוגית. העמקת הלמידה הוגדרה כיעד מרכזי של ה"תכנית ללמידה משמעותית", בה מודגשים חינוך לערכים, קידום חברה ערכית ומחויבות חברתית.

 

מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן ומנהלת המחוז, רחל מתוקי. "מחוז חיפה מהווה דוגמה לעבודה שיתופית נכונה בין המטה, המחוז  הרשויות ומנהלי מוסדות החינוך במחוז". צילום: דוברות החינוך

מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן ומנהלת המחוז, רחל מתוקי. "מחוז חיפה מהווה דוגמה לעבודה שיתופית נכונה בין המטה, המחוז הרשויות ומנהלי מוסדות החינוך במחוז". צילום: דוברות החינוך

 

לדוגמה חלק מהמעלים:

מעגל בנושא למידה משמעותית בבתי הספר העל יסודיים- המעגל דן בכך שהלמידה משמעותית הינה תהליך אישי שחווה כל לומד, התהליך כולל: הבניית ידע שבמהלכו הלומד מעורר שאלות, מאתר מידע. מעבד מידע, ויוצר ידע חדש הרלוונטי לו בהקשר של יחסי גומלין. עוד תובנות מהמעגל, המשתתפים טענו כי כדי להבטיח למידה משמעותית ולהשיג את מטרותיה, נדרשת מכל השותפים הסתכלות מחודשת על מרכיבים רבים, מטרות הלמידה, אפיוני הלומדים, תהליכי למידה, הוראה והערכה, תכניות הלימודים, התארגנות מערכתית.
מעגל שיח בנושא דרכי הערכה חלופיות – הקבוצה דנה בהתאמה של הוראה "אחרת" לדרכי הוראה חלופית. תכנית ההבחנות החדשה מזמנת שינוי תפיסה. מהוראה-למידה, המכוונת לאירוע בחינת הבגרות, להוראה-למידה, המבוססת על ההבנה כי ידע שנלמד יישמר טוב יותר, אם התלמיד יהיה מעורב בלמידה ואם הנושאים בהם הוא עוסק יהיו קרובים לעולמו. בנוסף, יש להכשיר את התלמיד לשימוש בתפקודי הלומד הנדרשים במאה ה- 21 .לשם כך, פינינו זמן ללמידה מסוג זה. חלק גדול מתהליכי ההערכה של התלמיד הועברו לאחריות בית הספר כחלק מהלמידה, תוך שימוש בדרכי למידה והערכה מגוונות.

מעגל שיח בנושא תכנית למעורבות חברתית והתפתחות אישית – תכנית למעורבות חברתית מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ואחריות כלפיהן, והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. השיח דן עקרונות התכנית ובקווים מנחים ליישום התפיסה אך מאפשרת מרחב גמישות פדגוגית ביחס לבחירת תחומי ההתנסות ומקומות ההתנסות וביחס לארגון הזמן בהקשר לתכנית מעורבות חברתית.
בתום מעגלי השיח התקיים פאנל סמנכ"לי המשרד ומנהלים להצגת תובנות מרכזיות מהמעגלים.
מנכ"לית המשרד, מיכל כהן, הודתה למנהלת המחוז, רחל מתוקי, על היום המשמעותי ועל הובלתה האיכותית את מחוז חיפה להישגים גבוהים הראויים לציון בתחומי ההישגים הלימודיים והערכיים. עוד הוסיפה כי מחוז חיפה מהווה דוגמה לעבודה שיתופית נכונה בין המטה, המחוז הרשויות ומנהלי מוסדות החינוך במחוז, על כל אלו מנצחת מנהלת המחוז באופן מושכל המביא למימוש יעדים ולמצוינות ניהולית וחינוכית. המנכ"לית עוד הודתה למנהלים על השתתפותם המלאה בכנס ואמרה כי אנשי המשרד והמנהלים מצויים באותו שדה ומנהלים יחד את רפורמת ההבחנות החדשה בעל יסודי כי כדי שרפורמה תצליח היא חייבת להתבצע במהלך משותף מלמטה ומלמעלה יחד ( מטה ושדה יחד ).
עוד היא ציינה כי משיחות ומפגשים בהם היא מקיימת עם מנהלים ומורים היא מבינה כי כולם מבינים את חשיבותה ונחיצותה של הרפורמה. בעניין זה היא ציינה, כי באופן טבעי בשל שינויים העמוקים שהיא יוצרת בתוך בתי הספר, בתוך הלמידה, בקרב כל המורים והלומדים, מתעוררים פערים ושאלות הדבר טבעי ומובן. בשל כך, השיח המשותף עם המשרד קריטי עד מאוד. כמו כן אמרה מיכל כהן כי מדובר ברפורמה שצריך להעניק לה את הזמן הנדרש לה, נכון שיש תחושה של עומס, אך ישנן הצלחות משמעותיות שאסור להתעלם מהן. כמו: סיום מועד החורף בבחינות הבגרות בהצלחה רבה, גידול של 200% בשיעור התלמידים אשר לוקחים חלק במעורבות החברתית, המערכת מקיימת שיח פדגוגי עמוק ומשמעותי. יותר תלמידים לומדים השכלה כללית.
המנכ"לית אמרה למנהלים כי המשרד יתייחס בכובד ראש לתובנות אשר עלו מתוך מעגלי השיח עם המנהלים ויעבד אותם לקראת פעולות אופרטיביות. היא סכמה ואמרה כי חייבים להמשיך ולפעול למען קידומה של הרפורמה ולתכנן יחד את הצעד הבא, ואת המשך קידומה של מערכת החינוך לקראת המאה ה-21.
מנהלת מחוז חיפה, רחל מתוקי, הודתה למנכ"לית משרד החינוך, על הביקור במחוז ועל הדיאלוג המתמיד המאפשר למחוז להגיע להישגים נאים ולמנהלי בתי הספר על מנהיגותם והובלתם באופן מיטבי את יעדי המחוז כמו גם יעדי משרד החינוך בכל הנוגע ללמידה משמעותית. בדבריה ציינה מנהלת המחוז את שבוע החינוך היסודי ואת שבוע החינוך המיוחד, כדוגמה ליישום פדגוגי של תהליכי למידה והוראה בתחומי דעת שונים ובמתודולוגיות שונות תוך הדגמת ייחודיות בית ספרית המקדמת פדגוגיה מיטבית.
מנהלת המחוז הדגישה בנאומה את שבוע "מארחים ומתארחים" אשר מתקיים במחוז זו שנה שנייה, השנה לראשונה הצטרפו גם בתי הספר העל יסודיים לתהליך.
מנהלת המחוז החלה את נאומה בתודות למנהלים וציינה בפניהם כי נדרשת בגרות ניהולית הן בחשיפת התהליכים הפדגוגיים שמתקיימים מאחורי דלת הכיתה בין המורה לתלמידיו, והן בשליחת צוותי החינוך ללמידת עמיתים בבתי ספר אחרים.
מתוקי הוסיפה ואמרה כי היא בטוחה שהדיאלוג וההתגייסות המשותפת של המטה, המחוז והשדה יביאו להצלחת התוכנית, לצד הפקת הלקחים, והם המפתח ליישום מיטבי של התוכנית ללמידה משמעותית.
רקע מתוך נאום מנהלת המחוז: שבוע אורחים ומתארחים היווה עבור המנהלים ועבור הצוותים החינוכיים שלהם הזדמנות לתרגום מעשי של התפיסה החינוכית, בכל הקשור ללמידה משמעותית ולחלופות בהערכה. מהלך זה הינו "כפואמה פדגוגית" אשר הציגה את העשיות החינוכיות המתקיימות במוסדות החינוך במחוז כשגרת עבודה יומיומית. שיגרה המדגישה עקרונות של בחירה, התנסות, למידה פעילה ולמידת חקר.
מעל 2,500 מורים מתחומי דעת שונים, רכזי מקצוע, רכזים פדגוגיים ומנהלים ביקרו ב- 41 בתי ספר מארחים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות, וקיימו למידת עמיתים מעמיקה אשר עסקה בתהליכי הערכה חלופית בחמישה עשר תחומי דעת שונים. בשבוע זה הוצגו תהליכים הוראה – למידה – הערכה – למידת עמיתים שהפגישה מורים עם עמיתיהם בתוך בתי הספר, ללמידה בלתי אמצעית, למידה מעצימה המדגישה פדגוגיה איכותית במיטבה, משולבת בהוראה דיגיטלית ובלמידה התנסותית.
מהלך הטמעת החלופות בהערכה יצר הזדמנות לצוותי ההוראה להביא לידי ביטוי את המומחיות המקצועית שלהם ולפתח אצל תלמידיהם תפקודי לומד המותאמים למאה ה- 21.משאל גולשים ניוז חיפה והקריות

  • איך תחגגו את חג השבועות?

    צפה בתוצאות

    Loading ... Loading ...

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com
יש לכם סיפור מעניין שתרצו שיתפרסם? שתפו אותנו במייל newshaifa.net1@gmail.comעוד בחינוך