יש תקציב

מועצת העיר קריית ביאליק אישרה את תקציב העירייה לשנת 2018. לראשונה התקציב חצה את רף 300 מיליון שקלים, כאשר רק תקציב החינוך עומד על כ-107 מיליון שקלים

 

מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הצעת תקציב העירייה לשנת 2018. הצעת התקציב מבטאת את המשך תנופת העשייה והפיתוח של קרית ביאליק ויחד עם זאת זהו תקציב מאוזן ואחראי.

התקציב מייצג את פעילות העירייה המבקשת לשמור על רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר תוך התייעלות פנימית שלא תפגע בשירות התושב וללא העלאה חריגה בחיובי ארנונה.

תקציב העירייה מייצג יעדים ומדיניות אותם מתווה ראש העירייה, אלי דוקורסקי, כאשר הרשות משקיעה את משאביה בשירותים ממלכתיים הניתנים לתושבי העיר כגון חינוך, לרבות גני תרום חובה וחובה, בתי ספר יסודיים, חטיבות הבניינים, חטיבה עליונה, תרבות וספורט לרבות אגודות ספורט,

תקציב 2018 אושר בעיריית מוצקין

תנועות נוער, להקות זמר, קונסרבטוריון, רווחה לרבות השקעה בנכים, עיוורים, מפגרים, מועדוני קשישים, עולים חדשים, עזרה למשפחות נזקקות, שירותי דת, בריאות ואיכות הסביבה. שירותים אלו כוללים תחומים שאין על העירייה חובה לנהל ולרב מנוהלים ע"י גורמי חוץ. נכונות הרשות ליטול על עצמה את האחריות לביצוען מבטאת את חוסנה החברתי ואת איתנותה הכלכלית. נושא החינוך הוא אחד התחומים החשובים ביותר עבור תושבי העיר. בשנת 2008 עמד תקציב החינוך על 30 מיליון שקלים בלבד והיום הוא חצה את הרף של מאה מיליון שקלים ועומד על סך של 107 מיליון שקלים – דבר המצביע על סדרי עדיפויות של הרשות והעומד בראשה בכל הנוגע למערכת החינוך העירונית. קרית ביאליק נמצאת במקום הראשון בין העיריות בארץ בהשקעה פר תלמיד.

תקציב העירייה כולל הכנסות ממשרדי הממשלה על סך כ-58,583,000 ₪ המהוות כ19% מסך כל תקציב הרשות. ההכנסות העצמיות של עיריית קריית ביאליק המתוכננות לשנת 2018 הינן בשיעור של 80% מסך כל ההכנסות הצפויות של העירייה והן אמורות להסתכם בסך של 247,703,000 ₪. אומדן גביית הארנונה צפוי להסתכם בסך של 155,675,000 ₪ המהווה שיעור של כ63% מסך כל ההכנסות העצמיות של עיריית קריית ביאליק ושיעור של כ-50% מסך כל ההכנסות של העירייה בתקציב הרגיל.  נתונים אלו מעידים על הצלחת מאמצי הגבייה שנעשו בעירייה בשנים האחרונות.

חלק מהארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפועלות, כאשר סך כל הוצאות הפעולות מסתכמות בסך של 222,050,000 ₪ המהוות שיעור של 71% מסך כל ההוצאות. מרכיב הפעולות בתקציב עיריית קרית ביאליק הוא אחד הגבוהים בשלטון המקומי בישראל.

הוצאות השכר מסתכמות בסך של 82,296,000 ₪ ומהוות שיעור של 29% מסך כל ההוצאות והן כוללות פנסיה תקציבית, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא הפנסיה מהוות 24% מסך כל ההוצאות בתקציב. חלקו של מרכיב השכר מסך כל תקציב עיריית קריית ביאליק הינו מהנמוכים בשלטון המקומי בישראל. בקריית ביאליק באופן מובהק מרבית תקציב העירייה מופנה ישירות לפעולות למען התושב ולא לשכר.

פירעון המלוות מהווה שיעור של 6% מסך כל ההוצאות, כאשר הוצאות המימון מהוות 0.3% בלבד מסך כל הוצאות התקציב.

ראש העירייה, אלי דוקורסקי, מסר: "עיריית קרית ביאליק נוהגת באחריות תקציבית בכל הנוגע לניהול הכספי של הרשות. לא בכדי אנו מקבלים שמונה שנים ברציפות את פרס שר הפנים לניהול כספי תקין. למרות הקיצוצים הכבדים בהשתתפות הממשלה בתקציבי השלטון המקומי לרבות עיריית קריית ביאליק הדבר לא יפגע בטיב היעילות והשירות הניתנים לתושבים. יחד עם זאת, עלינו לאמץ מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה יתרה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות. נמשיך להנהיג ולהצעיד את קריית ביאליק קדימה במנהל תקין, שקוף ואחראי".


יש לכם סיפור מעניין שתרצו שיתפרסם? שתפו אותנו במייל newshaifa.net1@gmail.comעוד בקרית ביאליק