בואו נדבר על זה

בתחילת השבוע התקיים בתיאטרון חיפה כנס למנהלי מחוז חיפה במערכת החינוך במעמד מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן. הכנס דן בנושא: מערכת החינוך במאה ה-21. בכנס נערכו מעגלי דיון וכן התקיים פאנל נרחב
מנהלת מחוז חיפה, רחל מתוקי, קיימה בסיום מעגלי השיחה, פאנל נרחב. צילום: דוברות משרד החינוך

מנהלת מחוז חיפה, רחל מתוקי, קיימה בסיום מעגלי השיחה, פאנל נרחב. צילום: דוברות משרד החינוך

השבוע נערך בחיפה כנס למנהלי מחוז חיפה בהשתתפות מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן וכן מנהלת המחוז, רחל מתוקי. הכנס החל במעגלי שיח של מנהלי בתי הספר היסודיים ועל יסודיים במחוז עם אנשי המטה של משרד החינוך ומפקחים במחוז, מכלל המגזרים במחוז חיפה. השיח עסק בנושא התכנית הלאומית ללמידה משמעותית, תכנית ההיבחנות בעל יסודי, הגמישות הפדגוגית. העמקת הלמידה הוגדרה כיעד מרכזי של ה"תכנית הלאומית ללמידה משמעותית", בה מודגשים חינוך לערכים, קידום חברה ערכית ומחויבות חברתית.
באחד המעגלים נדון נושא הלמידה המשמעותית בבית הספר היסודי- המעגל דן בכך שהלמידה המשמעותית הינה תהליך אישי שחווה כל לומד, התהליך כולל: הבניית ידע שבמהלכו הלומד מעורר שאלות, מאתר מידע. מעבד מידע, ויוצר ידע חדש הרלוונטי לו בהקשר של יחסי גומלין. עוד תובנות מהמעגל: המשתתפים טענו כי כדי להבטיח למידה משמעותית ולהשיג את מטרותיה, נדרשת מכל השותפים הסתכלות מחודשת על מרכיבים רבים, מטרות הלמידה, אפיוני הלומדים, תהליכי למידה, הוראה והערכה, תכניות הלימודים, התארגנות מערכתית.
במעגל בנושא אוכלוסיות ייחודיות – הקבוצה דנה באתגרים של ניהול בית ספר עם אוכלוסיות מיוחדות- עולים, אוכלוסיות חלשות ומצוינות תחת קורת גג משותפת. הדיון התמקד סביב בנית תכניות מיוחדות, ייחודיות היכולות לתת מענה לאוכלוסיות הטרוגניות. הדגש הושם במיוחד על אוכלוסיית תלמידים עולים חדשים ועל חשיבות שילובם בכיתות במקביל ללימודי שפה באולפן.

צילום: דוברות משרד החינוך

צילום: דוברות משרד החינוך

מעגל שיח בנושא 70- 30 – השיח התמקד בשאלות סביב המקצועות השונים- מקצועות חובה ובחירה, ודן בסוגיה של התייחסותם של המפמ"רים למקצועותיהם השונים לגבי ה- 30 אחוז. המנהלים הביעו דאגה לגבי אופן ומועד ההיבחנות של ה -70 אחוז הנותרים. הקבוצה הגיעה למסקנה שחייבת להיפתח תרבות ארגונית חדשה המאפשרת עבודת צוות אינטרדיסציפלינרית ושיתוף פעולה בין הצוותים השונים.
מעגל שיח בנושא דרכי הערכה חלופיות – הקבוצה דנה בהתאמה של הוראה "אחרת" לדרכי הוראה חלופית, חייבת להיות הלימה בין שתיהן. נשאלת השאלה לגבי אוטונומיה בתוך 70 אחוז של החומר שילמד בכיתות יא' – יב'.
מעגל שיח בנושא רפורמות – השיח דן בנושא של שתי רפורמות בבית ספר שש שנתי, והיכרות עמוקה של רפורמה "ישראל עולה כיתה". הושם דגש על חשיבות ידע עמוק בפרטי פרטים של מושגי הרפורמה, ודרכים שונות, מדורגות של היבחנות.
מעגל שיח בנושא תכנית למעורבות חברתית והתפתחות אישית – תכנית למעורבות חברתית מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ואחריות כלפיהן, והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. השיח דן עקרונות התכנית ובקווים מנחים ליישום התפיסה אך מאפשרת מרחב גמישות פדגוגית ביחס לבחירת תחומי ההתנסות ומקומות ההתנסות וביחס לארגון הזמן בהקשר לתכנית מעורבות חברתית.
בתום מעגלי השיח התקיים פאנל סיכום מעגלי השיח בהובלת מנהלת המחוז, רחל מתוקי, עם סמנכ"לי המשרד להצגת תובנות מרכזיות מהמעגלים. לאחריו, מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, הרצאתה בפני כלל באי הכנס. בהרצאה נתנה סקירה אודות מערכת החינוך במאה ה- 21, כאשר היא כללה התייחסות למערכת החינוך לאורך העשור האחרון וכן לתהליכי הגלובליזציה אשר עוברים על מערכות החינוך בעולם תוך השוואה למערכת חינוך בישראל ולמדינות בעולם.
כמו כן היא סקרה את תכנית העבודה של מערכת החינוך בשנים הקרובות, לרבות יעדי מערכת החינוך בשנים האחרונות תוך התאמתה למאה ה- 21 ובכלל זה התכנית המערכתית ללמידה משמעותית.

השיח עסק בנושא התכנית הלאומית ללמידה משמעותית. צילום: דוברות משרד החינוך

השיח עסק בנושא התכנית הלאומית ללמידה משמעותית. צילום: דוברות משרד החינוך

מטרות התכנית ללמידה משמעותית: מטרה א' – קידום למידה משמעותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות, מטרה ב' – חיזוק החינוך למצוינות ערכית ואזרחית, מטרה ג' – חיזוק מעמדו ויכולתו של החינוך הציבורי לתת מענה מיטבי לכלל החברה הישראלית.
מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, הודתה למנהלת המחוז על היום המשמעותי ועל הובלתה האיכותית את מחוז חיפה להישגים גבוהים הראויים לציון בתחומי ההישגים הלימודיים והערכיים. עוד הוסיפה, כי מחוז חיפה מהווה דוגמה לעבודה שיתופית נכונה בין המטה, המחוז הרשויות ומנהלי מוסדות החינוך במחוז, על כל אלו מנצחת מנהלת המחוז באופן מושכל המביא למימוש יעדים ולמצוינות ניהולית וחינוכית.
מנהלת מחוז חיפה, רחל מתוקי, הודתה למנכ"לית משרד החינוך, על הביקור במחוז ועל הדיאלוג המתמיד המאפשר למחוז להגיע להישגים נאים ולמנהלי בתי הספר על מנהיגותם והובלתם באופן מיטבי את יעדי המחוז כמו גם יעדי משרד החינוך בכל הנוגע ללמידה משמעותית. בדבריה ציינה מנהלת המחוז את שבוע החינוך היסודי ואת שבוע החינוך המיוחד, כדוגמה ליישום פדגוגי של תהליכי למידה והוראה בתחומי דעת שונים ובמתודולוגיות שונות תוך הדגמת ייחודיות בית ספרית המקדמת פדגוגיה מיטבית.


יש לכם סיפור מעניין שתרצו שיתפרסם? שתפו אותנו במייל newshaifa.net1@gmail.comעוד בחינוך