X

מבקר המדינה: ליקויים בטיפול עיריית קריית ים במבנים מסוכנים

דוח הביקורת בשלטון המקומי שפורסם אתמול מצא כי עיריית קריית ים פועלת ללא נוהל טיפול במבנים מסוכנים, לא ביצעה סקר מבנים מסוכנים ולא הכינה תוכניות עבודה לאיתור מבנים מסוכנים

מבנים מסוכנים מסכנים חיי אדם. אומדן מספר יחידות הדיור שנבנו לפני שנת 1980, שייתכן שאינן עומדות בתקן לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה נכון לשנת 2021, עומד על 610 אלף.

שיעור יחידות הדיור שניתנו להן היתרים בישראל, מכוח תמ"א 38 עד לשנת 2020, יחסית למספר יחידות הדיור שנבנו לפני שנת 1980, עומד על שבעה אחוז. 34 רשויות מקומיות שנבדקו לא ערכו מיפוי של מבנים או של שכונות, העלולים להיות מסוכנים.


מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. צילום מתוך אתר מבקר המדינה


מבקר המדינה בדק ומצא כי חוק העזר לטיפול במבנים מסוכנים, שפרסם משרד הפנים לפני 50 שנה (1972) אינו מפורט. עם זאת, משרד הפנים לא עדכן חוק זה ולא פרסם חוק עזר חדש מומלץ לשימוש הרשויות המקומיות.

מתוך 208 הרשויות המקומיות במדינה שיש להן חוק עזר בנושא מבנים מסוכנים, לכ-86 אחוזים יש חוקי עזר ישנים ולא עדכניים, שנחקקו לפני 2010. בין העיריות שבהם חוקי עזר ישנים – קריית ים, באר שבע, בת ים, ותל אביב.

נמצאו פערים בהגדרות בסיסיות, המעידים על פערים בין הרשויות המקומית לגבי אופן טיפולן במבנים מסוכנים ולגבי הזכויות והחובות החלות על תושבי הרשות המקומית שבהחזקתם או בבעלותם מבנים מסוכנים.

עיריית קריית ים. צילום: דורון גולן

אין נוהל לטיפול במבנים מסוכנים בעיר. עיריית קריית ים. צילום: דורון גולן

מהדוח עולה כי לעיריית קריית ים אין נוהל בנושא מבנים מסוכנים. הוועדה המקומיות לתכנון ולבנייה קריות לא קיימה דיונים בנושא מבנים מסוכנים. מועצת עיריית קריית ים קיימה רק דיון יחיד בנושא, לאחר קריסת המבנה בחולון.

עוד נמצא בביקורת כי משרדי הפנים והשיכון לא הנחו את הרשויות המקומיות לבצע סקר מבנים. מתוך 40 רשויות שנדגמו בשאלון, 35 רשויות לא גיבשו תוכניות עבודה לאיתור מבנים מסוכנים ולטיפול בהם.

עיריית קריית ים לא ביצעה סקר מבנים מסוכנים ולא הכינה תוכניות עבודה לאיתור מבנים מסוכנים. יתרה מזו, אין לגורמי השלטון המרכזי שנבדקו – משרד הפנים, משרד השיכון, מינהל התכנון והרשות לאכיפה במקרקעין – מיפוי של האזורים עם פוטנציאל של מבנים בסיכון, ואין גם נתונים על אודות המבנים שהוכרזו על ידי הרשויות המקומיות כמבנים מסוכנים ועל סטטוס הטיפול בהם.

שכונת יוספטל בקריית ים. צילום: דורון גולן

מבני מגורים בשכונת יוספטל בקריית ים. צילום: דורון גולן

עיריית קריית ים לא קבעה קריטריונים מפורטים להכרזה על "מבנה מסוכן" בתחום שיפוטה. עיריית קריית ים לא הכריזה על שום מבנה בתחומה כמבנה מסוכן, אלא שלחה מכתבי התראה לבעלי מבנים מסוכנים ולא ניהלה מעקב אחר הטיפול.

כמו כן, אין בידי עיריית קריית ים נתונים מרוכזים על מכתבי ההתראה ששלחה.  עיריית קריית ים לא העבירה תיקים לטיפול התביעה העירונית. עיריית קריית ים לא הטילה קנסות על בעלי מבנים מסוכנים שלא תיקנו את הליקויים הנדרשים.

בביקורת עלה כי משרד החינוך לא קבע חובה לבדוק את יציבותם של מבני החינוך מפעם לפעם, בפרט – כתלות בגיל המבנים – אף על פי שבאים בשעריהם מאות ילדים מדי יום ביומו.

פינוי הדיירים מבניין מגורים ברחוב פנחס ספיר בקריית ים. צילום רשתות חברתיות לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים

פינוי דיירים מבניין מגורים ברחוב פנחס ספיר בקריית ים. צילום רשתות חברתיות לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים

בנוסף, שום רשות מארבעים הרשויות שנדגמו אינה מסייעת במענק לתושבים לצורך תיקון ליקויים במבנה מסוכן, ו-37 רשויות מתוך 40 הרשויות שנדגמו אינן מסייעות במתן הלוואות.

עיריית קריית ים לא הקימה קרן ייעודית לסיוע לבעלי דירות במימון עבודות השיפוץ ובתיקון הליקויים במבנים מסוכנים, למשרד השיכון ולמשרד הרווחה אין תוכניות ייעודיות שנועדו לסייע לבעלי דירות להסיר סכנות מבתיהם או לסייע לדיירים שנאלצו להתפנות מבתיהם.

המבקר אנגלמן ממליץ כי משרד השיכון יערוך מיפוי ארצי של המבנים עם סכנות בטיחותיות, לרבות מבנים שהוגדרו על ידי הרשויות המקומיות כמסוכנים, ויפעל לגיבוש תוכנית רב-שנתית כלל-ארצית לטיפול במבנים אלה, בייחוד באזורי הפריפריה, לשם קידום הטיפול בהם.

על הצוות הממשלתי המקצועי להמשיך בפעילויותיו לקידום הנושא ובקביעת המדיניות שתסדיר את פעולות הרשויות המקומיות ובעלי הנכסים לטיפול במבנים מסוכנים, לרבות הסיוע לאוכלוסיות ראויות לקידום, בפרט באזורי הפריפריה, שכן ריכוז של דיירים כאלה במבנים מסוכנים מעצים את הקושי שבהתמודדות עם מסוכנוּת המבנה ועם הסרת המפגעים.

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בקרית ים