המייל האדום

ישנה אפשרות לשלוח אלינו מידע אנונימי. אך ציון מספר הטלפון שלכם או כתובת האימייל יאפשר לנו לטפל טוב יותר במידע. עליכם למלא פרטים אישיים בעת משלוח תמונה, קובץ או מידע אחר המוגן, זאת במטרה להגן על זכויות היוצרים שלכם ואשר בבעלותכם.

אני מאשר/ת כי הפרטים שמסרתי במייל האדום הינם נכונים ומדויקים, וכי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידי ל"ניוז חיפה קריות.נט" באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי. ידוע לי כי משלוח החומר ל"ניוז חיפה קריות.נט" מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שתמצא "ניוז חיפה קריות.נט" לנכון, ומתיר לאתר לעשות בחומר כל שימוש שימצא לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החומר שנשלח.

אני מאשר/ת כי נתתי את אישורי והסכמתי לחקירת החומר ששלחתי לאתר "ניוז חיפה קריות.נט", וכי ידוע לי כי המערכת אינה מתחייבת לפרסמו. כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת החומר.

אני מאשר/ת כי קראתי את ההסכם למשלוח תכנים ל"ניוז חיפה קריות.נט", והסכמתי לתנאיו