X

משפט זדורוב: מה חושבים מיטב עורכי הדין והמשפטנים

המשפט הכי שנוי במחלוקת בישראל הוכרע לאחר שבית המשפט זיכה ברוב קולות את רומן זדורוב. אך כעת נותרה השאלה: מי הרוצח האמיתי?
בתחילת חודש דצמבר 2006 נמצאה גופתה של תאיר ראדה, תלמידת כיתה ח' בבית הספר 'נופי גולן' בקצרין, בחדר השירותים כשהיא מתבוססת בדמה. מאז אותו יום ישנה מחלוקת עזה מי הרוצח האמיתי. האם רומן זדורוב או אדם אחר.

היום, 17 שנה לאחר הרצח, פסק בית המשפט המחוזי נצרת, בהרכב של שלושה שופטים כי זדורוב זכאי. שניים מתוך השופטים פסקו כי הוא זכאי ושופטת המיעוט פסקה שזדורוב הוא הרוצח. כעת נותר להמתין להחלטה של פרקליטות המדינה אם להגיש עירעור או לקבל את פסק הדין.


הפרקליטות צריכה להחליט אם לערער. עו"ד פארס פלאח. צילום: יח"צ

עו"ד פארס פלאח ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס ועמית גרוס : ב-6 לדצמבר 2006 התרחש אחד ממעשה הרצח המזעזעים במדינת ישראל, רציחתה של תאיר ראדה, תלמידה בכיתה ח' שהתרחש בתא שירותים בבית הספר התיכון  "נופי גולן" שבקצרין. רומן זדורוב נכח בבית הספר בזמן המעשה, על כן נלקח לחקירה כחשוד פוטנציאלי ושם הודה במעשיו ואף שיחזר את המעשה, וכך התחילה הסאגה לאחד מהמשפטים המתוקשרים במדינה. לאחר שלוש ערכאות שהרשיעו את רומן במעשה הרצח והטילו עליו מאסר עולם בגינו, נשארו כמה סימני שאלה בנוגע לפרשיה, כדוגמת טביעת הנעל שעל מושב האסלה, שעליה סימן דם ניכר. ראיה זו שכנעה בין היתר את כבוד השופט חנן מלצר להיעתר לבקשת ההגנה בדבר קיום משפט חוזר בעניינו של רומן זדורוב.

במדינת ישראל, משפט חוזר הוא הליך משפטי הקבוע בס' 31 לחוק בתי המשפט, המאפשר לבית המשפט העליון לקיים משפט חוזר בהתקיים התנאים הבאים:

  1. (א) נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא או שופט אחר של בית המשפט העליון שקבע לכך הנשיא רשאי להורות כי בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי שיקבע לכך, יקיים משפט חוזר בעניין פלילי שנפסק בו סופית, אם ראה כי נתקיים אחד מאלה:

(1)   בית משפט פסק כי ראיה מהראיות שהובאו באותו ענין יסודה היה בשקר או בזיוף, ויש יסוד להניח כי אילולא ראיה זאת היה בכך כדי לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידון;

(2)   הוצגו עובדות או ראיות, העשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה בפני בית המשפט בראשונה, לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידון;

(3)   אדם אחר הורשע בינתיים בביצוע אותו מעשה העבירה, ומהנסיבות שנתגלו במשפטו של אותו אדם אחר נראה כי מי שהורשע לראשונה בעבירה לא ביצע אותה;

(4) נתעורר חשש של ממש כי בהרשעה נגרם לנידון עיוות דין.

היום, 30.03.2023, לאחר כ-17 שנים למקרה המזעזע, שמתוכם ריצה רומן כ-15 שנים מאחורי סורג ובריח, הוחלט בדעת רוב של שני שופטים מול אחת כי רומן זדורוב יזוכה ממעשה הרצח מחמת הספק.

כבוד השופט אשר קולה, הקריא את הכרעת הדין ואמר כי קיים "חשש מהותי שהודאת זדורוב הייתה הודאת שווא ואף קבע כי לא הוכח מעל לכל ספק סביר שהודאתו תואמת לממצאי הזירה.

"במקום שבו קיים ספק קיימת אמת, הספק הוא צלה של האמת" (אמברוז בירס). נכון לעתה, מטבע הדברים, הפרקליטות תצטרך להחליט האם לערער על הזיכוי. החלטתה בעניין מעניינת בפניי עצמה".

שינויים רציניים במערכת המשפט. עו"ד טליה שחר. צילום: Q ELITE

עו"ד טליה שחר: "ברוח התקופה הפוקדת אותנו, ניתנה הכרעה ברוב של שני שופטים – רומן זדורוב זכאי, ההכרעה הזו, לטעמי, תעשה שינויים רציניים במערכת המשפט כולה, בהתנהלות של הפרקליטות וכמובן המשקל הראייתי בתיקים סבוכים. שמחה לאיד? רחוקים שנות אור! צריך להבין, שהכרעה זו אינה פותרת את תעלומת רצח תאיר ראדה, האם עכשיו, לאחר 16 שנים יהא ניתן למצוא את הרוצח/ת?

האם הפרקליטות תערער על ההחלטה? 700 עמודים של פסק הדין, דעת מיעוט אשר מאפשרת הגשת בקשת ערעור. אך בפרקליטות ייאלצו ללמוד את הכרעת הדין במסרקות ברזל, כדי לקבל החלטה מושכלת לעניין בקשת הערעור. לדעתי, הפרקליטות לא תערער, מספיק תדמיתה נהרסה, הזמן, ההכרעות, כמות הדיונים והשנים לא לטובתם.

דרמה, טלטלה קשה, הן לאמה של תאיר ז"ל, הן למערכת המשפט, הן לזדורוב שריצה תקופת מאסר ארוכה, והן לציבור במדינת ישראל.

האם זדורוב יגיש תביעת מיליונים? על פי חוק העונשין ועוולת הרשלנות בפקודת הנזיקין, רשאי זדורוב לתבוע את נזקיו שנגרמו לאחר מאסר של כ-16 שנים, תביעה כספית שתגלם את הנזקים שנגרמו לו. מצד שני, זיכוי מחמת הספק, מקטינה את הקביעה הסופית של ההערכה וכך גם את תשלום הפיצויים, ולכן יש לבחון את תנאי החקיקה והפסיקה בעניין בטרם תוגש תביעה זו.

בתיק ברנס הידוע, הוא זכה בפיצויים של חמישה מיליון שקלים לאחר 8.5 שנות מאסר. בתיק זדורוב, יהא ניתן לאמוד את הסכום לפחות פי שניים מתיק ברנס, לאור העובדה כי זדורוב היה 16 שנים במאסר". עו"ד שחר מציינת כי גם אילנה ראדה, אמה של תאיר ז"ל זכאית לתבוע פיצויים על הטלטלה שעברה.

טוב שאין עונש מות בישראל. פרופ' מוחמד ותד. צילום: המכללה האקדמית צפת

ראש בית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת, פרופ' מוחמד ותד, אומר כי הוא לא הופתע מהזיכוי. "התיק הזה חזר לבית משפט למשפט חוזר אבל הוא חזר עם ראיות פורנזיות חדשות שהיה צריך לתת עליהן את הדעת. במהלך המשפט, אב בית הדין העלה לא מעט השגות לגבי הפרקליטות והתנהלותה וכן מהראיות. הכיוון היה די ברור לעניות דעתי. מה שהדהים אותי זה הפער האדיר בין שופטת המיעוט שהרשיעה אותו לשופטי הרוב שזיכו אותו. צריך להבין שהשופטים הם בשר ודם וחושבים אחרת אחד מן השני. טוב שיש בתחום המשפטי כלים לחשוב מחדש וטוב שאין עונש מוות בישראל כי קשה לחשוב מה היה קורה חלילה אם בעקבות ההרשעה הקודמת הוא היה מוצא להורג. עם זאת מוקדם מיד להסיק מסקנות ולדרוש מהפרקליטות לעשות חשבון נפש".

להקים גוף בלתי תלוי לבקר את הפרקליטות. פרופ' דורון מנשה. צילום: לשכת עורכי הדין

מי שצפה את הזיכוי הוא פרופ' דורון מנשה, פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ומומחה בדיני ראיות. בספר שחיבר עם ד"ר איל גרונר "אולי נפלה טעות" ב-2021, הוא ניתח מחדש את שאלת חפותו או אשמתו של זדורוב תוך ביסוס העמדה לפיה אם תמונת המצב הראייתית תישאר כפי שהיא בעת שהוגשה לבית המשפט העליון יש לזכות את זדורוב.

"מהרגע שבית המשפט העליון קבע שיש ללכת למשפט חוזר הפרקליטות הייתה צריכה להסביר את הראיות החדשות שיתיישבו עם ההרשעה של זדורוב. הפרקליטות לא הצליחה לתת הסברים ונכשלה. מה שהפתיע אותי היה פסק הדין של שופטת המיעוט שהרשיעה אותו בניגוד לעמדת הרוב שזיכו אותו. הפרקליטות חייבת לעשות תהליך של חשיבה מחדש וגם מערכת המשפט, השאלה היא האם יעשו את זה?".

פרופ' מנשה טוען כי לאורך כך הדרך היו כשלים ולדבריו יש להקים גוף בלתי-תלוי שיבקר ויתמרץ את הפרקליטות על הקפדה על נהלים כמו טיפול ושימור ראיות. "היו מחדלי חקירה מאוד חמורים וצריך ללמוד מהטעויות. לא סתם אמה של תאיר ראדה ז"ל זעקה זעקות רמות לאורך כל הדרך. לא נעשו דברים בסיסיים".

סוף סוף נעשה צדק. עו"ד דורי שוורץ. צילום: דורון גולן

עו"ד דורי שוורץ: "כבר בהכרעת הדין הראשונה חשתי אי נוחות קיצונית. מקריאת הכרעת הדין הראשונה, לדעתי לא היו בפני בית המשפט ראיות מספקות להרשעה מה גם שמתוך הכרעת הדין לא היה לו מניע לרצוח את המנוחה. היום, סוף סוף נעשה צדק, אם כי מאוחר מדי ומעט מדי משום שאני סבור שהיה מקום לזיכוי מלא ואני סבור שדעת המיעוט של השופטת היא תעודת עניות למערכת המשפט, בייחוד הנימוקים הרפים והשטוחים שהובאו במסגרת פסק הדין שלה. מן הראוי היה לזכות אותו זיכוי מלא. אני חושב שהמקרה הזה מלמד על הקלות הבלתי נסבלת שבה במדינת ישראל ניתן להרשיע אדם חף מפשע ועל הצורך ברפורמה משפטית בהיבט הזה".

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחוק ומשפט