X

חדלות פירעון עקב מלחמת חרבות ברזל

המלחמה אותה כולנו חווים הנה מלחמה תקדימית בעלת השפעה מתמשכת על אין ספור עסקים: ישנה חקיקה עדכנית למדי, שיש בה כדי לסייע לעסקים הצפויים לקבל פיצויי בגין נזקי מלחמה ולמנוע מאלה להגיע לכדי קריסה. מאמר מאת עו״ד עו״ד אלי דורון, שותף מייסד, מומחה במיסים ממשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות' עורכי דין
המלחמה אותה כולנו חווים הנה מלחמה תקדימית, וזאת משורה ארוכה של טעמים שהפכו אותה למלחמה ארוכה, רבת נפגעים, בעלת השפעה מתמשכת על אין ספור עסקים, אשר חלק גדול מהם ממוקם ביישובים מפונים וחלק אחר מהם, זה שנמצא שלא באזורים מפונים, נפגע כלכלית עקב מצב הרוח הלאומי הירוד ומהנזקים הנגרמים כתוצאה מהמצב המלחמתי הנתון.

התקדימיות האמורה, מטבע הדברים, הכניסה ומכניסה עסקים רבים ובעלים לעסקים שכאלה, פרטיים וחברות, למצוקת תזרים קשה ולמצב כלכלי אשר הלכה למעשה פוגע קשות ביכולת של העסק להתקיים בימים אלה.


יוצא כי בחלק גדול של המקרים העסק ובעליו נתונים עקב המלחמה במצב בו הם על סף קריסה, ולא אחת אף מגיעים הם לכדי קריסה של ממש.


עו״ד אלי דורון, שותף, מייסד מומחה במיסים ממשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות' עורכי דין. צילום: סיגל אבן

 

מטבע הדברים, עסקים בקו עימות ו/או עסקים אחרים שנפגעים עקב המלחמה, לא יכולים היו להיות מודעים לעתיד לבוא עובר למלחמה ומשכך ניתן למצא אין ספור עסקים אשר השקיעו סכומי עתק במהלך שנת 2022 ובשנת 2023 לטובת הקמה של עסקים חדשים, ו/או לטובת השבחה של עסקים קיימים, ו/או לטובת הגדלת פעילותם החקלאית, ו/או לטובת השבחת מפעלם, ו/או לטובת הקמת של וילות אירוח יקרות, ו/או לטובת הקמת בתי מלון, ו/או לטובת הקמת מסעדות, ו/או לטובת הקמה של עסקים אחרים וזאת בהיקפים חסרי תקדים, כאשר הכול מבוצע כל ידם ע"ס תוכניות עסקיות המלמדות על צפי תזרימי מהותי, כזה אשר אמור היה להיות מופק מאותם עסקים ו/או עקב אותן השבחות, מה שאמור היה לאפשר לאותם יזמים לעמוד בהתחייבויות בבטחה ולשלם את ההלוואות ו/או את עלויות ההשבחות מתוך ההכנסות העתידיות להן הם ציפו, הכנסות אשר החל מיום 7.10.23 בחלק גדול של המקרים, נעצרו לחלוטין ובחלק אחר של המקרים, נפגעו באופן אנוש.

כך יוצא שיזמים וניזוקים רבים להם התחייבויות שוטפות כלפי בנקים, ו/או כלפי ספקים, ו/או כלפי גורמים אשר נתנו להם שירותים לטובת בניה, השבחה וכדומה, נאלצים, גם לאחר פרוץ המלחמה, לשלם מידי חודש סכומי עתק לטובת עמידה בהתחייבויות הנגזרות מהשקעות שבוצעו על ידם, עובר למלחמה.

אלה מוצאים את עצמם כיום בפני מצב בו מחד מחויבים הם לשלם לכל אותם ספקים בגין ההשבחות והעשייה, ומאידך מקורותיהם מתייבשים, חסכונותיהם נגמרים, כך שבסופו של יום אותם עסקים מוצאים את עצמם בפני העדר יכולת לעמוד בהתחייבויות אל מול אותם צדדים שלישיים.

חלק מאותם נושים מסכימים לדחות תשלומים ו/או לפרוס אותם אחרת, בעוד יש בנמצא אחרים אשר גם הם נתונים במצוקה כלכלית ומשכך אין להם את היכולת להמתין ו/או להסכים לדחיות ומשכך פועלים הם לטובת גביה של אותם חובות.

מדינת ישראל מודעת למצב ופועלת באמצעות חוק מס רכוש, אף בחריגה מהוראותיו היבשות של החוק לטובת מתן מענה ממלכתי ככול שניתן לאלו: במסגרת האמורה מנהל מס רכוש פועל בניגוד להוראות המפורשות הקבועות בחוק ומאפשר לאלה המגישים תביעות במסלול האדום לקבל מקדמות על חשבון התביעה האדומה, תביעה כלכלית בגין נזקי מלחמה, תביעה אותה הם יוכלו להגיש בתום המלחמה, לאחר התגבשות מלא הנזק.

כך יוצא כי מנהל מס רכוש במסגרת הנחיות שפורסמו מאפשר לניזוקים כלכלית ועל סמך קריטריונים שפורסמו, להביא לידי תשלום מקדמות חודשיות לעסקים, על חשבון הסכום לו הם יהיו זכאים לקבל במסגרת תביעתם הסופית, וזאת מתוך תקווה כי תשלום המקדמות יבטא במידה רבה את הנזק הממשי אשר נגרם לניזוק בגין התקופה בגינה משולמת המקדמה, מה שאמור לתת לניזוקים מספיק "חמצן לנשימה" אשר יאפשר להם להישאר עם הראש מעל לפני המים, להימנע מקריסה וזאת גם אם עסקו הלכה למעשה סגור ו/או הגיע לכדי פעילות גרעונית עקב המלחמה.

במסגרת האמורה חוק מס רכוש קבע כללים המבוססים על המחזורים שנה קודם, כך שבהסתמך על השוואה בין מחזורים והכפלה במקדמים, מנסה המדינה באמצעות מנהל מס רכוש הנכבד לשלם לניזוקים פיצוי חודשי האמור לשקף את אובדן הרווח בגין התקופה החודשים הרלוונטית וזאת עד לחישוב והענקת הסכום הסופי.

ואכן, המקדמות האמורות, אשר עדין משולמות לאלפי עסקים המצויים בקו עימות, עוזרות למרבית הניזוקים.

יחד עם זאת, ברור כי יש בנמצא ניזוקים רבים הנופלים "בין הכיסאות", משמע שאין הם מקבלים סכומי מקדמה המספקים את הצורך המינימאלי שלהם לטובת הישרדות, מה שמכניס אותם למצוקה העלולה להביא לידי קריסה.

מנהל מס רכוש עושה כל שביכולתו לטובת מתן מקדמות ראויות, אך יחד עם זאת קורה לא אחת כי ניזוקים לא מקבלים מקדמות /או מקבלים מקדמות אשר אינן משקפות את אובד הרווח האמיתי וזאת לאור מצבים דוגמת אלו:

  • הניזוק השביח את פעילותו בשנת 2023 ונטל הלוואות מהותיות לשם כך, כך שהצפי בגדילת ההכנסות עקב השבחה במהלך שנת 2023 – 2024 והלאה לא יכול לבוא לידי ביטוי במסגרת נוסחאות המקדמות, מה שמביא לידי מצב אבסורדי בו ההכנסות המופקות במהלך המלחמה עולות על ההכנסות שהתקבלו שנה קודם לכן, מה שלכאורה מעיד על העדר פגיעה, בעוד שבפועל ההכנסות עתה נמוכות מהותית מכפי שהן אמורות היו להיות עקב ההשבחה וההשקעה שבוצעו במהלך שנת 2023;
  • הניזוק העתיק את פועלו מפרטי לחברה בע"מ במהלך שנת 2023, כך שנכון להיום הפעילות מתבצעת באמצעות חברה, אשר לה אין יכולת להצביע על הכנסות שנה קודם, כך שנוסחת המקדמות אינה משקפת את ההפסד;
  • שותפויות אשר היו קיימות שנה קודם שפורקו או התפצלו;
  • משקים ו/או עסקים אחרים אשר עברו בירושה וליורשים אין את היכולת להצביע על הכנסות בשנים שקדמו למלחמה;
  • עסקים עונתיים, אשר הכנסתם אינה קבוע, כך שאין בהתייחסות לשנה קודמת כדי להעיד על ההפסד בהווה;
  • עסקים אשר תכננו מיזמים ייחודים לתקופת המלחמה אולם עקב המלחמה אותם מיזמים לא יוצאים אל הפועל;
  • עסקים חדשים אשר אמורים היו להיפתח אולם עקב המלחמה כל הפתיחה של האירוע נבלמה, כך שאין באפשרות היזם להראות את הפוטנציאל של עסקו החדש;

סיבות דוגמת אלה מעלה, כמו גם סיבות אחרות מביאות לידי כך שעסקים ו/או חקלאים ו/או יזמים רבים לא מצליחים להתקיים מהמקדמות המשולמות להם, שכן אלה אינם משקפים את הנזקים ו/או שאין הם מקבלים את המקדמות במועד, ו/או שחל עיכוב בקבלת מקדמות וזאת בשל מגוון של קשיים הנובעים מהתנהלותם עובר למלחמה, שינוי במבנה הארגוני עובד למלחמה ועוד אין ספור סיבות שונות.

כך שיוצא, שעסקים רבים מוצאים את עצמם בפני קריסה בעוד שברור לוודאי כי לאחר שתביעתם במסלול האדום תתברר עד תום וכתוצאה ממנה יקבלו הם כמצופה את הפיצוי שיעמיד אותם במקום בו הם יכולים היו להימצא לו המלחמה כלל לא הייתה פורצת, אזי יוכלו הם יהיו לשלם לכלל הנושים  את חובם ולהפעיל את העסק באופן תקין ונטול חובות מכבידים ובכך להימנע מכל הליך של חדלות פירעון.

יש בנמצא חקיקה עדכנית למדי, אשר יש בה כדי לסייע לעסקים הצפויים לקבל פיצויי בגין נזקי מלחמה ולמנוע מאלה להגיע לכדי קריסה וזאת באמצעות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

חוק זה, הלכה למעשה מייסד שורה של כלים משפטים אשר מאפשר לבעל העסק ו/או לחקלאי ו/או ליזם לפנות לבית המשפט המוסמך, על סמך טיעון משפטי ותוכנית כלכלית שיקומית סדורה, להציג בפני בית המשפט את המצב המשפטי לאשורו, להציג בפני בית המשפט את מצבת החובות מחד ואת הצפי לפיצוי מאידך ובהישען על כל אלה לבקש מבין המשפט לסייע, בדרך של מתן צו המורה לכלל הנושים שלא לנקוט בהליכים כנגד החברה ותחת זאת, להקפיא את החובות לפרק זמן מוגדר ובפועל לחייב את הנושים להמתין עד לסיום המלחמה ועד לבירור התביעה שתוגש למנהל מס רכוש, תוך קביעת מנגנון שיבטיח כי כספי הפיצוי שיאושרו על ידי מנהל מס רכוש ינותבו לעבר הנושים עם קבלתם ובמקביל, לאפשר לבעל העסק לעשות הניתן לטובת צמצום הנזק ולשמירה על הקיים וחיות העסק.

סעדים אלו הנם סעדים מהירים ונכונים אותם צריך הניזוק ליזום: על בעל העסק לפעול בדחיפות אל מול בית המשפט, לבקש נחרצות את הסעד והכול מתוך שאיפה לקבל את המבוקש ובכך להציל את העסק.

כמובן שמלאכה שכזו כרוכה בעבודה כלכלית ומשפטית המחייבת מומחיות, אותה יש להציג בפני בית המשפט בתבונה תוך הצגת מלא העובדות ותוך הצגת תוכנית סדורה ומשכנעת אשר תגרום לבית המשפט להשתכנע כי יש מקום להמתנה לפיצוי המיוחל וכי המתנה תביא לידי כך שהנושים יקבלו בסופו של יום את המגיע להם ובמקביל העסק ו/או המשק ו/או המפעל ו/או החברה של הניזוק ינצל, מה שיאפשר לחקלאי ו/או לבעל המפעל ו/או לבעל העסק לשוב להתנהלות ראויה ומכובדת בסמוך לאחר המלחמה.

על הנתון במצוקה כלכלית להיות קשוב לעצמו, קשוב לעסק, להיות מודע לסעדים הקיימים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ולפעול משפטית במהירות הנדרשת לטובת הצלת מפעל חייו, על כל הכרוך והמשתמע מכך וטובת ישעה באם יפעל בעניין שעה אחת קודם.

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחוק ומשפט


<<