חברת חשמל ניסתה לחייב ילדים בחשבונות הוריהם

ביהמ"ש דחה את התביעה והשית על חברת חשמל הוצאות משפחה שהתגוררה בדירה שכורה, צברה חוב לחברת החשמל עם השנים, שתפח לסכום של כמעט 40 אלף שקל.
 

לאחר שאב המשפחה נפטר, והאם נכנסה להליכי פשיטת רגל, הגישה חברת החשמל תביעה לתשלום חוב החשמל נגד אחד הילדים, שהיה רשום כבעל חשבון החשמל בנכס כאשר היה קטין.

לדברי עוה"ד רפי בוקר, המייצג את בני המשפחה – חברת חשמל גילתה באיחור רב כי החייב היה קטין בעת צבירת החוב – ועל כן הגישה כתב תביעה מתוקן – הפעם נגד שלושת ילדי המשפחה, כולם בגירים כיום.

עוה"ד רפי בוקר הגיש בשם הילדים כתב הגנה, במסגרתו טען כי אין לחייב את הילדים בתשלום חוב הוריהם, שכן לא הם היו בעלי החשבון ולא הם אלה שצברו את החוב.

עוה"ד בוקר טען עוד, כי חברת החשמל מעולם לא שלחה לילדים חשבונות חשמל, לא דרישות לתשלום ולא מכתבי התראה.

בנוסף, נטען כי חברת החשמל לא פעלה לגביית החוב, לא ניתקה את החשמל, ולא הוכיחה מי מהילדים עשה שימוש בחשמל – וכמה.

כב' הרשמת הבכירה מרי יפעתי מבית משפט השלום בנתניה –  שדנה בתיק – קיבלה את טענות עוה"ד בוקר, ומתחה ביקורת נוקבת על התנהלות חברת החשמל ועל עצם רישום קטין כבעל החשבון.

כמו כן, קבעה הרשמת כי אין לחייב את הנתבעים בתשלום החוב, והשיתה על חברת החשמל הוצאות משפט בסך 4,000 שקלים.

לדברי עוה"ד בוקר, המשפחה המתגוררת בשכירות , צברה חוב לחברת החשמל – עקב אי תשלום חשבונות מחודש ינואר 2007 לחודש אוגוסט 2013.

לאורך שנות מגורי המשפחה בדירה, המשפחה העבירה המחאות ממוטבים שונים, אך רובן לא כובדו. כך צבר חשבון החשמל חוב בסך 37,864 שקלים. בשנת 2012 הלך לעולמו אב המשפחה.

לדברי עוה"ד בוקר, הגישה חברת החשמל תביעה לתשלום החוב נגד הבן הקטין שכבר הפך לבגיר, מכוח היותו הצרכן שרשום בנכס. אך לאחר שהתברר כי הנתבע היה קטין במועד בו נרשם כבעל החשבון, הגישה חברת החשמל 300X770_gilboaכתב תביעה מתוקן נגד כל בני המשפחה. בכתב התביעה, דרשה חברת החשמל לחייב את בני המשפחה בתשלום החוב, כמי שצרכו את החשמל בפועל, והן מכוח היותם אלה הזכאים לרשת את אביהם המנוח.

בינתיים פתחה אם המשפחה בהליכי פשיטת רגל, ולכן הליכי גביית החוב מולה עוכבו. במקביל, שלושת ילדי הזוג הגישו כתבי הגנה, באמצעות עו"ד רפי בוקר, במסגרתם טענו כי אין כל יריבות בינם לבין חברת החשמל, וכי אביהם ז"ל ואמם שתבדל לחיים ארוכים – הם ששכרו את הנכס, הם שנשאו בהוצאות הבית ובפרנסתם – ודרישות החוב נשלחו אליהם. ילדי בני הזוג טענו, במסגרת כתב ההגנה – כי מעולם לא קיבלו כל דרישה לתשלום כלשהו בגין צריכת החשמל בנכס.

עו"ד בוקר טען עוד, כי לא ברור כלל כיצד רשמה חברת החשמל את אחד הילדים כבעל החשבון  – בעוד שבאותה השעה היה הילד קטין, וכלל לא ידע שנרשם ככזה. כמו כן, טען עוה"ד בוקר, חברת החשמל מעולם לא המציאה לילד חשבונות חשמל. בנוסף, טען עוה"ד בוקר, כי חברת החשמל לא עשתה דבר כדי להקטין את החוב, לא פעלה בהליכי גביה בגין המחאות ללא כיסוי שנמסרו לה על חשבון החוב  – ולא פעלה לניתוק זרם החשמל.

בדיון שהתקיים לאחרונה בבית משפט השלום בנתניה נחקרה נציגת חברת החשמל, המשמשת כראש מדור גביה. לאחר חקירתה הגיעו הצדדים להסכמה כי קטין נרשם כבעל חשבון החשמל, וכי סכום החוב אינו שנוי במחלוקת, אולם שנויה במחלוקת שאלת חבותם של הילדים בחוב זה כקולקטיב ובכלל.

לאחר שדנה בתיק ובחנה את הראיות, קבעה כבוד הרשמת הבכירה מרי יפעתי, כי יש לדחות את תביעת חברת החשמל. הרשמת נימקה את החלטתה בכך, שחברת חשמל רשאית להיפרע ממי שנרשם כצרכן רשום. אלא שבמקרה הנוכחי – הצרכן היה קטין לכל אורך התקופה שבה היה רשום – ו"גם התובעת לא יודעת לומר כיצד אירע הדבר", דברי הרשמת.

עוד קבעה הרשמת, כי תקופת החוב אף לא ברורה, ובכתב התביעה המתוקן של חברת החשמל מתייחס החוב לתקופה שונה מזו המופיעה בחשבוניות החוב שהוצגו. "גם לאחר שנפרסו הראיות בתיק זה, רב הנסתר על הגלוי", קבעה הרשמת בהחלטתה.

עוד קבעה הרשמת, כי שני אנשים נוספים שלא התגוררו בנכס במועדים הרלוונטיים לחוב – נרשמו כצרכנים רשומים בנכס בתקופות שונות, כאשר לא הובאו ראיות המסבירות כיצד נרשמו צדדי ג' אלה כצרכנים רשומים. בעוד שחברת החשמל טענה כי מדובר בתרמית ובהטעיה מצד המשפחה שהתגוררה אז בנכס, אין היא הסבירה מי בדיוק ביצע את ההטעיה – ואף לא טענה כי מי מהנתבעים שותף לה.

"רישומם של הצרכנים הרשומים בנכס – בין אם הנתבע בהיותו קטין ובין אם צדדי ג' שלכאורה אין להם קשר לנכס – מעלה תהיות באשר להתנהלות התובעת בביצוע הרישום, מבלי שבוצעו על ידה בדיקות כלשהן לצורך אימות המידע שנמסר", קבעה הרשמת בהחלטה. "זאת, למרות שלאורך השנים היתה בעייתיות בתשלום חשבונות החשמל בנכס ונצברו חובות".

ביהמ"ש: "התנהלות חברת החשמל בעייתית"

עוד קבעה הרשמת, כי התנהלות חברת החשמל בעייתית משום שלא נקטה לאורך השנים בתהליכים לגביית ההמחאות, לא פנתה לצרכנים הרשומים ואף ביצעה חילופי צרכנים רשומים בשנת 2010. גם תיק הוצאה לפועל לגביית המחאה שפתחה חברת החשמל, נפתח רק בחלוף כ-4.5 שנים.

"התובעת מבקשת כיום, ובחלוף שנים רבות, לחייב את הנתבעים כמי שצרכו חשמל בפועל, וזאת מבלי שטרחה ליידע אותם במהלך השנים על קיומו של חוב באופן שבו יכלו לכלכל את צעדיהם", קבעה הרשמת. "אין חולק כי חשבונות החשמל לא היו על שמם של הנתבעים, למעט החשבונות שנרשמו על שם אחד הילדים כשהיה קטין, וגם דרישות תשלום לא נשלחו אליהם מעולם".

עוד קבעה הרשמת, כי עיון בחשבונות החוב מעלה כי הוא אינו כולל רק חיובים בגין צריכת חשמל בפועל, אלא גם ריביות פיגורים בגין אי תשלום, הוצאות גביה, הוצאות בגין ניתוקי חשמל וכיו"ב. "מאחר שאין חולק כי חשבונות החשמל לא הוצאו על שם הנתבעים וגם לא דרישות תשלום או התראות, הרי שאין כל הצדקה לחייב את הנתבעים בתשלום ההוצאות הנוספות", קבעה הרשמת.

בנוסף קבעה הרשמת, כי אכן לא ניתן לאמוד את צריכת החשמל של כל אחד מהנתבעים, בעיקר כשאחד מהם היה קטין בזמן החוב, השני בשירות צבאי וכיו"ב. בנוסף, קבלה הרשמת על כוונת חברת החשמל לחייב את הילדים גם בצריכת החשמל של הוריהם הנכללת בחוב – אביהם המנוח ואמם המצויה בפשיטת רגל.

הרשמת גם לא מצאה בסיס לחיוב הנתבעים מכוח היותם מי שזכאים לרשת את המנוח עד כדי חלקם בעזבון. "התובעת לא הוכיחה כי אבי הנתבעים הוא החייב בחוב", קבעה הרשמת.

לאור כל זאת, דחתה הרשמת את תביעת חברת החשמל, וקבעה כי אין לחייב את הילדים בחוב שנצבר. בנוסף, פסקה הרשמת תשלום הוצאות משפט לנתבעים על ידי חברת החשמל, בסך 4,000 שקלים.

עוה"ד רפי בוקר http://www.boker-law.com/ עוסק באיחוד תיקים, גביית חובות, עיקולים, טיפול בצ'קים חוזרים  ובשטרות, ייצוג חייבים וזוכים כינוס נכסים, הסדרי נושים וקבלת הפטר.
משאל גולשים ניוז חיפה והקריות

  • לאור תחרות הדגלים הלאומנית - האם תשקלו לתלות דגל ברכב/דירה?

    צפה בתוצאות

    Loading ... Loading ...


אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחוק ומשפט