X

מבקר המדינה על עיריית חיפה: ליקויים בתחום התיירות ואי מוכנות למתקפת סייבר

מבקר המדינה פרסם היום את דוח הביקורת על הרשויות המקומיות ובו גם פרקים העוסקים בעיריית חיפה. בין הנושאים: אי ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של דיני רישוי עסקים בתחום הסמים והאלכוהול


מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שני) את דו"ח הביקורת על השלטון המקומי לשנת 2021. בין הנושאים בהם עוסק הדו"ח: הסדרת השימוש באופניים ובכלים דו-גלגליים חשמליים, מניעת מעילות והונאות, רווחת הפרט, מערכות מידע, התקשרויות ותקציבים, מבנים מסוכנים, תיירות, פינוי פסולת והטמנתה, סמים ואלכוהול, נשירת תלמידים מוסדות חינוך, פטור ממכרז ועוד.

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. צילום מתוך אתר מבקר המדינה

אנגלמן: "הדוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2022 עוסק במגוון נושאים העומדים בליבת העשייה של הרשויות המקומיות. לשלטון המקומי תפקיד מהותי בעיצוב חיי התושבים ובאספקת שירותים ממלכתיים ושירותים נוספים.


הרשות המקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה, וככזאת היא מחויבת להפעיל את סמכותה בהתאם להוראות החוק. בהתאם לחזון אנו פועלים למצֵב את ביקורת המדינה כביקורת המניעה לפעולה, ביקורת חדשנית, רלוונטית ואפקטיבית, העוסקת בתחומי הליבה של הגוף המבוקר ומתמקדת הן בנושאים בעלי אופי חברתי ובשירות לאזרח והן בסיכונים המהותיים המשפיעים על פעילות המבוקרים. זאת לצד נושאים הנוגעים למינהל תקין ולטוהר המידות. פרקי הדוח מעלים על סדר היום הציבורי ממצאי ביקורת חשובים הנוגעים למגוון תחומים".

עיריית חיפה. צילום מתוך דף הפייסבוק של העירייה

אחד הפרקים בדוח המבקר דן בהסדרת השימוש באופניים ובכלים דו-גלגליים חשמליים במרחב העירוני – 

בחודשים יוני – נובמבר 2021 ערך משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים המרכזיים שהועלו בדוח הקודם, בכל הקשור לפעולות השלטון המרכזי והשלטון המקומי, בעניין הסדרה של השימוש באופניים ובכלים דו-גלגליים חשמליים והפיקוח עליהם. בדיקות השלמה נעשו במכון התקנים הישראלי, במרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה שבמכון גרטנר (המרכז הלאומי לחקר הטראומה) ובפורום ה-15 של הרשויות המקומיות בישראל. ממצאי ביקורת המעקב העלו כי חלק מהליקויים מהדוח הקודם תוקנו, תוקנו חלקית ובחלקם לא תוקנו.

במספר רשויות, בהן עיריית חיפה, לא אישרו את יישום החוק במועצת העירייה, לא העניקו לפקחים סמכות אכיפה ולא מולאו על ידן דוחות אכיפה. עיריית חיפה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה באפריל 2022 כי התקיימו כמה ישיבות בנושא ובהן צוין כי אין תשתיות מסודרות לאופניים בעיר. עיריית חיפה הוסיפה כי קידום חקיקה ללא מתן שירות בסיסי הוא בעייתי וכי במועד התשובה מתבצעת עבודה להסדרת שבילי אופניים ולאחריה ניתן לקדם את ההיבטים החוקיים של הנושא. עוד מסרה העירייה כי בחודש האחרון צומצם מספר הפקחים בעירייה ולכן לא ניתן לתת מענה לנושא זה.

 

אופניים חשמליים. צילום אילסוטרציה: Pixbay

ניהול מערכות מידע –  השימוש במערכות מידע לניהול ענייני הרשויות המקומיות הפך עם השנים לצורך בסיסי ומחויב המציאות וחשוף לאיומי סייבר. נוסף על כך, במאגרי המידע של הרשויות המקומיות שמורים, בין היתר, נתונים אישיים של התושבים וגורמים הבאים בקשר עם הרשויות במגוון תחומים, דבר המחייב נקיטת אמצעים לאבטחת המאגרים, גם לשם הגנה על הפרטיות. ברשויות המקומיות שנבדקו הועלו ליקויים שונים בתחום הגנת הסייבר ואבטחת המידע, שמקורם, בין היתר, בהיעדר אסטרטגיה והכוונה מצד הגורמים האחראים בתחום.

בחודשים יולי-נובמבר 2021 בדק משרד מבקר המדינה את נושא ניהול מערכות המידע ברשויות המקומיות. הבדיקה נעשתה ב-8 רשויות, בהן עיריית חיפה: בתחום תוכניות עבודה בנושא מערכות מידע – נמצא בבדיקה כי עיריית חיפה גיבשה תוכניות אסטרטגיות בנושא מערכות המידע, אך לא תקצבו אותן ומשכך התוכניות לא יושמו.

בתחום תוכנית להתאוששות מאסון בהתרחש אירוע סייבר – בדק משרד המבקר ומצא כי 36 מהרשויות המקומיות (כ-61 אחוז) שהשיבו על השאלה בנושא קיום תוכנית להתאוששות מאסון, ציינו כי אין מנגנון מוסדר להמשכיות של פעילות המחשוב ברשות, בהתרחש אירוע סייבר.

בין הרשויות שנבדקו גם עיריית חיפה, בה לא הוכנה תוכנית להתאוששות מאסון. נוכח החשיבות של הכנת תוכנית להתאוששות מאסון, משרד מבקר המדינה ממליץ לכלל הרשויות לפעול להכנת תוכנית להתאוששות מאסון המתאימה לצורכי הרשות, בהתאם להנחיות מערך הסייבר. בנוסף להערות, בדוח מציין המבקר לחיוב את עיריית חיפה על כך שביצעה מבדקי חדירה או סקרי סיכונים למיפוי הסיכונים ברשות בשנים 2019 – 2021.

בתחום מניעת הונאות ומעילות – דוח המבקר מציין כי מעילות והונאות הינן סיכון מובנה בפעילות כל ארגון. בעשורים האחרונים התפתח בעולם הידע המקצועי בנושא מניעת מעילות והונאות, התגבשו עקרונות לאסדרתו וקווים מנחים לשיפור סביבת הבקרה וניהול הסיכונים. ואולם, נמצאו ליקויים באסדרה של משרד הפנים. הדבר בא לידי ביטוי בהיעדר הנחיות פעולה במכלול ההיבטים הנוגעים למניעת מעילות והונאות בנוגע לרמה הכלל-ארגונית ובנוגע לסביבת הבקרה, בחוסר בדיווח והפקות לקחים ובמיעוט של ביקורות הממוקדות בתחום זה.

הונאה. צילום אילוסטרציה: פיקסאביי

הונאת סייבר. צילום אילוסטרציה: Pixabay

מנגנוני דיווח והפקת לקחים – 21 הרשויות שנבדקו התבקשו למסור דיווח למשרד מבקר המדינה על מעילות והונאות שהתרחשו אצלן ונחשפו בתקופה שבין ינואר 2015 למאי 2021. 14 רשויות דיווחו על 21 מקרי מעילות והונאות שנחשפו. 8 רשויות דיווחו על מקרה בודד ו-6 רשויות דיווחו על יותר ממקרה אחד. עלה כי 7 מקרים היו במסגרת פעילות אגפי החינוך וכי 5 מעילות בתחום ניהול המלאי של הרשות המקומית והשאר במגוון תהליכים. 9 מתוך 21 מקרי המעילות שנחשפו ועליהן דיווחו הרשויות, היו בסכום הגבוה מ-50 אלף שקלים ושני מקרים היו בסכום של 1.2 מיליון שקלים ומעלה. הסכום המצטבר של כלל המקרים שנחשפו ודווחו נאמד בכ-6 מיליון שקלים.

בחודשים אפריל 2021 עד ינואר 2022 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות למניעת מעילות והונאות ב-21 הרשויות המקומיות שמנהלות את התקציבים הגדולים ביותר, ביניהן עיריית חיפה, בה התקיימה גם ביקורת עומק על פעולות פרטניות למניעת הונאות ומעילות בתהליכי ליבה בחמישה תחומים:

בביקורת בארבע העיריות נמצאו ליקויים כמו מיעוט ביקורות של משרד הפנים ושל מבקרי הרשויות בנוגע למניעת מעילות והונאות. כמו כן נמצא כי ככלל, העיריות שנבדקו לעומק מיישמות בקרות מונעות ומאתרות בתחומים שנבדקו, אולם יש תהליכי עבודה פרטניים שנדרש לשפרם, להוסיף בקרות פרטניות ולהדק כמה מהבקרות. כנאמנות של הציבור, הרשויות המקומיות מחויבות לנהל את ענייניהן הכספיים ואת נכסיהן בזהירות ולפעול לשמור על שלמות הנכסים ועל כספי הציבור. על משרד הפנים לפעול לאסדרה כוללת של הנושא ועל הרשויות המקומיות לגבש מדיניות בנושא וליישם פעולות ובקרות למניעת מעילות והונאות ולשמירה על כספי הציבור.

מניעת מעילות והונאות הקשורות בתשלומים לספקים –  נמצא כי אין הנחיות של משרד הפנים לניהול תהליך התשלום לספקים ולבקרות הנדרשות למניעה של מעילות והונאות. משרד הפנים עסק, במסגרת הביקורות שהוא עשה, בהיבט אחד בלבד והוא אי עריכת התאמת חשבונות עם בנקים, חברות כרטיסי אשראי וספקים עיקריים, מבין מגוון ההיבטים המרכיבים את תהליך ההתקשרות עם ספק.

עוד נמצא כי הרשויות המקומיות שנבדקו לעומק, ביניהן עיריית חיפה, פועלות באמצעים שונים כדי לצמצם את הסיכונים בנושא, אך יש פעולות ובקרות מונעות, מתריעות ומאתרות, שמומלץ ליישם, למשל יישום רוטציות בין בעלי תפקידים,  הוספת בקרות ממוחשבות על הנתונים של ספקים למניעת כפילות או התקשרויות לא תקינות ויצירת ממשק בין המערכות הכספיות והלוגיסטיות.

מניעת מעילות והונאות הקשורות בניהול ההון האנושי –  ארבע הרשויות שנבדקו לעומק, בהן עיריית חיפה מיישמות בקרות המאפשרות לצמצם סיכוני מעילות והונאות בניהול ההון האנושי. עם זאת, יש פעולות ובקרות חסרות. לדוגמה: ישנם עובדים שניתנה להם הרשאה גורפת לטפל בכל הנתונים של עובדי הרשות ודבר זה מגביר את החשיפה לסיכון מעילה; הרשויות אינן נוהגות לקיים רוטציות בין תפקידים בשל קשיים ארגוניים ואינן מחייבות עובדים בתפקידים רגישים לצאת לחופשות רציפות; הבקרות על הזנת הנתונים בעת פתיחת כרטיס עובד חדש אינן מיטביות וחסרות בקרות על שינויים בקובצי אב של עובדים וגמלאים ועל תהליכי גריעת עובד ממערכות המחשוב.

מניעת מעילות והונאות. אילוסטרציה. צילום: דוברות המשטרה

מניעת מעילות והונאות הקשורות בתשלומי שכר –  ברשויות שנבדקו לעומק נמצא כי ככלל, הן מיישמות בקרות המאפשרות למנוע סיכוני מעילות והונאות בתשלומי שכר לעובדים. יחד עם זאת בעיריית חיפה אין מחלקת בקרת שכר נפרדת והבקרה מבוצעת על ידי עובדים במחלקת השכר. כמו כן, חשבי שכר יכולים גם להזין זכאויות לעצמם ולקרובי משפחתם העובדים בעירייה ולא מבוצעות בקרות לאיתור שינויים לא תקינים שנעשו בקובצי-האב של נתוני העובדים המופקים במחלקת משאבי אנוש.

מניעת מעילות והונאות הקשורות בחיוב ארנונה ובגבייתה –  ככלל, הרשויות שנבדקו לעומק מיישמות בקרות המאפשרות למנוע סיכוני מעילות והונאות בנושאי ארנונה. כך למשל, כולן דיווחו כי הן בוחנות מדי תקופה את ההתאמה בין קודי הסיווג המופיעים במערכות המחשוב ובין הקבוע בצו הארנונה שלהן ומחייבות כי שני בעלי תפקידים שונים לפחות יהיו מעורבים בשינוי סיווג הנכס, מחיקת חובות או השבת כספים שנגבו ביתר. עם זאת, במקצת התהליכים הבקרות אינן מספקות: עיריית חיפה אינה מבצעת בקרות אנליטיות על מספר השינויים שנעשו בנכסים בעיר כדי לאתר פעולות חריגות וחשדות למעילות.

מניעת מעילות והונאות בניהול המצאי העירוני- עיריית חיפה אינה יכולה לשייך במערכות המחשוב הייעודיות את פריטי המצאי לעובדים שקיבלו אותם. הדבר חשוב במיוחד בתקופת מגפת הקורונה שכן לחלק ניכר מהעובדים הושאלו מחשבים ניידים משום שהם עברו לעבוד מרחוק. כמו כן נמצא כי עיריית חיפה אינה מיישמת בקרות אנליטיות על אובדנים של מצאי.

המלצות הדוח: ביצוע סקר סיכונים על ידי מבקרי הרשויות והנהלות הרשויות – על מבקר עיריית חיפה לערוך סקר סיכונים כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

היערכות כלל-ארגונית למניעת מעילות והונאות –  משרד מבקר המדינה ממליץ לכלל הרשויות למנות גורם אחראי לנושא, כתיבת נוהל ייעודי לעיגון מדיניות בנושא, גיבוש תוכנית הדרכה כלל-ארגונית וייעודית בנושא, הפעלת אמצעי לדיווח אנונימי (קו חם) להנהלת הרשות על חשדות למעילות והונאות ויידוע העובדים על כך, יישום, ככל הניתן של מנגנוני רוטציה בתפקידים שליבת עיסוקם היא ניהול כספים, משאבים ונכסים של הרשות וביצוע ביקורות פתע בנושאים מהותיים.

מניעת מעילות והונאות הקשורות בתשלומים לספקים – משרד המבקר ממליץ בדוח כי עיריית חיפה תמפה את כלל הבקרות המבוצעות בתחום התשלום לספקים ותפעל לתיקון הליקויים שנמצאו בביקורת כמו למשל דרישה לבקרה של שני בעלי תפקידים על הזנת נתונים בפתיחת כרטיס ספק, הוספת בקרות ממוחשבות על נתוני הספקים לאיתור כפילויות ולמניעת התקשרויות לא תקינות ויצירת ממשק בין המערכות הכספיות והלוגיסטיות.

בניין עיריית חיפה מואר באדום. צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

 

מניעת מעילות והונאות הקשורות בניהול ההון האנושי – דוח המבקר ממליץ לעיריית חיפה, לגבש נהלים פנימיים או הנחיות בנוגע לבקרות החסרות בתהליכי ליבה ולשמור על עקרון הפרדת התפקידים באמצעות צמצום ההרשאות הגורפות של עובדים; כמו כן מומלץ להנהיג חובת יציאה לחופשה רציפה לעובדים בתפקידים רגישים ולשפר את הבקרות על תהליך פתיחת כרטיס עובד.

מניעת מעילות והונאות הקשורות תשלומי שכר – עוד מומלץ לעיריית חיפה לפעול לשמירה על עקרון הפרדת התפקידים, כך שחשבי שכר לא יוכלו להזין זכאויות שכר לעמיתיהם בחשבות או לשנות פרטים לעובדים שהעסקתם ברשות הסתיימה בעירייה. מומלץ אף כי חשבים לא יוכלו להזין זכאויות לעצמם ולקרובי משפחתם העובדים בעירייה וכן ליישם בקרות לאיתור שינויים לא תקינים שנעשו בקובצי-האב המופקים במחלקת משאבי אנוש.

מניעת מעילות והונאות הקשורות בחיובי ארנונה ובגבייתה –  מומלץ כי עיריית חיפה תיישם בקרות אנליטיות על מספר השינויים שנעשו בנכסים.

מניעת מעילות והונאות בניהול המצאי העירוני – מומלץ לעיריית חיפה לשייך במערכות המחשוב את פריטי המצאי לעובדים שקיבלו אותם וליישם בקרות אנליטיות על אובדנים של מצאי.

טיפול בתופעות סמים ואלכוהול. אומדן משרד הרווחה עמד על 120 אלף אנשים הממוקמים על רצף השימוש בסמים ובאלכוהול בישראל, בשנת 2020, מספר המוכרים לרשויות המקומיות ולגורמי הטיפול עמד על 26,549 ומספר המטופלים בכלל היחידות לטיפול בהתמכרויות ברשויות עמד על 15,243 בשנה זו, מתוכם 929 בני נוער.

הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים לא פעלו למיפוי ואיסוף נתונים על היקף תופעות הסמים והאלכוהול ולמעשה אין לאף גורם במדינה מסד נתונים שלם ועדכני.

הרשויות לא פעלו למיפוי ואיסוף נתונים על היקף תופעות הסמים והאלכוהול. צילום אילוסטרציה דוברות המשטרה

בחודשים מאי – אוקטובר 2021 בדק משרד מבקר המדינה את טיפול הרשויות המקומיות בתופעות הסמים והאלכוהול בתחומן.

מיפוי נתוניםעיריית חיפה לא פועלת באופן סדור להשלמת הנתונים במטרה להקים בסיס מידע מלא ומעודכן על המשתמשים בסמים ואלכוהול בתחומן.

תקציב הרשות הלאומית שהועבר לרשויות המקומיות – הקיצוץ בתקציב שהועבר לרשויות המקומיות עקב היעדר תקציב מדינה, הביא לכך שלרשויות המקומיות לא היה תקציב לפעילויות בשנים 2020-2019 והן נותרו עם תקציב להחזקת כוח האדם בלבד. עיריית חיפה המדורגת במדד חברתי-כלכלי גבוה, שילמה מתקציבה כדי לשמר את כוח האדם העוסק בהתמודדות עם התופעות.

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים – בעיריית חיפה לא התכנסה הוועדה בתדירות הנדרשת על פי הדין.

איתור סמים בתחומי בית הספר – בשני בתי ספר בחיפה לא מונו מבס"ים, מובילים בית ספריים, מטעם משרד החינוך, שתפקידם לרכז את הטיפול בנושא טבק, אלכוהול וסמים בתחומי בית הספר.

סמים. צילום אילוסטרציה: פיקסאביי

סמים. צילום אילוסטרציה: פיקסאביי

אכיפה על מכירת משקאות וחומרים מסוכנים בפיצוציות – הביקורת העלתה כי בעיריית חיפה לא בוצעו פעולות פיקוח ואכיפה של דיני רישוי עסקים בתחום הסמים והאלכוהול בתחומה והעירייה הסתפקה בפעולות האכיפה בתחום זה לביצוע בידי המשטרה. על עיריית חיפה, לאכוף את דיני רישוי עסקים בתחומה ולבצע פעולות פיקוח ואכיפה על מכירת משקאות וחומרים מסוכנים בפיצוציות בתחומן.

ניהול התיירות –  בביקורת משרד מבקר המדינה עלה כי ניהול תחום התיירות במספר רשויות מקומיות אינו מוסדר. כמו כן, קיימים פערים בין העיריות שנבדקו ברמת הניהול, בהיקפו ובעקביותו. אלו נקודות התורפה של המצב הקיים: היעדר סמכויות וחוסר בהירות של מנגנוני התיאום בין הגורמים הנוגעים בדבר, היעדר תכנון ארוך טווח ורמה ירודה של התחזוקה והניקיון של אזורי התיירות.

בחודשים יוני 2021 – ינואר 2022 ערך משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא ניהול התיירות בעיריית חיפה: ממצאי הביקורת מתייחסים לשנים 2017 – 2021. הביקורת התמקדה בבדיקת נושאים אלו: מנגנוני ניהול התיירות ברשויות המקומיות, פעולות שיווק ומיתוג, השירות לתייר, היערכות לחירום ומצב הניקיון והתחזוקה של אזורי התיירות.

מנגנון ניהול התיירות ברשויות המקומיות-  בעיריית חיפה פועלת עמותת תיירות עירוניות לצד פעילות של עוד גורמים. בשל המבנה הארגוני של העירייה וחלוקת הסמכויות בה לבין התאגידים העירוניים שלה, גופי הניהול לא מתכללים את כל הפעילות בתחום ואין להם סמכויות בכל הנושאים הרלוונטיים לפיתוח התיירות ובפרט בנוגע לתחזוקת האתרים, לשדרוגם ולניקיונם, נושאים המצויים בסמכותן של יחידות אחרות בעיריות.

הקמת ועדת תיירות ופעילותה – מועצת עיריית חיפה לא בחרה ועדת תיירות.

תוכניות אב ברשויות המקומיות – לעיריית חיפה אין תוכנית אב לתיירות לשנים הקרובות. כמו כן, לגבי התוכניות הקיימות נמצא כי רמתן אינה אחידה. התיירות בתכנון המתארי המקומי – לעיריית חיפה יש תוכנית מתאר כוללנית שאושרה ב-2019.

מדידת האפקטיביות של פעולות השיווק – עיריית חיפה מודדת את האפקטיביות של פעולות שיווק שהיא מבצעת. סקרי שביעות רצון – עיריית חיפה לא ערכה סקרים כאלו, אף שיש בכוחם לנטר את הנושאים הטעונים שיפור או שימור.

הנגשת אתרי המרשתת –  אתר המרשתת התיירותית של עירית חיפה לא הונגש באופן מלא לאנשים עם עיוורון כנדרש בחקיקה. כמו כן, נמצאו ליקויים במידע ובאפשרות לקבל מענה טלפוני בתחום ההנגשה בכלל. הדבר פוגע ביכולתם של אנשים עם מוגבלויות לממש את זכותם לשוויון. עיריית חיפה ערכה את האתר בשתי שפות לפחות, אך לא בשפה הערבית.

היערכות לטיפול בתיירים במצבי חירום –  לעיריית חיפה היו תיקי היערכות לטיפול בתיירים במצבי חירום, אך קיימים בהם חוסרים נקודתיים של פריטי מידע נדרשים, כגון רשימת האמצעים שעומדים לרשות העירייה: כלי רכב, עלונים ואמצעי הסברה לתיירים.

רמת התחזוקה והניקיון של אזורי התיירות –  ממשלת ישראל והרשויות המקומיות שנבדקו השקיעו בפיתוח אזורי התיירות בשמונה השנים האחרונות כ-670 מיליון שקלים. אל מול השקעה זו נמצאו ליקויי תחזוקה ורמת ניקיון נמוכה. ניטור מספר פריטי הפסולת בסיורים באזורי התיירות מצביע על כך שבשש מתוך הערים שנבדקו, כולל חיפה, נמצאו פריטי פסולת פזורים בכמות רבה יחסית לנדרש במצב נקי (שבו אין פריטי פסולת כלל או יש פריטים ספורים). בחיפה נמצאו- 14 פריטים בממוצע לכל 100 מטר ו-10 מפגעי ניקיון בולטים.

המלצות הדוח: דוח משרד מבקר המדינה ממליץ לעיריית חיפה להכין תוכנית אב לתיירות בתחומה לשנים הקרובות. מוצע שהתוכניות יעסקו במכלול ההיבטים, לרבות היערכות למשברים ולעתות חירום, מנגנוני תיאום בין הגורמים השונים ומנגנון עדכון, דיווח ובקרה על יישום התוכנית.

סקרי שביעות רצון – מומלץ לעיריית חיפה לעשות סקרי שביעות רצון בקרב תיירים ומבקרים בעיר כדי לנטר את הנושאים הטעונים שיפור או שימור ולהפיק לקחים. מוצע לשקול כי הסקרים יתייחסו גם לתיירים שלא הגיעו ללשכות המידע או לסיורים.

רמת התחזוקה והניקיון של אזורי התיירות –  מוצע לעיריית חיפה למפות את מצב הניקיון והמפגעים באזורי התיירות ולנצל את תקופת המשבר כדי לשפר את מצב התחזוקה של אזורים אלו ואת חזותם. מוצע לעיריות שנבדקו לקיים למידת עמיתים בנושא, להפיק לקחים מהניסיון המשותף ולבחון יחד דרכים אפקטיביות לשיפור חזות המרחב הציבורי בכלל ואזורי התיירות בפרט, כדי שהמשאבים שהעיריות משקיעות בנושא יישאו פרי.

 
משאל גולשים ניוז חיפה והקריות

האם אתם נוהגים להזמין אוכל ובאיזו דרך?

צפה בתוצאות

Loading ... Loading ...
אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בלוקאל פוליטי