X

עורך דין הוצאה לפועל בחיפה והסביבה, עו"ד שי דנה, מסביר על המונחים בסיסיים בהוצאה לפועל

מפעילות של כ-20 שנים ויותר כעורך דין הוצאה לפועל בחיפה / עורך דין פשיטת רגל בחיפה, מצאתי כי לעיתים קיים אצל חייבים בהוצאה לפועל חוסר ידע בקשר למונחים הבסיסיים ביותר בתחום ההוצאה לפועל

 

במאמר זה אסביר חלק ממונחי הבסיס בהוצאה לפועל בקשר לחובות כספיים הנובעים משטר, המחאה שלא כובדה ע"י הבנק או פסק דין כספי.

עורך דין הוצאה לפועל בחיפה והסביבה מסביר על האזהרה בהוצאה לפועל

לאחר שנפתח כנגד חייב תיק הוצאה לפועל, אמורה לשכת ההוצאה לפועל לשלוח  לחייב טופס "אזהרה". כשמו כן הוא – הטופס מזהיר את החייב בדבר החוב שלו, ומפרט עבורו  מה עליו לעשות כדי להסדיר את החוב בדרכים שונות. בתוך חמישים ימים מרגע שנמסרה לידיו האזהרה, על החייב לבצע אחת מהפעולות הבאות : באפשרותו לשלם את החוב כולו באופן שנרשם בפסק הדין (או בצ'ק).

אפשרות שניה: לשלם את החוב שנפסק בדרך של תשלומים אשר מפורטים בהוראת התשלום (הוראת התשלום מצורפת לאזהרה).

במידה ואין באפשרותו של החייב לפעול באחת הדרכים אשר פורטו למעלה,  עליו  להגיש "בקשה לצו תשלומים" ובה עליו לפרט את מצבו הכלכלי ולציין בין היתר, מהו הסכום החודשי אשר באפשרותו לשלם. רצוי שהבקשה תנוסח ותוגש ע"י עורך דין הוצאה לפועל בחיפה או עורך דין פשיטת רגל בחיפה אשר מתמחה בתחום.

אם גם אפשרות זו חסומה בפני החייב, כלומר : הוא לא יכול לשלם את החוב (גם לא בתשלומים), אז עליו להגיע פיזית ללשכת ההוצאה לפועל (בד"כ: בתוך 51 יום מהמועד שהאזהרה הומצאה לידיו), ולהגיש את המסמכים מפורטים באזהרה.

אם חייב קיבל לידיו אזהרה, אבל לא ביצע אף אחת מהפעולות שפורטו למעלה, הוא עלול  להיות מוכרז ע"י ההוצאה לפועל כ"חייב משתמט מתשלום חובותיו" ובמקרה כזה ניתן יהיה לדרוש מגופים שונים המחזיקים במידע עליו למסור מידע כלכלי לגביו, בלא הסכמתו ותוך פגיעה בפרטיותו. עם קבלת המידע מהגורמים השונים ניתן יהיה  להטיל עליו הגבלות מסוימות ואף לנקוט כנגדו בהליכי הבאה ומאסר.

יש לציין כי מבלי שבוצעה מסירה מלאה של האזהרה לידיו של החייב, לא ניתן יהיה לפעול נגדו בהליכי הוצאה לפועל. מן הצד השני –  סירוב של החייב לקבל אזהרה לידיו או לחתום על קבלתה (למשל, משליח או פקיד הדואר) – ייחשב כמסירה מלאה של האזהרה לידיו. כך גם במקרה בו התייצב החייב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל, או אם הגיש בקשה עם פרטיו לתיק ההוצאה לפועל.

עורך דין הוצאה לפועל בחיפה מסביר על בקשת חייב לקבלת צו תשלומים :

חייב שאינו יכול לעמוד בתשלומים החודשיים שקבע לו ראש ההוצאה לפועל בתיק הוצאה לפועל מסויים, רשאי להגיש בקשה לשלם את החוב בתיק בתשלומים מופחתים. רצוי שהבקשה תוגש ע"י עורך דין  הוצאה לפועל בחיפה – במקרה כזה גדלים משמעותית הסיכויים שהבקשה תתקבל.

יש לשים לב שבקשת הפריסה כפופה לגובה החוב בתיק: אם גובה החוב בתיק מתחת ל-100,000 ₪ – אפשר  לבקש פריסה  לעד 36 תשלומים.

לעומת זאת, אם גובה החוב מעל מאה אלף ₪ – אפשר לבקש פריסתו של החוב לעד 48 תשלומים.

חשוב לדעת שלראש ההוצאה לפועל יש שיקול דעת להאריך את התקופות הנ"ל ב-3 שנים נוספות. הארכה מעבר ל- 3 שנים נוספות מבוצעת רק אם הזוכה הסכים לכך.

חייב שסכום החוב שלו פחות מחמישים אלף ₪ רשאי לשלם את החוב לפי הסדר תשלומים מיוחד (שכולל תשלומים חודשיים מופחתים), אך בכפוף לכך ששילם את התשלום הראשון בתוך ארבעים וחמישה יום מהמועד בו נמסרה האזהרה לידיו. תשלום לפי הסדר תשלומים מיוחד יקנה לחייב ריביות מופחתות, עיכוב של ההליכים והפחתת שכר הטרחה שמקבל עוה"ד המייצג את הזוכה על פי החוק.

כאשר סכום החוב הכולל של החייב כבר מגיע לחמישים אלף ₪ ויותר מכך, עליו לפנות למשרד עורך דין הוצאה לפועל בחיפה אשר יבדוק בין היתר האם רצוי להמשיך ולטפל בחובות במסגרת ההוצאה לפועל בלבד או שיש להגיש בקשה לפי חוק חדלות פירעון (קיימים יתרונות וחסרונות בכל אחד מההליכים, וזאת בהתאם לגובה החובות הכולל, קיומם של נכסים וכו').

 

עורך דין פשיטת רגל בחיפה מסביר על איחוד תיקים : הגבלת אמצעים או מוגבל באמצעים

בעבר, חייב שהיו פתוחים כנגדו מספר תיקי הוצאה לפועל היה יכול לפנות ולבקש איחוד של כל התיקים לתיק אחד בלבד, ועל הכרזתו כ"חייב מוגבל באמצעים" וקביעת תשלום חודשי נמוך. בשנת 2019 תוקן החוק ואפשרות זו בוטלה. לכן כיום האפשרות היחידה לבקש איחוד תיקים בהוצאה לפועל, כרוכה בהתחייבות של החייב לעמוד בתשלום 3% מסך כל  חובותיו (בכל תיקי ההוצאה לפועל שפתוחים כנגדו), מדי חודש. חישוב מהיר יראה שאם לחייב יש בהוצאה לפועל חוב כולל בסכום העולה על כמה עשרות אלפי ₪, אז  תשלום חודשי של 3% יהיה גבוה מדי עבור רוב החייבים (לדוגמה: חוב כולל של 70,000 ₪, יצריך תשלום חודשי של 2,100 ₪). כמו שצוין למעלה, במקרה כזה יש לשקול פנייה לעורך דין חדלות פירעון בחיפה.

איחוד תיקים לא יכלול את התיקים  הבאים : תיק בענין שהוא לא  כספי (לדוגמה- תיק בו מממשים נכס משכנתא), תיק חוב מזונות, או התנגדות לביצוע שטר שהועברה לביהמ"ש.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להענות לבקשת האיחוד או לדחות אותה, למשל: אם נוכח לדעת שהחייב לא יוכל לעמוד בתשלום חודשי של 3% מדי חודש. בנוסף לכך הוא רשאי גם לקיים לחייב חקירת יכולת.

מה קורה במצב בו ניתנה החלטה על איחוד תיקים, אך לאחר מכן נפתח תיק הוצאה לפועל נוסף כנגד החייב ? במקרה כזה, יש להודיע לרשם ההוצאה לפועל והוא יורה על צירוף התיק הפרטני לתיק האיחוד (וייתכן שגם יורה להגדיל את התשלום החודשי בהתאם).

בכל מקרה, מומלץ לפנות לעורך דין הוצאה לפועל בחיפה אשר מומחה בתחום, וזאת כדי לבחון את כל החלופות ולהמליץ על הפתרון המתאים ביותר.

קרדיט תמונה: freepik

עורך דין הוצאה לפועל בחיפה מסביר על בקשה בטענת "פרעתי" :

חייב אשר טוען שמילא אחר פסק הדין (או חיוב כלשהו אשר כלול בפסק הדין), או  שטוען שאינו חייב יותר למלא אחרי פסק הדין, רשאי להגיש "בקשה בטענת פרעתי". דוגמה לכך: אם פסק הדין מורה על תשלום עשרת אלפים ש"ח והחייב שילם סכום זה במלואו. עוד דוגמה לחוב שנפרע ומצדיק הגשת בקשה כזו : פסק הדין קובע תשלום מזונות לילד עד גיל שמונה עשרה, והילד כבר הגיע לגיל 18 כאשר כל  תשלומי המזונות החודשיים עד אותו מועד שולמו ע"י החייב.

בקשה בטענת פרעתי חייבת להיתמך בראיות מתאימות אשר יראו שפסק הדין קוים על ידי החייב או שהחוב לפי פסק הדין, נפרע על ידי החייב. רצוי שהבקשה תנוסח ע"י עורך דין הוצאה לפועל בחיפה, כדי להגדיל את סיכויי קבלתה ע"י הרשם.

עד להחלטה הסופית בבקשת החייב רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על עיכוב הליכים, אבל ראש ההוצאה לפועל יעכב את ביצוע פסק הדין רק אם נוכח לדעת שיש הצדקה  לעיכוב ההליכים וכמו כן התרשם שהבקשה נתמכת ע"י ראיות ראשוניות מתאימות.

אם החליט ראש ההוצאה לפועל על עיכוב ביצוע של פסק הדין, הוא רשאי  גם להורות לחייב להפקיד ערובה (סכום כספי) וזאת כדי להבטיח את קיום פסק הדין בעתיד.

עורך דין הוצאה לפועל בחיפה מסביר על התנגדות לביצוע השטר :

זוכה אשר מחזיק בשטר (למשל: שטר חוב או המחאה) אשר לא נפרע, רשאי להגיש אותו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל, ממש כאילו מדובר בפסק דין של בית המשפט.

האדם שצריך לפרוע את השטר (החייב) רשאי להגיש להוצאה לפועל התנגדות לבקשת הביצוע של הזוכה. התנגדות כזו עשויה "להתגלגל" לבית המשפט ולהוות בסיס להגנתו של החייב בבית המשפט., ולכן חיוני שינסח אותה עורך דין הוצאה לפועל בחיפה, המומחה בתחום.

החייב צריך להגיש את ההתנגדות בתוך 60 יום ממועד קבלת האזהרה לידיו. להתנגדות עליו לצרף תצהיר שיפרט את העובדות ונימוקי ההתנגדות (על פי פסיקת בתי המשפט לא ניתן להסתפק בהתנגדות סתמית אלא יש לנסח את ההתנגדות בפירוט רב).

עם הגשת ההתנגדות במועד, יעכב רשם ההוצאה לפועל את הליך הביצוע ויעביר את בירור הענין לבית המשפט. בית המשפט יידון בהתנגדות ממש כמו בקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר. בית המשפט יחליט בהתנגדות לאחר שהחייב ייחקר בפניו, אבל בית המשפט רשאי גם לוותר על חקירה כזו ולהחליט בלעדיה. אם התרשם בית המשפט שלחייב קיימת הגנה, תינתן לחייב הזכות להגיש כתב הגנה ובמקרה כזה יימשך ההליך כמו תביעה כספית רגילה. אם מתרשם בית המשפט שמדובר ב"הגנת בדים" (כלומר: הגנה חסרת בסיס וחסרת סיכוי להתקבל), הוא ידחה את ההתנגדות ואז יימשך הליך הביצוע  בהוצאה לפועל.

עורך דין הוצאה לפועל בחיפה מסביר על המסלול המקוצר בהוצאה לפועל:

בקשה לביצוע פסק דין כספי או חיוב כספי אחר (למשל המחאה או שטר חוב), עד לסכום של 25,000 ₪, אפשר לבצע במסלול המקוצר. ישנם כמה חריגים שאותם לא ניתן לבצע במסלול המקוצר: בקשה למימוש משכנתא, פסק דין למזונות, אם החייב נמצא באיחוד תיקים, או במקרה בו סך החובות של החייב גבוה ממאה אלף ₪.

ביצוע של חיוב במסלול המקוצר יסתיים אם יתרחש אחד מהמקרים הבאים: אם הזוכה מבקש להעביר את התיק למסלול רגיל, אם עברו תשעה חודשים מממועד המצאת האזהרה לחייב, או  אם רשם ההוצאה לפועל החליט שאין כל תועלת בהמשך ההליכים כנגד החייב. עם זאת, אם החייב ממשיך ומשלם את החוב בתשלומים אשר נקבעו עבורו, לא יסתיים החיוב במסלול המקוצר.

אם הסתיים החיוב במסלול מקוצר ועדיין החוב לא נפרע באופן מלא, על הזוכה להודיע ללשכת ההוצאה לפועל האם הוא מבקש שהתיק ייסגר או שהוא מבקש להעבירו למסלול הרגיל.

עורך דין הוצאה לפועל מסביר על הוצאה לפועל במסלול מזונות:

כשניתן פסק דין למזונות על ידי בית המשפט לענייני משפחה (או בית הדין הרבני), יכול/ה הזוכה לבחור האם לפתוח תיק הוצאה לפועל במסלול הרגיל של התיקים, או ב"מסלול מזונות".

ב"מסלול מזונות" יינקטו ההליכים בדרך כלל ביוזמת לשכת ההוצאה לפועל, לפי כללים שיקבע מנהל ההוצאה לפועל וזאת בשל החשיבות הרבה שמייחס המחוקק לגביית חוב מזונות.

זוכה אשר הגיש/ה בקשה לביצוע במסלול מזונות מחויב/ת לדווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל סכום כסף  שהתקבל בידיו/ה על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה. כמו כן, קיימת חובה לדווח על כל שינוי בגובה החוב או בנסיבות המשפיעות על גובהו. דיווח כזה יש למסור ללשכה בתוך 7 ימים (כלל הדיווח הזה חל גם על החייב עצמו, ואם לא יקיים אותו עלול הדבר  לפגוע בו בהמשך : לאחר שפירע את החוב במלואו, הוא יתקשה להוכיח את העברת כל הסכומים שביצע מחוץ ללשכת ההוצאה לפועל, אם הם לא נרשמו בתדפיסי ההוצאה לפועל).

עורך דין הוצאה לפועל בחיפה מסביר על קבלת סכומים בתיק ההוצאה לפועל:

הדרך המועדפת לשלם לזוכה בתיק ההוצאה לפועל, היא ע"י הפקדה ישירה לתיק ההוצאה לפועל וזאת מאחר והדבר יוצר תיעוד ממוחשב של התשלום שניתן לעקוב אחריו גם בחלוף שנים רבות.

החוק קובע שזוכה בתיק אשר קיבל מהחייב סכום שלא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, מחוייב לדווח על כך ללשכה  בתוך שבעה ימים מיום קבלת הכסף. חריג לכך הוא זוכה שהגיע עם החייב להסדר ודיווח על ההסדר  ללשכה  – במקרה כזה הזוכה רשאי לדווח כל 3 חודשים בצורה מרוכזת  על כל הסכומים שקיבל מהחייב (במצב כזה אמור להתקיים בתיק עיכוב הליכים, כל עוד לא הודיע הזוכה שהחייב הפר את ההסכמות איתו).

עם פירעון מלוא החוב, על הזוכה לדווח ללשכה בתוך 7 ימים מהפירעון ולהגיש בקשה לסגירת התיק. אם זוכה לא פועל כפי שפורט למעלה, רשאי רשם ההוצל"פ להטיל עליו הוצאות שיקוזזו מסכום החוב בתיק.

כמובן שכל האמור למעלה, לא מונע מחייב שהעביר לזוכה כספים שלא דרך הלשכה, לדווח על כך בעצמו ללשכה.

עורך דין הוצאה לפועל בחיפה מסביר על האם חוב כספי יכול להתיישן :

שאלה המעסיקה חייבים רבים – האם חובות כספיים מתיישנים ? התשובה מורכבת :

התיישנות של עילת תביעה להגשת תביעה : תקופת ההתיישנות להגשת תביעה לבית המשפט (למעט חריגים) היא שבע שנים מהמועד שבו נוצרה עילת התביעה.

התיישנות של פסק דין: אם עברו עשרים וחמש שנים מהמועד בו ניתן פסק דין והתובע  לא ביצע שום פעולה כדי לבצע את את פסד הדין, יתיישן פסק הדין.

התיישנות חוב בהוצאה לפועל: החוק לא קובע התיישנות של חוב בהוצאה לפועל. עם זאת, תיק הוצה לפועל שנפתח בגין המחאה כפוף לכללי ההתיישנות של זכות התביעה (שבע שנים) ואם נפתח לאחר שחלפו  שבע שנים מהמועד בו נוצרה העילה (מועד חילול ההמחאה), אפשר להעלות טענת התיישנות שסיכוייה טובים. באופן דומה אם התיק נפתח בגין פסק דין  לאחר שחלפו 25 שנה מבלי שבוצעה שום פעולה למימוש פסק הדין,  ניתן להעלות טענת התיישנות שסיכוייה להתקבל טובים.

התקנות קובעות שאם חלפו שנתיים מבלי שהזוכה ביצע פעולה כלשהי בתיק, ראש ההוצאה לפועל רשאי לסגור את התיק. חשוב לציין שסגירה כזו לא מבטלת את החוב ולכן, הזוכה יכול  לבקש שהתיק ייפתח מחדש.

נפתחו כנגדכם תיקי הוצאה לפועל פנו למשרד עו"ד שי דנה אשר הינו משרד  ערוך דין הוצאה לפועל בחיפה, עורך דין פשיטת רגל בחיפה, עורך דין דיור ציבורי – אנו נגיש בקשה לעיכוב כל ההליכים, נבדוק את המצב המשפטי, כולל טענות אפשריות להתיישנות, להפחתת החוב  ולהגשת בקשה לביטול החוב, במקרים מתאימים. כמו כן בהתאם לגובה החוב, מספר תיקי ההוצאה לפועל ושאר הנסיבות, תיבחן האפשרות לנקוט בהליך חדלות פירעון ועל ידי כך לפתור את בעיית החובות באופן כולל.

 
משאל גולשים ניוז חיפה והקריות

איפה תבלו את חג הפסח?

צפה בתוצאות

Loading ... Loading ...

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בעסקים