רשת מכללות עתיד1 כללית אסטתיקה2 האקדמית גורדון3 המוזיאון הימי חיפה4 תזונה נכונה ואורח חיים בריא5 הקריה האקדמית אונו6 מכבי שירותי בריאות7 המכללה האקדמית גליל מערבי8